2A 2D H3 grammar hoeveelheden

Hoeveelheden 
Om te zeggen hoeveel van iets is, gebruik je:

much, many, a lot of     |      veel
a little     |     een beetje
a few     |      een paar
little, few     |      weinig


1 / 15
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Hoeveelheden 
Om te zeggen hoeveel van iets is, gebruik je:

much, many, a lot of     |      veel
a little     |     een beetje
a few     |      een paar
little, few     |      weinig


Slide 1 - Slide

Maar wanneer gebruik je wat?

Er bestaan 'telbare zelfstandige naamwoorden'
&
niet 'telbare zelfstandige naamwoorden'Slide 2 - Slide

telbare zelfstandige nwm.
Voor dingen die je kunt tellen gebruik je:
many, a lot of, a few, en few. 

Hoe weet je om dit te gebruiken?
Je weet of je iets kunt tellen als je er two voor kunt zetten.
Two books, two children, two cats, etc. 

Slide 3 - Slide

Examples:
There are many children in our school.

My brother has a lot of books.

I've got a few questions for you. 

Slide 4 - Slide

Niet-telbare zelf.nwm.
Voor dingen die je niet kunt tellen gebruik je:
much, a lot of, a little en little. 

We're not having much fun.
Mum drinks a lot of water.
They only have little time. 

Slide 5 - Slide

LET OP: 1 bijzonderheid

A lot of 
gebruik je alleen in een bevestigende zin, dus niet in vragen of ontkenningen. 

Slide 6 - Slide

Op een rijtje:

Slide 7 - Slide

He isn't very popular. He has ___
friends.
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 8 - Quiz

Ann is very busy these days. She has ___ free time.
A
few
B
little
C
a lot of
D
much

Slide 9 - Quiz

Did you take ___ photographs when you were on holiday?
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 10 - Quiz

I'm not very busy today. I haven't got ___ to do.
A
a lot of
B
a few
C
many
D
much

Slide 11 - Quiz

he museum was very crowded. There were too ___ people.
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 12 - Quiz

The weather has been very dry recently. We've had ___ rain.
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 13 - Quiz

Most of the town is modern. There are ___ old buildings.
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 14 - Quiz

Well done!

Lotus & David blijf nog even in de LessonUp, niet afsluiten. 
De rest gaat verder met: 

Slide 15 - Slide