Les 3

Les 3
1 / 24
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 75 min

Items in this lesson

Les 3

Slide 1 - Slide

Marktbenaderingsstrategie
 • Als je m.b.v. Ansoff je Groeistrategie hebt bepaald

 • Daarna bepaal je je marktbenaderingsstrategie
 • D.m.v marktsegmentatie deel je de markt op in verschillende groepen afnemers
Slide 2 - Slide

Marktbenaderingsstrategie
 • Ongedifferentieerde marketingstrategie
 • 1 bedrijfsformule voor de gehele markt

 • Geconcentreerde marketingstrategie (nichestrategie)
 • 1 bedrijfsformule op een segment van de markt

 • Gedifferentieerde marketingstrategie
Verschillende bedrijfsformules op verschillende segmenten van de markt

Slide 3 - Slide

Marktbenaderingsstrategie

Slide 4 - Slide

Contrasegmentatie =
voegt een bedrijf één of meer segmenten samen in één marktbenadering. Hierdoor wordt het een groter segment en kun je de marketinginstrumenten efficiënter inzetten Dit gebruik je als de segmenten te klein worden om effectief te benaderen

Slide 5 - Slide

Kannibalisatie =
verkoop van een nieuw product gaat ten koste van de verkoop van een bestaand product of soortgelijk product (van dezelfde fabrikant)

Slide 6 - Slide

Segmentatie
 • Doelgroep = nauwkeurig omschreven groep potentiële klanten met dezelfde voorkeuren waarop je je marketinginstrumenten richt

 • Segmenteren =
 • Opsplitsen van de totale markt in segmenten op basis van kenmerken.
 • Marktsegment = groep klanten met gemeenschappelijke kenmerken


Slide 7 - Slide

Voorwaarden effectieve segmentatie
Segmentatiecriteria zijn criteria waaraan een segment moet voldoen. Dit zijn de volgende kenmerken:
 • Homogeen = Binnen een segment moet de respons op een marketingactiviteit zoveel mogelijk homogeen zijn. 
 • Voldoende omvang = Een segment moet winstgevend zijn en een te klein segment kan niet winstgevend worden.  
 • Meetbaar = Klanten moeten worden gelabeld zodat we kunnen zien tot welk segment ze behoren. Pas dan is ook meetbaar welke effecten marketingacties hebben op een segment.  
 • Bereikbaar = Het moet mogelijk zijn met een segment te kunnen communiceren.

Slide 8 - Slide

Segmentatie
Segmentatiecriteria voor consumenten:

 • Geografische criteria ( gemeente, provincies, landen)
 • Demografische criteria (leeftijd, geslacht, grootte en samenstelling gezin, etnische afkomst)
 • Socio-economische criteria (inkomen)
 • Gedragscriteria (normen & waarden, gewoonten (cultuur) interesses, lifestyle, winkeltrouw)
Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Let op! Segmentatiecriteria is niet zelfde als…. Destep = Analysemodel externe factoren SWOT analyse

Slide 11 - Slide

Oefening 1 segmentatiecriteria
Casus Het tijdschrift Home and Garden

Slide 12 - Open question

Casus Het tijdschrift Home and Garden

Slide 13 - Slide

Segmentatiecriteria voor zakelijke markt

Slide 14 - Slide

SBI = Standaard Bedrijfsindeling  gebruikt door CBS

Slide 15 - Slide

Oefening 2
a. Welke segmentatiecriteria gebruikt de productmanager?
b. Welke marktbewerkingsstrategie past hij hier toe?

Slide 16 - Open question


Oefening 3
Welke segmentatiecriteria kan DeltaPower hanteren? Noem 3 duidelijk verschillende voorbeelden en de bijbehorende segmentcriteria.

Slide 17 - Open question

Oefening 2
 • a.  Welke segmentatiecriteria gebruikt de productmanager?
 • Demografische = gezinsgrootte

 • b. Welke marktbewerkingsstrategie past hij hier toe?
 • Gedifferentieerde Marketing = productdifferentiatie


Slide 18 - Slide

Oefening 3 Welke segmentatiecriteria kan DeltaPower hanteren? Noem 3 duidelijk verschillende voorbeelden en de bijbehorende segmentcriteria.

 • Geografisch variabele: vestigingsplaats
 • Demografisch variabele: omvang, branche
 • Persoonlijke variabele: innoverende, jonge, dynamische afnemers.
 • Situationele variabele: mate van gebruik

Slide 19 - Slide

Welke twee kenmerken zijn
zowel bij de B2C als B2B doelgroep segmentatie?
A
Demografische & Inkoopaanpak
B
Geografische & Socio-economisch
C
Geografische & Persoonlijk variabelen
D
Demografische & Geografische

Slide 20 - Quiz

Welke segmentatie hoort bij deze kapper?
A
Geografische segmentatie
B
Demografische segmentatie
C
Sociaal economische segmentatie
D
Culturele segmentatie

Slide 21 - Quiz

Welke segmentatie hoort bij Mercedes?
A
Geografische segmentatie
B
Demografische segmentatie
C
Sociaal economische segmentatie
D
Culturele segmentatie

Slide 22 - Quiz

Van welke segmentatie is sprake als jouw klanten gefocust zijn om duurzaam te leven ?
A
Gedragssegmentatie
B
Demografische segmentatie
C
Sociale segmentatie
D
Psychografische segmentatie

Slide 23 - Quiz

Einde les

Slide 24 - Slide