kommagetallen tot op duizendste

1 / 30
next
Slide 1: Slide
WiskundeLager onderwijs

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Kommagetallen kom je overal tegen!
prijs in tankstations

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Dit ga je kunnen na vandaag!
1) Kommagetallen op een juiste manier lezen
2) Kommagetallen kunnen opschrijven
3) Kommagetallen kunnen splitsen en samenstellen
4) Kommagetallen vergelijken en ordenen
5) Kommagetallen op een getallenas plaatsen


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Dit kan je al...
Verdelen in 10 gelijke delen:          = 1t = 0,1

Verdelen in 100 gelijke delen:               = 1h = 0,01


Verdelen in 1 000 gelijke delen:              = 1d = 0,001
101
1001
10001

Slide 6 - Slide

duizendste
10005
100017
1000165
1000306
1000999
10001547

Slide 7 - Slide

1) kommagetallen leren lezen
Zo doe je het:
0,005                                                                                    41,325
- O gehelen en 5 duizendsten                          - 41 gehelen en 325 duizendsten
- 0 eenheden en 5 duizendsten                       - 4 tientallen, 1 eenheid, 3 tienden
                                                                                            2 honderdsten en 5 duizendsten
- 5 duizendsten                                                        


Slide 8 - Slide

Zo doe je het even niet meer: 0 komma 005

Slide 9 - Slide

1) 0,005
2) 3,6
3) 13,758
4) 0,487
5) 1000,001
6) 5,854

Slide 10 - Slide

Tijd voor te oefenen!
Hoe spreek je dit kommagetal uit:
0,008

Slide 11 - Open question

Tijd voor te oefenen!
Hoe spreek je dit kommagetal uit:
15,698

Slide 12 - Open question

2) Kommagetallen in positietabel zetten.

Slide 13 - Slide

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 14 - Open question

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 15 - Open question

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 16 - Open question

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 17 - Open question

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 18 - Open question

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 19 - Open question

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 20 - Open question

3) getallendictee. Schrijf het kommagetal op.

Slide 21 - Open question

3) Kommagetallen splitsen
65,145       6 tientallen + 5 eenheden + 1 tienden + 4 honderdsten                        + 5 duizendsten
                    (of kort: 6T + 5E + 1t + 4h + 5d)

1,008          1E + 8d     

Slide 22 - Slide

3) Kommagetallen weer samenstellen.
5D + 1T + 5t + 1d = 

Slide 23 - Slide

Zoek het kommagetal.
5t + 8T + 3d

Slide 24 - Open question

Zoek het kommagetal.
1D + 8t

Slide 25 - Open question

Zoek het kommagetal.
4H + 3h + 5D + 2t + 8T + 9E + 2d

Slide 26 - Open question

4) kommagetallen vergelijken

Slide 27 - Slide

Zet de kommagetallen van klein naar groot.
0,520
0,250
0,052
5,250
0,205
5,252

Slide 28 - Drag question

Opgelet! 
1,016
1,116
1,16
1,1
1,166
5

Slide 29 - Drag question

5) Kommagetallen op de getallenas.

Slide 30 - Slide