Workshop internationalisering MC

internationalisering
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 6

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

internationalisering

Slide 1 - Slide

                           doel workshop:
 • Hoe kan ik mijn onderwijs een internationale dimensie geven?
 • Doel: Verkennen mogelijkheden van Etwinning (platform voor uitwisselingen en internationale projecten) of aan de slag met bestaande partners
 • Werkwijze: workshop gebruik van internationaal platform in jouw les - hoe draag je met jouw vak bij aan de ontwikkeling van Europees/wereldburgerschap bij onze leerlingen?

Slide 2 - Slide

Ervaring buitenlandse partnerscholen?

Slide 3 - Mind map

Zijn buitenlandse contacten bevorderlijk voor de motivatie?
ja
nee
weet niet

Slide 4 - Poll

Wat gebeurt er nu?
 1. -accreditatie is verstuurd
 2. -uitwisseling met Alcoy staat gepland 
 3. -plannen voor project technasium-Alcoy
 4. -leerlingen hebben gebabbeld met leerlingen in Schenectady (NY) 
 5.  we hebben contacten met verschillende scholen

Slide 5 - Slide

doelen internationalisering
• contextrijk onderwijs
• vakoverstijgend
• bevorderen van internationaal burgerschap
• bewustwording van de eigen identiteit , door kennis te nemen van een andere cultuur
• meer regie voor leerlingen
• voorbereiden op vervolgonderwijs

De komende vijf jaar moet elke leerling voorbereid worden op internationaal burgerschap door een gebruikt of nieuw vakoverstijgend projectSlide 6 - Slide

Internationaal burgerschap in jouw lessen?

Slide 7 - Mind map

Welke onderwerpen van je vak zijn geschikt?

Slide 8 - Mind map

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Plannen voor je vak (vakoverstijgend?)

Slide 13 - Mind map

                           doel workshop:
 • Hoe kan ik mijn onderwijs een internationale dimensie geven?
 • Doel: Verkennen mogelijkheden van Etwinning (platform voor uitwisselingen en internationale projecten) of aan de slag met bestaande partners
 • Werkwijze: workshop gebruik van internationaal platform in jouw les - hoe draag je met jouw vak bij aan de ontwikkeling van Europees/wereldburgerschap bij onze leerlingen?

Slide 14 - Slide