kwaliteitszorg les 2

Kwaliteitszorg
B1-K2-W2
Les 2: 
1 / 33
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg
B1-K2-W2
Les 2: 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  •  Je kunt de stappen benomen van het verbeterplan of PDCA-cyclus​

  • Je kunt een omschrijving geven van de begrippen protocol, procedure en richtlijn​

  • Je kunt minimaal 4 standaardprocedures en minimaal 4 protocollen benoemen​

  • Je beschrijft aan de hand van een protocol hoe je hierbij handelt​

Slide 2 - Slide

Programma
  • Doornemen planning (teams)
  • Theorie 
  • Zelfstandig werken

Slide 3 - Slide

Theorie

Slide 4 - Slide

Wat betekent kwaliteitszorg?

Slide 5 - Open question

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg = alle activiteiten die ondernomen worden om kwaliteit te garanderen​
Dit proces van kwaliteitszorg gaat continue door, er is geen begin- of eindtijd. Dit noem je de kwaliteitscyclus​

Slide 6 - Slide

Verbeterplan
Verbeterplan = een manier om de kwaliteit van de zorg, organisatie of begeleiding te verbeteren​.
Hiervoor moet je weten hoe het met de kwaliteit is gesteld, daarom toets je dit 1 à 2 keer per jaar​
Kwaliteitstoetsing = beoordeling of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan​

Slide 7 - Slide

5 stappen verbeterplan
STAP 1: informatie verzamelen​
Je wilt antwoord op de vraag wat je moet verbeteren → bijv. met een vragenlijst / enquête​
Informatie verzamelen door te luisteren naar klachten en/of kritiek → bijv. middels klachtenformulier​
STAP 2: doel vaststellen​
Indien situatie duidelijk is, bepaal je het veranderdoel ​
Zie eerste voorbeeld boek blz. 101​

Slide 8 - Slide

Vervolg 5 stappen verbeterplan
STAP 3: criteria bepalen​

Je weet wat de oorzaken zijn en wat er verandert moet worden; nu stel je de criteria vast waaraan iets moet voldoen​
 ​
Zie 2e voorbeeld boek blz. 101​

STAP 4: plan van aanpak opstellen en uitvoeren​
Heldere afspraken + concrete acties (wie, wat, waar, wanneer) ​
Vraag evt. deskundigen om advies​

Zie voorbeeld schemaatje boek blz. 101​
Slide 9 - Slide

Vervolg 5 stappen verbeterplan
STAP 5: evalueren​
Resultaten op een rijtje zetten​
Zijn doelen bereikt?​
Als er geen resultaten zijn, moet het verbeterplan aangepast worden. ​
Lees het laatste voorbeeld onderaan blz. 101​

Slide 10 - Slide

PDCA-cyclus​
Plan-Do-Check-Act-cyclus = een ander model (methode) voor kwaliteitszorg​


Bij PDCA-cyclus gaat het om dezelfde stappen als in het verbeterplan:​
Planning​
Doen = uitvoering​
Controleren/evalueren​
Aanpassen/bijstellen​

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Werken aan kwaliteitsverbetering​

Wat vraagt dit van jou als beroepskracht MZ?​


De organisatie vraagt van jou o.a.:​
- Een open en kritische houding​
- Dat je knelpunten signaleert​
- Dat je luistert naar wensen en klachten van cliënten​
- Dat je als het nodig is advies vraagt aan deskundigen

Slide 13 - Slide

Omgaan met klachten cliënten​
- Klachten van cliënten geven informatie over dingen die moeten veranderen​

- Je gaat hierop niet zitten wachten; het is de bedoeling dat je elke dag goed     kijkt en luistert naar je cliënt (= observeren en signaleren)​
- Neem de klacht altijd serieus, ook al is het soms lastig (= open staan,
   begrip tonen)​
- Bekijk de klacht positief: het is een manier om de kwaliteit van de hulp- en    
   zorgverlening te verbeteren​
- Geeft vervolgens je cliënt info die hij nodig heeft om een klacht in te dienen​Slide 14 - Slide

Klachtrecht
- Elke cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen​
​- De cliënt hoort informatie te verkrijgen over zijn klachtrecht en over de   
   procedure​
- Elke organisatie in de MZ beschikt over een klachtenprocedure​
- In een klachtenprocedure staat precies beschreven welke stappen de  
   organisatie volgt als een cliënt een klacht indient

Slide 15 - Slide

Verwerkingsopdracht
Ga binnen je BPV plek op zoek naar punten die te maken hebben met kwaliteitszorg.

Ga in overleg met je begeleider waar jij straks onderzoek naar kan gaan doen om de kwaliteit op een bepaald vlak te verbeteren.


Slide 16 - Slide

Wat zijn protocollen

Slide 17 - Open question

Protocol, procedure & richtlijn​
Protocollen kun je zien als een soort gebruiksaanwijzingen. ​ 
Hierin staat precies wat je moet doen, in welke volgorde.​
Iedere stap is beschreven. 
​​Die stappen, noemen we procedures die je moet opvolgen. ​Slide 18 - Slide

Protocol, procedure & richtlijn​
Protocol: Een overeenkomst, waarin stap voor stap staat beschreven welke handelingen je in welke volgorde moet uitvoeren. ​
Procedure: Een reeks instructies (stappen) die in een bepaalde volgorde dienen te worden uitgevoerd​
Richtlijn: aanwijzingen voor hoe je moet handelen. Je moet richtlijnen in principe volgen, maar ze zijn iets vrijer.​Slide 19 - Slide

intake
procedure
protocol

Slide 20 - Poll

Intake
= Procedure

Slide 21 - Slide

ziekmelding
procedure
protocol

Slide 22 - Poll

Ziekmelding
= Procedure

Slide 23 - Slide

brand
procedure
protocol

Slide 24 - Poll

Brand
= Protocol

Slide 25 - Slide

ramen zemen
procedure
protocol

Slide 26 - Poll

Ramen zemen
= Procedure

Slide 27 - Slide

eten bereiden
procedure
protocol

Slide 28 - Poll

Eten bereiden
= Procedure

Slide 29 - Slide

Protocol of Procedure?
Bepaal of de onderstaande thema’s in een protocol of in een procedure staan beschreven.​
1.Intake ​
2.Ziekmelding​
3.Brand​
4.Ramen zemen​
5.Klacht​
6.Medicatie​
7.Eten bereiden​
8.Tillift​
9.Handelen bij agressie 


Slide 30 - Slide

Protocol of Procedure?
1. Intake - procedure​

2. Ziekmelding - procedure​
3. Brand - protocol​
4. Ramen zemen - procedure​
5. Klacht - protocol​
6. Medicatie protocol​
7. Eten bereiden procedure​
8. Tillift protocol​
9. Handelen bij agressie protocol​
Slide 31 - Slide

Functie protocollen en procedures​


​Protocollen en procedures zorgen voor:​
* Duidelijkheid​
* Constante kwaliteit​
* Coördinatie en afstemming​
* Veiligheid​
Slide 32 - Slide

Huiswerk
Benoem zo veel mogelijk protocollen die op jouw stage te vinden zijn.​
Welk protocol heb je gekozen / ga je kiezen? ​
Handel je zelf naar dit protocol en kun je deze wel/niet gebruiken voor je BPV-opdracht? Denk bijv. aan wie er betrokken zijn bij dit protocol? Wie werkt er allemaal met dit protocol?

Slide 33 - Slide