Thema 2 B1 eten en gegeten worden

Thema  2: ecologie
B1: eten en gegeten worden
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema  2: ecologie
B1: eten en gegeten worden

Slide 1 - Slide

Uit de syllabus 

Slide 2 - Slide

Planning:
  • Leerdoelen
  • Uitleg b1
  • Aan de slag
  • Afronding

Slide 3 - Slide

Leerdoelen:
Ik kan zelf een voedselketen maken en aflezen.
Ik kan een voedselweb lezen.
Ik kan de begrippen producenten, consumenten en reducenten uitleggen met hulp voorbeelden.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Video

Voedselketen

Slide 8 - Slide

Voedselweb

Slide 9 - Slide

Voedselketen:
Begint met een Producent -> Plant

Daarna komen consumenten

Voedsel ketens beginnen ALTIJD met een plant.
Tussen de voedselketens staan altijd een pijltje.

plant -> planteneter -> vleeseter/alleseter

Slide 10 - Slide

Voedselketen vervolg
Daarna komen afvaleters:
- zij eten dode organismen of delen er van.

Daarna komen reducenten
- zij breken organische stoffen uit dode planten en dieren af tot anorganische stoffen -> meststoffen voor de plantSlide 11 - Slide

Producent
- Producent = een plant
- Produceert (maakt) eigen voedsel
- Niet afhankelijk van andere organismen
- Fotosynthese is de manier van voedsel produceren.

Slide 12 - Slide

Consumenten
- Andere organismen nodig om van te leven
- 2e schakel van een voedselketen is altijd een planteneter
- 3e schakel en verder zijn of vleeseters of alleseters
- Kunnen dus niet zelf eten maken.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Aan de slag!
Pak je boeken er bij.
Lees basisstof 1 door.

Maak opdracht 4, 5, 7

Slide 15 - Slide

Wie is de producent
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 16 - Quiz

Wat is de functie van de producenten?
A
Maken natuurlijk afval kleiner
B
Eten resten van consumenten
C
Produceren energierijke stoffen
D
Doen alleen aan verbranding

Slide 17 - Quiz

Je ziet hier een voedselketen.
Is deze voedselketen juist weergegeven?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

In de voedselketen is aangegeven wie door wie opgegeten wordt. Wie staat er aan het eind van de voedselketen?
A
algen
B
kikker
C
vis
D
reiger

Slide 19 - Quiz

Een voedselketen begint altijd met:
A
een consument
B
een producent
C
een reducent
D
het is een rondje

Slide 20 - Quiz

Wie is of zijn hier de
consument(en)
A
radijs
B
radijs en konijn
C
konijn
D
konijn en uil

Slide 21 - Quiz

Einde. 

Slide 22 - Slide