1.8 Grammatica woordsoorten les 1

1.8 Woordsoorten les 1
Klascode

trofi
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1.8 Woordsoorten les 1
Klascode

trofi

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
- Je herhaalt de woordsoorten van klas 1 en 2.
- Je oefent met het benoemen van woorden.

Klascode

trofi

Slide 2 - Slide

 • lidwoord
 • bijvoeglijk naamwoord
 • zelfstandig naamwoord
 • voorzetsel
 • hulpwerkwoord
 • zelfstandig werkwoord
 • koppel werkwoord
 • wederkerend werkwoord
 • wederkerend vnw

 • persoonlijk vnw
 • bezittelijk vnw
 • aanwijzend vnw
 • vragend vnw
 • hoofdtelwoord
 • rangtelwoord 

Slide 3 - Slide

Woord van de week

DE .............

Slide 4 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
 • Stillezen
 • Huiswerkcontrole en nakijken (opdracht 12 en test jezelf spelling 1.9)
 • Herhaling woordsoorten
 • Huiswerk 1.8 4 t/m 10

Slide 5 - Slide

Start les. 
Stillezen 

Nieuw boek:

Je leest dit
jaar drie boeken, waarvan één een young adult mag zijn en één een boek dat is vertaald naar het
Nederlands. Leg je boekkeuze voor aan je docent, zodat hij/zij kan kijken of het geschikt is.

Dus of een D-boek óf een volwassen boek. Daarvan mag één boek een vertaling zijn en één een novelle.


timer
10:00

Slide 6 - Slide

Start les. 
Tip:

Lezenvoordelijst.nl 
#booktok op TikTok (#boektok)
apps zoals Hebban

timer
10:00

Slide 7 - Slide

Bedenk een voorbeeld of omschrijving
 • lidwoord
 • bijvoeglijk naamwoord
 • zelfstandig naamwoord
 • voorzetsel
 • hulpwerkwoord
 • zelfstandig werkwoord
 • wederkerend werkwoord
 • wederkerend vnw • persoonlijk vnw
 • bezittelijk vnw
 • aanwijzend vnw
 • vragend vnw
 • hoofdtelwoord
 • rangtelwoord 

Slide 8 - Slide

Zelf gaan oefenen of luisteren naar uitleg?
havo: 4 t/m 10 paragraaf 1.8

Zie de grammaticawijzer in som.

Slide 9 - Slide

lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord
 • Lidwoord
  De, het, een. Staat meestal voor een zelfstandig naamwoord. De appel is rot.
 •  Bijvoeglijk naamwoord
  Geeft een eigenschap of kenmerk van een zelfstandig naamwoord aan en staat meestal direct voor het zelfstandig naamwoord. Als er een koppelwerkwoord in de zin voorkomt, kan het bijvoeglijk naamwoord ook achter of voor het koppelwerkwoord staan. De appel is rot.
 • Zelfstandig werkwoord
  Mensen, dieren, dingen, planten, eigennamen. De appel is rot

Slide 10 - Slide

Voorzetsel, hww, zww
 • Voorzetsel
  ...de kamer, ...het feest, .... het bureau. Is altijd onderdeel van een zinsdeel.
 •  hulpwerkwoord
  Geeft geen handeling aan. Minstens twee werkwoorden in een zin, want de eerste is altijd het zww.
  Ik ben(hww) gisteren wezen zwemmen (zww).
 • Zelfstandig werkwoord
  Geeft de handeling van de zin aan. Er is er altijd maar eentje in een zin.

Slide 11 - Slide

koppelwerkwoord en voegwoord
 • Koppelwerkwoord
  Geeft geen handeling in de zin aan, maar koppelt het onderwerp aan een deel waarin een bijvoeglijk/zelfstandig naamwoord staat.Zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen. Ik ben een politieagent
 • Voegwoord
  Verbindt woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar. De mobiele telefoons worden verboden, omdat de prestaties van de leerlingen achterlopen.

Slide 12 - Slide

wederkerend werkwoord, wederkerend voornaamwoord
 • Wederkerend werkwoord 
  heeft een wederkerend voornaamwoord. Hij vergist zich.
  Zich aanpassen, zich vergissen, zich vergissen
 • Wederkerend voornaamwoord
  zich, me, je 
  Hij vergist zich.
 • Wederkerig voornaamwoord: elkaar. Zij geven elkaar de hand.

Slide 13 - Slide

Persoonlijk, bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord
 • persoonlijk voornaamwoord
  Verwijst naar een persoon, groep personen, voorwerpen of onzichtbare zaken. U bent mijn vader. 
 • bezittelijk voornaamwoord
  Geeft bezit aan, kan bijvoeglijk of zelfstandig voorkomen.
  Dat is mijn fiets. Die fiets is de jouwe.
 • aanwijzend voornaamwoord
  Wijst iets of iemand aan, kan in plaats van een lidwoord staan. Deze, dit, die, dat. Dit boek is te gek.

Slide 14 - Slide

Vragend voornaamwoord, hoofdtelwoord, rangtelwoord
 • Vragend voornaamwoord
  Wie, wat, welke, wat voor een. Welke voetballer vind jij de beste?
 • Hoofdtelwoord
  Geven een hoeveelheid aan. Twee, drie achtste (bepaald), veel, sommige (onbepaald)
 • Rangtelwoord
  Geven een plaats in een volgorde aan. Eerste, laatste (bepaald) middelste, zoveelste (onbepaald)

Slide 15 - Slide

Huiswerk

Opdrachten
H1.8 Opdracht 4 t/m 10

 H1.9 opdracht 12 (tweetallen) + test jezelf spellingSlide 16 - Slide

Lesdoelen
- Je herhaalt de woordsoorten van klas 1 en 2.
- Je oefent met het benoemen van woorden.

Klascode

trofi

Slide 17 - Slide