VO - Alles is gekleurd

1 / 13
next
Slide 1: Slide
BurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Introduction

Deze les gaat over het vormen, hebben en uiten van je mening. Meningen... tja, iedereen heeft ze. Deze meningen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar worden ergens door bepaald. Hoe zit dat nou precies? De meningen die wij hebben, (jong of oud, rijk of arm, man,of vrouw), ze zijn ergens op gebaseerd. Dit kun je terugbrengen naar vier dingen; je persoonlijke ervaringen, de dagelijkse invloeden om je heen, je intuïtie en de normen en waarden waarmee je bent opgevoed. Meningen zijn dynamisch en veranderen in de loop van ons leven. Het is dus niet zo gek dat alle meningen van mensen en groepen niet altijd overeenkomen.… en dat is helemaal niet erg. In deze les bekijken we de positieve kant van het hebben van verschillende meningen, want als we allemaal hetzelfde vonden zou de wereld wel een heel saaie bedoeling worden.

Instructions

Doel van de les      
Leren over het vormen, hebben en uiten van je eigen mening. Naast het erkennen en accepteren van de mening van de ander.

Werkvormen         
Klassikaal + individueel.

Competenties/ vaardigheden   
Zelfkennis,, acceptatie, empathie, zelfsturing, betrokkenheid, analyseren.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Alles is gekleurd

Deze les gaat over het vormen, hebben en uiten van je mening. 
Meningen... tja, iedereen heeft ze. Deze meningen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar worden ergens door bepaald. Hoe zit dat nou precies? 

De meningen die wij hebben, (jong of oud, rijk of arm, man of vrouw), ze zijn ergens op gebaseerd. Dit kun je terugbrengen naar vier dingen; je persoonlijke ervaringen, de dagelijkse invloeden om je heen, je intuïtie en de normen en waarden waarmee je bent opgevoed.  

Meningen zijn dynamisch en veranderen in de loop van ons leven. 
Het is dus niet zo gek dat alle meningen van mensen en groepen niet altijd overeenkomen… en dat is helemaal niet erg. 

In deze les bekijken we de positieve kant van het hebben van verschillende meningen, want als we allemaal hetzelfde vonden zou de wereld wel een heel saaie bedoeling worden. 

Slide 2 - Slide

Introductie spel

We starten deze les met een introductiespel.

De leerlingen krijgen een afbeelding te zien. Ze schrijven op een papierstrook in één woord of korte zin wat ze ervan vinden.  De leerkracht telt steeds af “5,4,3,2,1….0”. Bij nul houdt iedereen zijn strook tegelijkertijd in de lucht.

Slide 3 - Slide

Wat vind je van...

Bespreek kort een paar verschillende reacties. Als het goed is zijn er veel verschillende antwoorden.

Reflecteer op de diversiteit in meningen. 

Slide 4 - Slide

Wat vind je van...

Bespreek kort een paar verschillende reacties. Vinden we hier allemaal wat anders, of hebben we ongeveer dezelfde mening?

Slide 5 - Slide

Wat vind je van...

Bespreek kort een paar verschillende reacties. Bij dit derde plaatje zijn veel minder verschillende reacties. 
Reflecteer hierop. Hoe komt dat?  Waarom hebben we nu minder opties? Zijn we nu ineens minder divers?

Slide 6 - Slide

Meningen

De meningen die wij hebben, (jong of oud, rijk of arm, man of vrouw) zijn altijd ergens op gebaseerd. Dit kun je terugbrengen naar vier dingen:
 
1) je persoonlijke ervaringen; 
2) de dagelijkse invloeden om je heen; 
3) je intuïtie;
4) de normen en waarden waarmee je bent opgevoed.  

Deze vier elementen zorgen ervoor dat je een reden hebt om dingen te 'vinden'.  
Alle redenen bij elkaar opgeteld vormen jouw eigen mening.  

Slide 7 - Slide

Meningen hebben en vormen.

