Les 4, Peuters

Ontwikkelingspsychologie
Les 4

1 / 29
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quiz, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie
Les 4

Slide 1 - Slide

Heeft iemand iets te melden?

Slide 2 - Slide

Waar staan we?
- Algemene ontwikkelingspsychologie
- Baby's
- Peuters
- Kleuters en schoolkinderen
- Pubers en adolescenten
- Volwassenen en ouderen

Slide 3 - Slide

Waar denk je aan
bij het woord Peuter?

Slide 4 - Mind map

Leerdoelen van deze les
Je kunt aan het einde van deze les:

- de vijf ontwikkelingsgebieden van een peuter uitleggen
- uitleggen wat scheidingsangst en eenkennigheid is
- magisch en animistisch denken onderscheiden
- omschrijven hoe je het best met een peuter om kan gaan in verschillende situaties
                                                                                                                                 Maar, waarom?

   

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Ontwikkelingspsychologie van de peuter

- 1.5 tot 4 jaar
- denken op een peutermanier: fantasie, herinneringen of werkelijkheid?
- zijn soms net een spiegel

Slide 7 - Slide

Lichamelijk/motorisch ontwikkelingsgebied

- exploratiedrang: de drang om de wereld te ontdekken
- eerst leren uitkleden i.p.v. aankleden
- vaak overdag zindelijk tussen twee tot vier jaar

Slide 8 - Slide

Cognitief ontwikkelingsgebied
- de peuter maakt geen onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie
- de peuter heeft geen inzicht in oorzaak en gevolg
- taalontwikkeling van een peuter gaat met grote stappen vooruit

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Magisch denken
- De wereld van een peuter zit vol met magie
- Magisch denken is het verklaren van onverklaarbare gebeurtenissen
- Angst door magisch denken


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Wat zouden jullie doen?

Slide 15 - Slide

Animistisch denken
Het toekennen van menselijke eigenschappen aan levenloze voorwerpen
Peuters denken dat dieren of voorwerpen dezelfde gevoelens of gedachten hebben als zijzelf. 


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Emotioneel ontwikkelingsgebied

- Ik-besef door exploratiedrang
- Egocentrisme (of egoïsme?)
- Vaak een lievelingspop of knuffel

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Slide

Sociaal ontwikkelingsgebied
- spelen niet echt samen, maar naast elkaar
- peuterpuberteit: verzetten tegen ouder en wil zelfstandig zijn

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Seksueel ontwikkelingsgebied
- vragen stellen
- problematisch gedrag of normaal?

Slide 24 - Slide

Eenkennigheid bij peuters
- Angst voor vreemden
- Vanaf 8 maanden weet een kind het verschil tussen bekende en vreemde mensenVoorbeeld: hand vastpakken op een drukke plek 
van een vreemde i.p.v. je ouder


Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

De laatste drie minipresentaties
- Piaget
- Skinner
- Erikson

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide