H2 - Passé Composé + Être

1 / 14
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Een korte samenvatting:
Stap 1: voeg het hulpwerkwoord 'avoir of être' goed toe.
Stap 2: plaats het voltooid deelwoord erachter:
         werkwoorden op -er, zoals 'donner'
         1. 'er' eraf --> donn
         2. voeg 'e' met streepje toe --> donné
         bv. J'ai donné un cadeau
Regelmatig: -er = é, -ir = i, -re = u, de rest moet je leren...

Onregelmatig vb: être = été, avoir = eu, faire = fait

Slide 2 - Slide

de passé composé met être:
être werkt dan als = teken: het voltooid deelwoord gedraagt zich dan net als een bijvoeglijk naamwoord:  het past zich aan aan aan het onderwerp: : mnl., vrl., ev. en/of mv:
il est grand  - il est allé
elle est grande - elle est allée
ils sont grands - il sont  allés
elles sont grandes - elles sont allées

Slide 3 - Slide

Passé composé être 
Je           suis              allé (e)             ik ben gegaan
Tu           es                  allé (e)
Il              est                allé
Elle         est                allée
nous       sommes   allé(e)s
vous        êtes            allé(e)s
Ils             sont            allés 
Elles        sont            allées

Slide 4 - Slide

passé composé + être
1. (aller)                  Il .....................    ......................
2. (arriver)            Tu .....................    ......................
3. (retourner)      Nous .....................    ......................
4. (descendre)    Vous .....................    ......................
5. (sortir)               Je....................    ......................

passé composé = onderwerp + avoir/être + voltooid deelwoord

Slide 5 - Slide

De passé composé: maken


1. juiste vorm avoir of être.
2. voltooid deelwoord maken.
3. achter elkaar zetten.
aller:
1. met être
2. aller - -er + é
3. je suis allé(e)

choisir:
1. met avoir
2. choisir- -ir + i
3. j'ai choisi

Slide 6 - Slide

Tim is gevallen =
A
Tim est tombée
B
Tim est tombé

Slide 7 - Quiz

Mariëlle is binnengekomen =
A
Mariëlle est entré
B
Mariëlle est entrée

Slide 8 - Quiz

Sam en Marc zijn gevallen =
A
Sam et Marc sont tombés
B
Sam et Marc sont tombées

Slide 9 - Quiz

Le passé composé : être ou avoir ?
Avoir
être = welke werkwoorden?

Slide 10 - Slide

Le passé composé avec "être"

Slide 11 - Slide

Dan tot slot:
De keus tussen 'hebben' en 'zijn' is makkelijk: 
- Als je in de Nederlandse vertaling 'hebben' gebruikt, is dit ook zo in het 
  Frans.
- Als je in de Nederlandse vertaling 'zijn' gebruikt, is dit ook zo in het 
  Frans. 

uitzonderingen: être, commencer, oublier (Ned. zijn => Frans avoir)

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Slide