5.3 Versneld, vertraagd, eenparig

5.3 Versneld, vertraagd, eenparig
1 / 20
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

5.3 Versneld, vertraagd, eenparig

Slide 1 - Slide

Voorkennis
Wanneer kreeg jij de grootste vertraging die jij je kan 
herinneren ?

Slide 2 - Slide

Lesdoel
De afstand,tijd-diagrammen van een eenparige, versnelde en vertraagde beweging tekenen en de gemiddelde snelheid hieruit bepalen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Eenparige beweging: 

- afstand in 2 opvolgende foto's
steeds even groot. 

Slide 6 - Slide

Versnelde beweging: 

- afstand steeds groter tussen 2 opvolgende 
foto's. 

Slide 7 - Slide

Vertraagde beweging:

- de tussenruimtens tussen 2
foto's wordt steeds kleiner. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Tegenkomen

Slide 10 - Slide

Bram y = 3x
Lisa: y = -x + 40

3x = -x + 40
4 x = 40
x = 10

t = s/v = 40/4 =10s

Slide 11 - Slide

Nut van het lesdoel
Je kunt gecombineerde opdrachten van paragraaf 1,2 en 3 goed doen, waar de stroboscoop, de forumule voor gemiddelde snelheid en diagrammen in voorkomen.

Je begrijpt verschillende grafieken en kunt hierdoor makkelijker opdrachten oplossen, ook de komende leerjaren.

Slide 12 - Slide

Controle van begrip
Schets in één afstand,tijd-diagram;
een versnelde beweging (1)
vertraagde beweging (2)
eenparige beweging (3)

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Controle van begrip

Slide 15 - Slide

Uitwerking oliespoor
a De afstand wordt steeds groter tussen de druppels.
b  Geg: s = 20 m
t = 5 s ( 5 x 1 s, de eerste stip niet meetellen !)
Gevr: vgem

Opl; vgem = s/t 
vgem = 20/5 = 4 m/s

Slide 16 - Slide

a De afstand is gelijk tussen de druppels.
b  Geg: s = 20 m
t = 5 s ( 5 x 1 s, de eerste stip niet meetellen !)
Gevr: vgem

Opl; vgem = s/t 
vgem = 20/5 = 4 m/s

Slide 17 - Slide

a stil voor stoplicht
b eenparig 4 m/s
c remt af voor stoplicht
d stapt op de fiets
e eenparig 6 m/s
f rijdt weg groen stoplicht
g arriveert op school

Slide 18 - Slide

a stil voor stoplicht
b eenparig 4 m/s
c remt af voor stoplicht
d stapt op de fiets
e eenparig 6 m/s
f rijdt weg groen stoplicht
g arriveert op school

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video