Afsluiting Hoofdstuk 3 MAVO

Herhaling hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden en concentratie rekenen
1 / 31
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Herhaling hoofdstuk 3
Scheidingsmethoden en concentratie rekenen

Slide 1 - Slide

Filtreren
Extraheren
Indampen
Destilleren
Adsorberen

Slide 2 - Drag question


Een suspensie kun je scheiden door
A
Indampen
B
Extraheren
C
Filtreren
D
Destilleren

Slide 3 - Quiz

Een tweede manier om een suspensie te scheiden is met
A
Residu
B
Scheiden
C
Adsorberen
D
Bezinken en afschenken

Slide 4 - Quiz

Filtraat
Filter
Residu

Slide 5 - Drag question

Op welk verschil berust filtreren?
A
Deeltjesgrootte
B
Oplosbaarheid
C
Kookpunt
D
Dichtheid

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Slide

Op welk verschil berust bezinken?
A
Deeltjesgrootte
B
Oplosbaarheid
C
Aanhechtingsvermogen
D
Dichtheid

Slide 8 - Quiz

Grootste dichtheid
Kleinste dichtheid

Slide 9 - Drag question

Op welk verschil berust indampen en destilleren?
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Oplosbaarheid
D
Kookpunt

Slide 10 - Quiz


Wat is het destillaat?
A
3
B
10
C
8
D
9

Slide 11 - Quiz

Welke faseovergang
vindt plaats in 3?
A
Koken
B
Indampen
C
Verdampen
D
Vergassen

Slide 12 - Quiz

Welke faseovergang
vindt plaats in 9?
A
Koelen
B
Condenseren
C
Rijpen
D
Verdampen

Slide 13 - Quiz

Wanneer gebruiken we indampen in plaats van destilleren?
A
Als we niet geïnteresseerd zijn in de vloeistof
B
Als we wel geïnteresseerd zijn in de vloeistof
C
Als we de materialen van destilleren niet hebben
D
Als we alleen geïnteresseerd zijn in de vaste stof

Slide 14 - Quiz

Is dit een scheiding?

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Hoe de blaadjes verwijderen?

Slide 17 - Slide


welk verschil berust extraheren?
A
Deeltjesgrootte
B
Oplosbaarheid
C
Kookpunt
D
Dichtheid

Slide 18 - Quiz

Welke twee scheidingsmethoden worden
bij het zetten van thee en koffie gebruikt?
A
Indampen - filtreren
B
Droogkoken - extraheren
C
Extraheren - indampen
D
Extraheren - filtreren

Slide 19 - Quiz

Adsorberen
Absorberen

Slide 20 - Drag question


Adsorberen berust op een verschil in
A
Deeltjesgrootte
B
Aanhechtingsvermogen
C
Dichtheid
D
Kookpunt

Slide 21 - Quiz

Na adsorberen gebruiken we de scheidingsmethode
A
Extraheren
B
Filtreren
C
Indampen
D
Destilleren

Slide 22 - Quiz

Pak allemaal je rekenmachine

Slide 23 - Slide

Bij een onderzoek naar het vetgehalte in pinda's blijkt in 16 gram pinda's 8,32 gram vet te zetten. Hoe groot is het massapercentage vet in pinda's?

Slide 24 - Open question

In Red Bull zit 11 gram suiker per 100 mL. Wat is de concentratie van suiker in Red Bull in g per mL?

Slide 25 - Open question

In een glas ranja zit 12,5 volume% siroop. Je doet 25 mL siroop in het glas. Hoeveel water moet je toevoegen voor een glas ranja?

Slide 26 - Open question

Drie scheidingsmethoden om zand en zout te scheiden:

stap 1: extraheren
stap 2: filtreren
stap 3: indampen

Slide 27 - Slide

Wat gebeurt er in stap 1?
A
het zout lost op in het water
B
het zand blijft achter in het filter
C
het water verdampt
D
zand en zout zitten niet meer in dezelfde buis

Slide 28 - Quiz

Wat gebeurt er in stap 2?
A
het zout lost op in het water
B
het water verdampt
C
het zand blijft achter in het filter
D
water en zout zitten niet meer in dezelfde buis

Slide 29 - Quiz

Wat gebeurt er in stap 3?
A
het zout lost op in het water
B
het water verdampt
C
het zand blijft achter in het filter
D
het water wordt opgenomen door het zand

Slide 30 - Quiz

zand in water
kleurstof in vloeistof
zout in water
kleur-, geur- en smaakstoffen in theeblaadjes
alcohol in wijn
bezinken en afschenken
destilleren
indampen
adsorberen
extraheren

Slide 31 - Drag question