Possessive pronouns

Possessive pronouns
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 3,4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Possessive pronouns

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Possessive pronouns
  • Bepaal of het bezittelijk voornaamwoord vóór het zelfstandig naamwoord waarnaar het verwijst in de zin staat of dat dat niet zo is.

  • Bepaal of je een enkelvoudsvorm of meervoudsvorm moet gebruiken.

  • Bepaal welk bezittelijk voornaam woord je precies moet gebruiken. 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Verschil

In het linker rijtje wordt het bezittelijk voornaamwoord  bijvoeglijk gebruikt.


Is this your pen?


'your' zegt namelijk iets over het zelfstandig naamwoord 'pen'.

Slide 5 - Slide

Verschil

In het rechter rijtje wordt het bezittelijke voornaamwoord
zelfstandig gebruikt.

Is this your pen or is it mine?


Hier vervangt 'mine' een eerder genoemd zelfstandig naamwoord.

Slide 6 - Slide

Welke zin klopt?
A
This is my Ipad.
B
This is mine Ipad

Slide 7 - Quiz

Someone gave Sally a book. That book of ... is very exciting.
A
her
B
hers

Slide 8 - Quiz

He loves .... new mountainbike
A
his
B
hers
C
their
D
mine

Slide 9 - Quiz

When they were driving home, suddenly ..... car broke down.
A
ours
B
their
C
yours
D
my

Slide 10 - Quiz


He has bought a new bike. Is it really ____?

Slide 11 - Open question

Hey Nate!
Is he ___ teacher?

Slide 12 - Open question


Hey Ron! This is not our car. That one of there is .......

Slide 13 - Open question


Lisa broke ___ left leg.

Slide 14 - Open question


Is this Emily's room? – Yes, it's ___.

Slide 15 - Open question

I lost ___ pen in the library.

Slide 16 - Open question

That is your umbrella. This one is .......

Slide 17 - Open question

last one:
Look at that dog. ......... fur is so beautiful.

Slide 18 - Open question

Extra oefenen met 
de Possessive pronouns?Slide 19 - Slide