Blijkbaar vinden we van sommige dingen ongeveer hetzelfde en van andere dingen vinden we totaal iets anders. Het hebben van een eigen mening is belangrijk. Maar hoe 'eigen' is jouw mening eigenlijk?

Slide 8 - Slide

Ergens bij horen hoort erbij

Het zit in ons DNA om deel uit te willen maken van een groep. Ergens 'bij horen' is belangrijk om je goed te voelen.  

In een groep ben je het vaak over bepaalde dingen eens: je deelt een mening. Bijvoorbeeld: AZ is de beste voetbalclub, het eten van vlees is echt niet okay of deze muziek is TE GEK!

Slide 9 - Slide

Meningen botsen soms...

Soms lijkt jouw mening op die van een ander en soms juist helemaal niet. Meningen kunnen overeenkomen of enorm botsen.

Het is soms lastig om te begrijpen dat iemand overtuigd is van iets wat jij echt níet vindt. Hoe kan iemand DAT nou vinden???, denk je dan.

Toch heeft de ander daar net zoveel redenen voor als jij hebt voor jouw mening en dat mag best even botsen.

Slide 10 - Slide

Kleur verkennen!

Als we allemaal dezelfde mening zouden hebben, wordt het een saaie bedoeling.

We gaan in de klas verkennen hoe kleurrijk de wereld van meningen wel niet kan zijn!

Slide 11 - Slide

Aan de slag met het prisma-werkblad

Verdeel de klas in teams van ongeveer vijf leerlingen. Geef ieder team een prisma-werkblad.

Ieder team kiest een onderwerp waar veel meningen over bestaan. Dit kunnen schoolthema’s zijn, zoals profielkeuzes, het mobiele telefoonbeleid op school, of gezond eten in de kantine. Maar het kunnen ook grotere maatschappelijke thema’s zijn, zoals de bio-industrie, fast fashion, het klimaat, etc.  

Dit ene onderwerp gaat links het prisma in; de vele gekleurde meningen en gedachtes hierover komen er rechts uit.

De opdracht is om zoveel mogelijk verschillende meningen te verzamelen. De reacties op elk onderwerp zorgen voor een beeld dat full colour is!

TIP: Je kunt vooraf ook een brainstormsessie houden over welke onderwerpen interessant zijn om in de groepjes te behandelen.

Tip: Je kunt deze oefening ook schoolbreed inzetten en dezelfde onderwerpen in de verschillende klassen behandelen. Zo heb je een heel breed spectrum aan meningen.

Slide 12 - Slide

Waar vind je meningen?
Welke zijn betrouwbaar?

Je ome Henk vindt er misschien ook iets van. En wat dacht je van de rector of de burgemeester? Maar ook onderzoekers en wetenschappers hebben een mening en wat schrijven de Volkskrant en Nu.nl er eigenlijk over?

Zoek zoveel mogelijk verschillende meningen over het onderwerp van jullie groepje. Noteer ze in het spectrum!

Slide 13 - Slide

The winner is…

Bespreek klassikaal de prisma’s na.
Welke team heeft de meeste verschillende meningen verzameld?
  • Hebben de andere teams nog aanvullingen op de onderwerpen en meningen van elkaar?
  • Is je eigen mening veranderd over de onderwerpen?
  • Ben je zelf wat minder 'zwart' of 'wit' gaan denken?
  • Was het ingewikkeld om te doen?
Bespreek na: de wereld zit vol verschillende meningen en dat maakt het kleurrijk! Het is maar goed dat iedereen zijn eigen mening heeft en niet zomaar anderen napraat. 

We hoeven elkaar niet altijd van onze mening te overtuigen, maar kunnen deze gewoon naast elkaar laten bestaan.
Het is wel handig als je je mening kunt onderbouwen en weet waar deze vandaan komt. Zo kun je anderen inspireren en, wie weet, een kleur aan hun mening toevoegen!