Les 7 - Multidimensionale lijst

Multidimensionale lijst
1 / 14
next
Slide 1: Slide
InformaticaMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Multidimensionale lijst

Slide 1 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van de les ken je de kenmerken van een multidimensionale lijst en kan je deze toepassen in C#.

Slide 2 - Slide

Wanneer kies je ervoor om gebruik te maken van het datatype lijst in plaats van bijvoorbeeld het datatype integer of string?
timer
1:00

Slide 3 - Open question

Wat is de index van een lijst?
timer
1:00

Slide 4 - Open question

Waarom moet de index van een lijst altijd uniek zijn?
timer
1:00

Slide 5 - Open question

Geef de juiste C# code voor het declareren van een lijst met getallen. De variabele heeft de naam "getallen".
timer
1:00

Slide 6 - Open question

Geef de juiste C# code voor het vullen van een lijst met drie elementen, te weten "3", "6" en "9". De naam van de variabele is "getallen".
timer
2:00

Slide 7 - Open question

Multidimensionale lijst (1)
Een voorbeeld ter introductie
In een magazijn wordt vaak gewerkt met multidimensionale lijsten. Neem als voorbeeld de IKEA. Als je een product in de winkel ziet kan je die later in het zelfbedieningsmagazijn ophalen. Hiervoor heb je een code van het product nodig, bijvoorbeeld stelling 30 en vak 53

Je weet dan dat je eerst stelling 30 moet opzoeken. In stelling 30 zoek je vervolgens naar het vak 53.

Slide 8 - Slide

Multidimensionale lijst (2)
Het magazijn kun je zien als een lijst. De elementen in deze lijst zijn de verschillende stellingen. Maar iedere stelling zelf is ook een lijst. De elementen zijn de verschillende vakken.

Een lijst waarvan de elementen ook weer een lijst zijn, wordt een multidimensionale lijst genoemd.

Slide 9 - Slide

Declaratie multidimensionale lijst in C#
string[,] Billy = new string[3,2]
{
 {"180cm Wit", "180cm Bruin"},
 {"140cm Wit", "140cm Bruin"},
 {"100cm Wit", "100cm Bruin"}
};
Let op, na iedere rij een komma!
Vergeet de puntkomma niet aan het einde van de declaratie!
Het eerste getal geeft het aantal rijen aan
Het tweede getal geeft het aantal kolommen aan

Slide 10 - Slide

Wijzigen element multidimensionale lijst in C#
string[,] Billy = new string[3,2]
{
 {"180cm Wit", "180cm Bruin"},
 {"140cm Wit", "140cm Bruin"},
 {"100cm Wit", "100cm Bruin"}
};

Billy[2,1] = "100cm Blauw";

Slide 11 - Slide

Opvragen elementen multidimensionale lijst in C#
string[,] Billy = new string[3,2]
{
 {"180cm Wit", "180cm Bruin"},
 {"140cm Wit", "140cm Bruin"},
 {"100cm Wit", "100cm Bruin"}
};

Console.WriteLine(Billy[1,1]);

Slide 12 - Slide

Bekijk onderstaande C# code. Uit hoeveel kolommen bestaat deze Multidimensionale lijst?
string [,] A = new string[4,3]
timer
0:30

Slide 13 - Open question

Bekijk de afbeelding recht. Deze geeft de inhoud van een multidimensionale lijst weer. Welk dier wordt weergegeven als onderstaande C# code wordt uitgevoerd?
Console.WriteLine dier[3,1]

Slide 14 - Open question