3.01 Mens en milieu

1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo lwoo, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Afhankelijkheid van het milieu
 1. Zuurstof
 2. Water
 3. Voedsel
 4. Energie
 5. Grondstoffen
 6. Recreatie

Slide 4 - Slide

Maatregelen
 • Duurzame ontwikkeling: een leefwijze waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van mensen in de toekomst door het milieu zo min mogelijk te belasten
 • Regeringen en landen nemen maatregelen, bijvoorbeeld natuurgebieden beschermen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat doen de mensen?
 • Vervuiling: toevoegen van stoffen aan het milieu
 • Uitputting: te veel stoffen worden onttrokken aan het milieu
 • Aantasting: Natuurlijke ecosystemen verdwijnen om plaats te maken voor o.a. steden en landbouwgrond

Slide 12 - Slide

Oorzaken milieuproblemen
 • Overbevolking
 • De veranderende manier van leven

Slide 13 - Slide

De bevolkingstoename verandert het milieu

Slide 14 - Slide

De manier van leven verandert het milieu

Slide 15 - Slide

De manier van leven verandert het milieu

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Milieuproblemen
 • Klimaatverandering door uitstoot van broeikasgassen
 • Afname van de biodiversiteit door vermindering van het aantal soorten planten en dieren
 • Ontbossing om plaats te maken voor bebouwing of landbouwgrond

Slide 21 - Slide

Maak nu de opdracht 3.01 Mens en Milieu
Opdracht 1 t/m 13
Blz. boek: 114 t/m 117
Werk eerst in stilte (rood bord) 
Overleg daarna (fluisterend) met je buurman/vrouw (oranje bord) 

timer
10:00

Slide 22 - Slide