Mavo 1 SteppingStones theme 6 - lesson 3

1 / 24
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Lesson goals
In this lesson you:
  • practise 'to be going to'
  • practise watching

Slide 2 - Slide

Je vormt de toekomstige tijd op de volgende manier:

Onderwerp + 'to be' + going to + hele werkwoord
 'to be' = am/is/are

Dus: 
(play) Tom ... football tomorrow. - Tom is going to play football tomorrow.
Bevestigend
Ontkennend (+not)
Vragend (am/is/are vooraan)
I am going to 
You are going to
He/she/it is going to
We are going to
You are going to
They are going to
I am not going to
You aren't going to
He/she/it isn't going to
We aren't going to
You aren't going to
They aren't going to
Am I going to
Are you going to
Is he/she/it going to
Are we going to
Are you going to
Are they going to

Slide 3 - Slide

Waarvoor gebruik je 'to be going to' in het Engels?
A
Verleden
B
Heden
C
Toekomst

Slide 4 - Quiz

Vul in:
(talk) I ... to the teacher.

Slide 5 - Open question

Vul in:
(not get) That boy ... an A.

Slide 6 - Open question

Vul in:
(watch) ... Tom is ... a film?

Slide 7 - Open question

Vul in:
(work) My parents ... late.

Slide 8 - Open question

Vul in:
(buy) I ... new clothes.

Slide 9 - Open question

Watching
We gaan twee video's bekijken over London.
Probeer zo goed mogelijk te luisteren zodat je de vragen kunt beantwoorden.
Succes!

Slide 10 - Slide

7

Slide 11 - Video

00:11
Je ziet "The Millennium Wheel". Wat is een andere naam voor dit reuzenrad?
A
Ferris Wheel
B
London Wheel
C
London Eye

Slide 12 - Quiz

00:33
Wat staat er tegenover The London Eye?
A
Big Ben
B
Harrods
C
Westminster Palace

Slide 13 - Quiz

00:54
Wat mag NIET in de parken in London?
A
Relaxen op het gras
B
Fietsen
C
Lopen
D
Rennen

Slide 14 - Quiz

01:35
Waarom moest The Millennium Bridge dicht nadat het net gebouwd was?
A
Het kon het gewicht niet houden.
B
Het was niet stevig genoeg.
C
Het bewoog te veel.
D
Mensen vond het niet mooi.

Slide 15 - Quiz

01:55
Hoe veel tredes moet je beklimmen tot de top in St. Paul's Cathedral?

Slide 16 - Open question

02:12
Hoe laat start de "Changing of the Guards" bij Buckingham Palace?
A
11 uur 's ochtends
B
12 uur 's ochtends
C
10 uur 's ochtends
D
11 uur 's avonds

Slide 17 - Quiz

02:34
Wat is er zo bijzonder aan de Tower Bridge? Kijk ook goed naar het beeld.

Slide 18 - Open question

4

Slide 19 - Video

00:23
Hoe noemen ze de taxi meestal in London (Engeland)?
A
Taxi
B
Cab

Slide 20 - Quiz

00:43
Hoe noem je de typische rode bussen in London (denk ook aan de Theme Words).

Slide 21 - Open question

01:11
De metro is een ondergrondse tram. Hoe noem je die in het Engels?
A
Metro
B
Tram
C
Underground
D
Tube

Slide 22 - Quiz

02:15
Waarom wordt er steeds "Mind the Gap" omgeroepen en staat het zelfs op het perron?

Slide 23 - Open question

  • Finish exercises 29 u/i 31 online (staan klaar bij taken)

Slide 24 - Slide