schrijven - artikel theorie

Schrijven - artikel
1 / 18
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Schrijven - artikel

Slide 1 - Slide

Doelen
Aan het einde van de les

- ken je de kenmerken van een artikel  ( weer..) 
- kun je een artikel schrijven

Slide 2 - Slide

Artikel
- Tekst voor een tijdschrift, een krant of een website.
- Je richt je niet tot één persoon, maar tot een groot publiek.
- In de opdracht staat voor welk publiek je schrijft          taalgebruik
- In de schrijfopdracht staat welke elementen er terug moeten komen in je artikel.

Slide 3 - Slide

Eisen
- Passende titel  ( in een paar woorden) 
- Inleiding, middenstuk, slot          witregels tussen de delen
- Minimaal 100 woorden
- Nooit aan 1 persoon, dus geen aanhef. Tip: begin met een tijd- of plaatsaanduiding (bijv. Tijdens de ...) 
- Voor- en achternaam onder artikel, soms ook school/klas/plaats (kijk goed in de opdracht)


Slide 4 - Slide

Opbouw artikel
Titel
Inleiding
Alinea 1 met tussenkopje
Alinea 2 met tussenkopje
Alinea 3 met tussenkopje
Slot

Slide 5 - Slide

Bedenk een pakkende titel

Zo leer je een artikel schrijven als een pro!

Slide 6 - Slide

Inleiding
De inleiding is het eerste wat mensen lezen van je artikel. 

Vb. Tijdens de les Nederlands op maandag ... bespraken we met de klas ...
  • Het onderwerp  noemen of vertellen waarom je over dit onderwerp schrijft of een voorbeeld geven over het onderwerp of een leuk, kort verhaaltje vertellen over het onderwerp.Slide 7 - Slide

Middenstuk
Hier behandel je het onderwerp van het artikel. In dit deel van de tekst staan de meeste elementen van de opdracht.

In een tekst kunnen verschillende dingen over een onderwerp 
gezegd worden.
We noemen dit deelonderwerpen.
Meestal wordt er in één alinea één deelonderwerp behandeld.


Slide 8 - Slide

Alinea's en tussenkopjes

Slide 9 - Slide

Wat zou een deelonderwerp in een tekst kunnen zijn over school?
A
de dierenwinkel
B
de geschiedenis van voetbal
C
de pauzes
D
zakgeld

Slide 10 - Quiz

deelonderwerpen
school

Slide 11 - Mind map

deelonderwerpen
voetbal

Slide 12 - Mind map

deelonderwerpen
politiek

Slide 13 - Mind map

Slot
In het slot kun je een keuze maken:
• Samenvatten. “Kortom, …”
• Toekomstverwachting. “Dan denk ik dat we voortaan…”
• Conclusie. “Dus… “
• Advies. “Ik zou zeker … “
 


 In het slot schrijf je een conclusie, een samenvatting of je geeft een advies. Je kunt ook een oproep doen of een vraag beantwoorden.

Slide 14 - Slide

Hoe schrijf je een artikel?

Slide 15 - Slide

Wat heb je geleerd
over een artikel schrijven?

Slide 16 - Mind map

Stappenplan

Slide 17 - Slide

Evaluatie
Aan het einde van de les

- weet je hoe je een artikel moet schrijven (herhaling)
- kun je een artikel schrijven
- maak je een oefenopdracht!

Slide 18 - Slide