Wie ben ik les 2 (2020)

Wie ben ik les 2 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Mens & MaatschappijMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Wie ben ik les 2 

Slide 1 - Slide

Deze les:
  • bespreken Collages wat vind je belangrijk
  • aan de slag met normen, waarden en respect
  • samen bespreken
  • kijken naar de normen en waarden van mr. Rutte
  • aan de slag met opdrachten

Slide 2 - Slide

Aan het einde van deze les:
... kun je in je eigen woorden uitleggen wat een norm is.
... kun je in je eigen woorden uitleggen wat een waarde is.
... kun je uitleggen wat respect betekent.
... kun je zelf bedenken welke normen en waarden jij belangrijk vindt.

Slide 3 - Slide

Lever hier je collage uit de vorige les in

Slide 4 - Open question

wat vinden we belangrijk?

Slide 5 - Mind map

Opdracht:
Lees de tekst op de volgende dia goed door, noteer de betekenis van de dikgedrukte woorden in je schrift of in notities. Vul daarna in de volgende dia's in wat volgens jou de woorden respect, normen en waarden betekenen. Kijk je antwoorden na door op toon uitleg te tikken.
Maak daarna de opdrachten op de blauwe dia's
timer
10:00

Slide 6 - Slide

leertekst:

Slide 7 - Slide

Een norm is?

Slide 8 - Open question

Een waarde is?

Slide 9 - Open question

Respect is?

Slide 10 - Open question

Je lacht iemand niet uit omdat hij anders is dan jij
In Nederland ben je vrij om je mening te geven
Buschauffeurs groeten als ze elkaar tegenkomen
Afval gooi je in een prullenbak, niet op straat
Normen
Waarden

Respect
Normen

Slide 11 - Drag question

Mensen hebben veel vrijheid
A
waarde
B
norm
C
respect

Slide 12 - Quiz

je liegt niet tegen je ouders, want dat vinden ze raar
A
waarde
B
norm
C
respect

Slide 13 - Quiz

Je zegt u tegen oudere mensen
A
waarde
B
norm
C
respect

Slide 14 - Quiz

Je geeft iemand een hand bij een eerste kennismaking
A
waarde
B
norm
C
respect

Slide 15 - Quiz

Dit weet ik nu over normen, waarden en respect

Slide 16 - Mind map

De normen en waarden van mr. Rutte? 
We gaan zo een aantal filmpjes kijken. Noteer voor jezelf wat dit met normen, waarden en respect te maken heeft.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Wat heeft dit met normen, waarden en respect te maken?

Slide 19 - Mind map

Wat heeft dit met normen, waarden en respect te maken?

Slide 20 - Mind map

Wat heeft dit met normen, waarden en respect te maken?

Slide 21 - Mind map

Afsluiting:
Zoek in een tweetal normen en waarden op internet. Kies 5 normen die jullie belangrijk vinden en leg ook uit waarom jullie voor deze normen gekozen hebben. Zoek ook een waarde die jullie belangrijk vinden, leg ook hier weer uit waarom jullie dit vinden.

Slide 22 - Slide