klas 2: Steden vergelijking Jakarta en Londen

1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vandaag
  • Terugblik tot zo ver
  • Stedenvergelijking Jakarta en Londen
  • Westerse stad
  • Niet-Westerse stad

Slide 2 - Slide

Steden in verandering
Steden veranderen continue, zoals New York hiernaast.

Er zit verschil in hoe een stad in een arm land zich ontwikkelt en hoe een stad in een rijk land zich ontwikkelt. 

Daar gaat deze paragraaf over.
timer
0:50

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
  • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
  • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
  • Je kunt de sterke verschillen in welvaart,  opbouw en ontwikkeling tussen Jakarta en Londen beschrijven.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Steeds meer mensen wonen in een stad.
Neem over in je schrift en vul aan. Gebruik het online boek of Google.
Verstedelijkingsgraad = 

Verstedelijkingstempo = 

bbp/per hoofd =

Slide 6 - Slide

Steeds meer mensen wonen in een stad.
Verstedelijkingsgraad 
  • Percentage mensen in een land dat in een stad woont.
Verstedelijkingstempo 
  • De snelheid waarmee de urbanisatiegraad toeneemt.
Bbp/per hoofd
  • Bruto binnenlands product per inwoner. Het geeft aan hoeveel er gemiddeld per inwoner wordt verdiend in een land. Het verschil met het BNP is dat het gaat om de productie binnen de staatsgrenzen van een land.

Slide 7 - Slide

Opbouw en verandering
Er zit verschil in de opbouw en verandering van steden tussen westerse- en niet-westerse steden.

Slide 8 - Slide

Waarom groeien steden in ontwikkelingslanden zo snel? Geef twee redenen.

Slide 9 - Open question

Verstedelijking in Afrika
Bron 9 (BuiteNLand, 3e editie)

- In welk jaar woonden er voor het eerst meer mensen in de stad dan op het platteland?
- Hoe zal de stedelijke groei zich in de toekomst verder ontwikkelen verwacht je?
timer
1:30

Slide 10 - Slide

Verschillen
Jakarta: snel groeiende stad in de derde wereld.
Modern en traditioneel, arm en rijk naast elkaar.

Londen: wereldstad nummer 1.
Financieel- zakencentrum, cultureel en toeristisch speelt het een enorme rol.

Slide 11 - Slide

Westerse stad      Niet-westerse stad
Welke kenmerken horen waarbij?
verspreid liggende industrieter-reinen
Historische binnenstad (vooral in Europa)
Krottenwijken
Woonwijken voor de rijken
Central Business District
Oude woonwijken met veel immigranten
Weinig structuur door explosieve groei.
Suburbs rond de stad (hoge inkomens

Slide 12 - Drag question

Gentrification is een proces waarbij een oude, vervallen stadswijk wordt opgeknapt en daarna bewoond door rijkere burgers.
A
goed
B
fout

Slide 13 - Quiz

Wat vergroot de kans op overstromingen?
A
Klimaatverandering
B
Verstedelijking
C
Ontbossing
D
Scheepvaart

Slide 14 - Quiz