Professionalisering: werken in een team 4

Professionalisering
werken in een team les 4
1 / 27
next
Slide 1: Slide
professionaliseringMBOStudiejaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Professionalisering
werken in een team les 4

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Doel 
Je weet hoe je het reflectieverslag moet schrijven


Slide 3 - Slide

Planning 
Uitleg STARR reflectie 
Opdracht 
Afmaken opdrachten/oefenen

Slide 4 - Slide

Waar hebben we het de vorige les over gehad?

Slide 5 - Open question

Vergadering
Wat is het onderwerp ook al weer?
Wie is notulist/voorzitter en wie maakt de agenda?

Slide 6 - Slide

Naast de vergadering maak je ook een reflectieverslag


Voorwaarden waaraan de reflectie moet voldoen:
- Je reflectie is individueel en identiek
- Je hebt twee onderdelen binnen je reflectie
- De twee reflectieverslagen bij elkaar zijn minimaal 1 a4 lang en maximaal 2 a4 lang
- Je reflectieverslagen voldoen aan de methode uit de reader
- Je beschrijft uitgebreid, ‘ging goed’ is geen reflectie!

Slide 7 - Slide

Wat is het belang van reflecteren?

Slide 8 - Open question

Je mag zelf kiezen welke methode je gebruikt.
Na het filmpje leg ik de STARR methode uit

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat is nu de STARR methode??

Slide 11 - Slide

STARR: Waar staat dat voor?

Slide 12 - Open question

S: Situatie.

Wat ging er aan de situatie vooraf?
Wanneer speelde het voorval zich af?
Wie waren erbij betrokken?
Met wie werkte u hieraan samen?
Waar speelde het zich af?
Wat was jouw rol?

Slide 13 - Slide

T: Taak
Wat was je functie?
Waarom moest je dit doen?
Welke doelen had u op de langere termijn?
Voor wie was dit nog meer belangrijk?
Welke plaats nam u in de situatie?

Slide 14 - Slide

A: Actie
Wat deed je?
Hoe reageerde je?
Waarom deed je het op die manier?
Wat was de volgorde van handelingen?

Slide 15 - Slide

R: Resultaat
Wat was het resultaat van jouw acties?
Hoe reageerde anderen?
Hoe is het afgelopen?
Zijn er nog vervolgacties?
Zijn de problemen nog teruggekeerd?

Slide 16 - Slide

R: Reflectie
Zou je zo’n zelfde situatie de volgende keer weer zo aanpakken?
Wat zou je de volgende keer anders doen?

Slide 17 - Slide

Wie heeft er een casus die we kunnen evalueren via STARR?

Slide 18 - Open question

Wie wilt er op een andere manier reflecteren?

Slide 19 - Open question

Evalueren 
Bij reflectie heb je het over jezelf en bij evaluatie richt je je meer op een activiteit of een resultaat. 
Aan het eind van een activiteit (vergadering) wordt een evaluatierondje gehouden 

Het effect van de evaluatie kun je ondervangen door systematisch te evalueren
Dat kan d.m.v. een Procesevaluatie en Productevaluatie

Slide 20 - Slide

Procesevaluatie
Bij een procesevaluatie evalueer je de voortgang van een bepaald proces
Dus zowel op de voorbereiding als op de uitvoering. 
De evaluatievragen zijn gericht op de manier waarop je het resultaat hebt bereikt. 
Bijvoorbeeld:
- Heb ik de beginsituatie goed en volledig beschreven?
- Heb ik op de juiste manier gegevens verzameld?
- Heb ik de gegevens uit de beginsituatie goed geïnterpreteerd?

Slide 21 - Slide

Productevaluatie
Bij de productevaluatie kijk je of het doel is bereikt

De evaluatievragen zijn gericht op het resultaat zelf en op de doelen die vooraf zijn gesteld.
Bijvoorbeeld:
- Is het vooraf gestelde doel bereikt?
- Is het gegaan zoals je voor ogen had?
- Pasten de doelen bij de beginsituatie?

Slide 22 - Slide

Afronding
Houden een vergadering
Geven 1 groepslid feedback via de 4G's
Reflecteren op jezelf (STARR)
Reflecteren op het groepsproces (product en proces evaluatie

Slide 23 - Slide

Welke onderwerpen heb je vandaag langs horen komen?

Slide 24 - Mind map

Zelf aan het werk
Deze week ever je in
- samenwerkingscontract 
- verdeelde rollen (notulist, voorzitter, agenda)
- jullie maken de agenda 
- verdeelde Belbin rollen 

Volgende week
- de manier waarop je gaat reflecteren 
Doe je als het bovenstaande klaar is
- een oefen reflectie 
- het extra werkblad 

Slide 25 - Slide

Als ik geen groep verdeling met alle verdeelde rollen heb samen met het samenwerkingscontract, agenda, en hoe je wilt gaan reflecteren kan je niet meedoen aan de vergadering waardoor je dus niet beoordeeld kan worden

Slide 26 - Slide

Afsluiting: Evaluatie met de groep

Ga eens een evaluatie maken met je groepje. Hierbij kun je reflecteren op de opdrachten die jullie samen hebben gedaan de afgelopen lessen. Welke vorm van evalueren kies je? Welke vragen stel je? Wat is de conclusie? 

Slide 27 - Slide