Lob Lesweek 5 Semester 2 27-9-22

Lesweek 4: 27-9 2022
Semester 2 
   Loopbaan Oriëntatiebegeleiding (LOB)    222D

1 / 40
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Lesweek 4: 27-9 2022
Semester 2 
   Loopbaan Oriëntatiebegeleiding (LOB)    222D

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les weet je wat de oefenopdracht B1-K1-W3 inhoudt
 • Weet je hoe je de oefenopdracht inlevert
 • Kan je uitleggen wat je bij oefenopdracht B1-K1-W3 gaat uitzoeken.


Deadlines portfolio LOB:
3 oktober Deadline 1:
Wat wil ik leren op mijn BPV & opdracht Handleiding van jezelf


 31 oktober Deadline 2 :
STARR methode & 360 graden feedback

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
Deel 1:
Welkom
Lesdoelen vandaag
AWR
Terugblik & vragen B1-K1-W2
Energiser: FAMOUS WHO?
Oefenopdracht B1-K1-W3

Deel 2:

Planner doornemen & zelfstandig werken
 Afsluiting- ICM planning+ check lesdoelen Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Nog geen stage?
A.s.  woensdag en donderdag 28 & 29 september :

 • Kom je op .met je laptop om 9.15 uur naar school

 • Je meldt je bij mij (docentenkamer) en gaat actief op zoek naar stageplekken.

 • Je hebt contact met minimaal 3 organisaties.

 • Je vult je logboek aan en levert dit in.

 • Dan gaat het zeker lukken!

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Aanwezigheidsregistratie
TOTALEN VANAF START
aan het einde van de les verzuimgesprek met:

 • AYMEN
 • APPIE
 • ELISA
 • SHIRLEY
 • ANDRES
SLB-uur:
 DENISE om 14.45 uur
SELEN om 15.00 uur

Slide 5 - Slide

Graag deze elke les terug laten komen. !
Wat is de reden voor jouw verzuim?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Wat ga jij doen om je AWR te verbeteren?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

EEN TERUGBLIK & vragen B1-K1-W2

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat ga je bij oefenopdracht B1-K1-W2
onderzoeken?
timer
1:00

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

 1. protocollen persoonlijke verzorging en hygienisch werken op je BPV plek
 2. hoe een cliënt wordt ondersteund op het gebied van persoonlijke verzorging en monitort het welbevinden van de client
 3. het (veilig ) gebruik van hulpmiddelen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

DIT LEVER JE IN

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

ENERGIZER

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

IN HET ZONNETJE
NOMINATIES?Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wie nomineer jij en waarom?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

B1-K1-W3 – Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden
DOEL: In je werk bied je vraaggerichte ondersteuning aan één of meerdere cliënten bij wonen en huishouden en activeer je waar nodig. 
Stimuleer de cliënt in zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid en ondersteun hem bij het uitvoeren van nieuwe taken rondom wonen en huishouden.
Overleg met de cliënt en naastbetrokkenen welke werkzaamheden de cliënt zelf doet en welke ondersteuning door anderen wordt gedaan. 

Wat is vraaggericht eigenlijk?
Wat is zelfredzaamheid?

We nemen de opdracht stap voor stap door. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

B1-K1_W3

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

1A: Onderzoek naar huishouden en wonen 
Onderzoek, binnen jouw BPV-organisatie, bij welke huishoudelijke taken ondersteuning geboden kan worden. Zoek uit op welke manier bepaald wordt welke ondersteuning op het gebied van huishouden en wonen geboden wordt aan de cliënt. Zoek uit welke protocollen, richtlijnen en voorschriften op het gebied van wonen en huishouden gebruikt worden. Bespreek het resultaat met een groepsgenoot of collega. 


Hebben jullie al een idee?? 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Observeren van een collega
 • Observeer een collega die een client ondersteunt bij:
 • schoonmaken
 • maaltijden
 • bedden opmaken
 • omgaan met geld etc.


Bespreek wat je is opgevallen met je collega
Uit deze observatie  en je onderzoek selecteer je de belangrijkste bevindingen.
Deze neem je door met je begeleider.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

 Ondersteunen van een cliënt 
 • Vergelijk de uitkomsten van het onderzoek met jouw taakomschrijving. Bij welke taken op het gebied van wonen en huishouden ondersteun je de cliënt? 
 • Kies in overleg met je begeleider een cliënt. 
 • Bied de gevraagde ondersteuning. 
 • Gebruik hiervoor de juiste materialen en middelen. 
 • Evalueer de geboden ondersteuning met je begeleider en indien mogelijk met de cliënt. 

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

1C: Verslag (productbeoordeling)
 • Schrijf een verslag waarin je aangeeft op welke manier je wonen en huishouden zoveel mogelijk door de cliënt en/ of naastbetrokkenen laat doen. 
 • Neem in je verslag op hoe je de cliënt stimuleert en activeert bij het uitvoeren van werkzaamheden. Houd hierbij rekening met de afspraken in het ondersteuningsplan en de protocollen. richtlijnen en voorschriften van de organisatie. 


LET OP! DIT IS HET ''PRODUCTBEOORDELING VERSLAG' en dit onderdeel kijkt school na. 
Kijk goed naar de feedbackformulieren van de opdracht. 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

 Ondersteunen bij financiën en voorraadbeheer 
Ondersteun een cliënt bij financiën en voorraadbeheer. Denk hierbij aan het kopen van toiletspullen. zelfstandig of onder begeleiding boodschappen doen.
- Kies een cliënt die je gaat ondersteunen. 
Neem het ondersteuningsplan en de doelen door. 
- Bespreek samen met de cliënt/naastbetrokkene wat hij/zij zelf kan uitvoeren en waar er ondersteuning nodig is. Wat vind de client moeilijk? 
--> Laat zien hoe je de cliënt motiveert. Denk aan de woorden zelfredzaamheid, zelfregie. 

Hebben jullie al ideeën? 

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

 Ondersteunen bij financiën en voorraadbeheer 
Om deze opdracht uit te voeren zul je bij sommige stage-instellingen wat creatiever moeten denken. Bestudeer de opdracht goed, kijk naar de criteria en bespreek de opdracht ook met je begeleider. 
Kom je er dan nog niet uit bespreek dit dan tijdens deze les. 
Denk niet te groot. 
Voorraadbeheer kan ook zijn: samen een boodschappenlijstje maken met een cliënt 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions


Planner en oefenopdrachten

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

VRAGEN?

Voor de volgende les heb je allemaal opdracht B1-K1-W3 doorgenomen. Je hebt voor jezelf vragen genoteerd.
Ik behandel deze vragen aan het begin van de les.

- Mis je de les? zorg altijd dat je de les terugkijkt! (TEAMS)
De lessen heb je nodig om je BPV opdrachten goed te kunnen maken.   Zelfstandig werken aan :
 • B1-K1-W1: V1, V2
 • LOB OPDRACHTEN:(TEAMS)
Handleiding van jezelf
Wat wil ik leren op stage

Doornemen oefenopdracht 
B1-K1-W3
Gesprekken verzuim:
AYMEN
APPIE
ELISA
SHIRLEY
ANDRES

 


Slide 39 - Slide

This item has no instructions

AFSLUITING

FIJNE WEEK ALLEMAAL!
Volgende week: LOB opdracht!Slide 40 - Slide

This item has no instructions