herhalen EHAK

Wat is reanimeren eigenlijk?
1 / 28
next
Slide 1: Open question in interactive video
EHBOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Wat is reanimeren eigenlijk?

Slide 1 - Open question

Reanimeren betekent weer tot leven wekken. Is iemand dan al dood? Het antwoord op die vraag is ‘ja’. Iemand bij wie reanimatie nodig is, ademt niet meer en het hart pompt het bloed niet meer rond. Als je er snel bij bent, is er waarschijnlijk nog wel hersenactiviteit. Niet ademen en geen hartwerking noemen we klinisch dood. Als er daarnaast helemaal geen hersenactiviteit meer is, is iemand ook hersendood. Dan heeft reanimeren geen zin meer. Het moment van hersendood vlak na een incident is moeilijk te beoordelen. Daarom moet je altijd reanimeren als je een adem- en hartstilstand constateert.
Hoe reanimeer je? 
Beademen
Borstcompressies

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

herhalen protocollen
(dat is de juiste volgorde van handelen)

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?


 1. Kort herhalen met opdrachten 
 2. Energizer 
 3. Uitleg reanimeren
 4. Huiswerk bespreken + herkansing vragen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Les doelen
 • Aan het einde van de les kunnen jullie de 4 tappen van EHBO benoemen.

 • Aan het einde van de les  kunnen jullie vertellen hoe je moet reanimeren. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

zet de 4 stappen 

in de juiste volgorde 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

stap 1
stap 2
stap 3
stap 4
Verleen eerste hulp
Veiligheid
beoordeel het slachtoffer
alarmeer de hulpdiensten

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

zet de stappen 
voor het beoordelen
van het bewustzijn en ademhaling 
in de juiste volgorde

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

aanspreken/aanschudden
Veiligheid
kinlift
alarmeer de hulpdiensten
controleer ademhaling

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Ademhaling aanwezig

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

om de ademhaling veilig te houden doe ik
A
de kinlift
B
de kinlift of stabiele zijligging
C
stabiele zijligging
D
ik laat hem zo liggen

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

de stabiele zijligging doe ik zo...

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Energizer
 • Voornemens 2022
 • Wat wil je nog doen/veranderen/ontwikkelen voor op school

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wat is reanimeren eigenlijk?

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Wie heeft er ervaring met reanimeren?

Slide 17 - Mind map

This item has no instructions

hartstilstand

Stoppen van het hart, zuurstofafvoer organen worden afgesloten.
Slide 18 - Slide

This item has no instructions

hartstilstand

Stoppen van het hart, zuurstofafvoer organen worden afgesloten.


Al na 4 tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Stappen reanimeren 
 1. Let op gevaar​
 2. Controleer bewustzijn​
 3. Roep om hulp​
 4. Zorg voor een vrije luchtweg met de kinlift​
 5. Controleer de ademhaling 10 seconden​
 6. Bel 1-1-2 en laat de AED halen​
 7. 30 borst compressies​
 8. 2 beademingen​
 9. Doorgaan tot de AED er is, dan de instructie AED volgen
Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wanneer stop je met reanimeren?
A
Als een professionele hulpverlener dit zegt
B
Het slachtoffer bij bewustzijn komt
C
Als iemand je kan overnemen
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

25. De AED
A
Brengt het hart weer op gang
B
Stopt het fibrilleren van het hart
C
Zorgt ervoor dat je niet meer hoeft te reanimeren
D
Hoef je niet aan te sluiten als de ambulance al onderweg is

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

AED
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. 
Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Waarom mag je een AED niet aanraken tijdens de schok?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

zijn de lesdoelen behaald? waarom wel/niet?


Aan het einde van de les kunnen jullie de stappen van EHBO benoemen.
Aan het einde van de les kunnen jullie vertellen hoe je moet reanimeren. 

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
H6
EHBO en geneesmiddelen - Zorg bij geneesmiddelen
 tot vraag 3c voorbereiding voor de les van volgende. 

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Zijn er nog vragen?
Herkansing verzorgen is op 19 januari leren: 
Mijn deel is
Boek: Zorg voor de omgeving Module 4


Slide 28 - Slide

This item has no instructions