Ontwikkelingspsychologie van de Kleuter

1 / 27
next
Slide 1: Video
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

-Wat gaan we doen?
-Lesdoelen;
-Wat is ontwikkelingspsychologie?
-Wat zijn de ontwikkelingsgebieden?
-Voorkennis ophalen aan de hand van de 'placematmethode';
-Quiz
-Opdracht volgende keer
-Evalueren

Slide 2 - Slide

De Kleuter
                         Ontwikkelingspsychologie

Slide 3 - Slide

Les doelen:
-Aan het eind van de les kunnen jullie 5 voorbeelden noemen per ontwikkelingsgebied van de kleuter;
-Studenten hebben de les als afwisselend ervaren;
-Studenten hebben samengewerkt.

Slide 4 - Slide

Ontwikkelingspsychologie?

Slide 5 - Slide

Wat zijn de Ontwikkelingsgebieden?

Slide 6 - Slide

1 Lichamelijke en motorische ontwikkeling;
De ontwikkeling van het lichaam en de motoriek of het bewegen.
2 Verstandelijke - cognitieve ontwikkeling;
Ontwikkeling van het denken, waarnemen, geheugen en spraak / taal.
3 Sociaal- emotionele ontwikkeling;
Omgang met anderen; zoals het spelgedrag en het maken van contact.
Omgaan met emoties en gevoelens zoals boosheid, jaloezie, vreugde en vertrouwen. Ook de seksuele ontwikkeling hoort hierbij; liefde en intimiteit. 

Slide 7 - Slide

Opdracht:
Voorkennis Kleuter activeren en kennis vergroten:

-4 tallen maken;
-Geen telefoon
-Start is individueel, Daarna per team, dan klassikaal;


Slide 8 - Slide

Opdracht:

-Wat kan je zelf al bedenken over kenmerken van de kleuter. Bij welke ontwikkelingsgebieden horen deze?
-Daarna in teams bespreken, aanvullen en in het middenvak schrijven.
-Per team 1 ontwikkelingsgebied kort presenteren aan de klas. Andere teams vullen aan.
-Eventueel foto voor het 'portfolio'.


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

In welke leeftijdsfase zit een kleuter?
A
2 - 4 jaar
B
4 - 8 jaar
C
3 - 6 jaar
D
4 - 6 jaar

Slide 11 - Quiz

Wat is exploratiedrang?
A
De behoefte om te exploderen
B
De behoefte om alles te ontdekken
C
De behoefte om Windows Explorer te gebruiken
D
De behoefte om iemand uit te buiten

Slide 12 - Quiz

Wat is motoriek
A
hoe je praat
B
hoe je alles ervaart
C
hoe je beweegt
D
Hoe je een motor rijdt

Slide 13 - Quiz

Wat is grove motoriek?
A
tekenen
B
schrijven
C
rennen
D
knippen

Slide 14 - Quiz

Wat is Magisch denken?
A
Denken aan Disneyland
B
Levenloze dingen menselijke eigenschappen toekennen
C
geen onderscheid maken in werkelijkheid en fantasie
D
Richten op wat tastbaar is

Slide 15 - Quiz

Wat betekent cognitief?
timer
0:10
A
lichamelijk
B
geestverruimend
C
verstandelijk
D
groei

Slide 16 - Quiz

Welke ontwikkeling wordt er gestimuleerd als een kleuter kralen rijgt.
A
Fijne motorische ontwikkeling
B
zintuigelijke ontwikkeling
C
Cognitieve ontwikkeling
D
Grove motorische ontwikkeling

Slide 17 - Quiz

Een kleuter is een stuk minder egocentrisch dan een peuter. Dit zie je terug in zijn spel. Deze uitspraak is
A
juist
B
onjuist

Slide 18 - Quiz

Kleuterangsten horen bij de.....
A
Cognitieve ontwikkeling
B
Lichamelijke ontwikkeling
C
Emotionele ontwikkeling
D
Seksuele ontwikkeling

Slide 19 - Quiz

kleuterfase:
De kleuter is bezig met het ontwikkelen van het geweten, Wat wordt daarmee bedoeld ?
A
Het kind weet wie hij is
B
Het kind leert om met anderen rekening te houden
C
Het kind leert lezen
D
Het kind leert spelen

Slide 20 - Quiz

Een Kleuter kan
A
samen met andere kinderen spelen
B
een briefje schrijven
C
sommen maken

Slide 21 - Quiz

Een kleuter is heel nieuwsgierig. Wat voor een vragen stelt de kleuter vaak?
A
Waar vragen
B
Wie vragen
C
Waarom vragen
D
Geen vragen juist

Slide 22 - Quiz

                                                Opdracht voor de volgende keer

Ga met je ouders / verzorgers het gesprek aan over jou tijd als schoolgaand kind. (vanaf groep 3)

-Wat was je voor een kind? 
-Hoe ontwikkelde jij je op de ontwikkelingsgebieden? 
-Welke leuke / minder leuke momenten weet je zelf nog? 
-Gebruik je creativiteit;
-Vul aan met alles wat je nog meer (weer) over jezelf te weten komt. 

Jullie gaan dit de volgende les  presenteren in de klas. Max. 2 minuten per persoon

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Wat vond je van de les ?
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 25 - Poll

Placemat methode

Slide 26 - Slide

Evalueren
-Aan het eind van de les kunnen jullie 5 voorbeelden noemen per ontwikkelingsgebied van de kleuter;
-Studenten hebben de les als afwisselend ervaren;
-Studenten hebben samengewerkt.

Slide 27 - Slide