P5. Schuldig of onschuldig

Criminaliteit
Bekijk de les in teams 
Volg de instructie in Lessonup.
Ga naar Lessonup en toets de code in!
1 / 26
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Criminaliteit
Bekijk de les in teams 
Volg de instructie in Lessonup.
Ga naar Lessonup en toets de code in!

Slide 1 - Slide

Criminaliteit
Schuldig of onschuldig

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier een rechtszaak werkt.

Slide 3 - Slide

Agenda
Mededelingen
Wat weet je nog of al?
Theorie / Instructie
Oefenen
Zelfstandig werken
Herhalen
Evalueren & Afsluiten

Wat gaan we vandaag doen?

 • Uitleg schuldig/onschuldig
 • Opdrachten maken
 • Samenvatting
 • Afsluiten

Slide 4 - Slide

Pech...naar de rechter!


 • dagvaarding (oproep om voor de rechter te verschijnen
 • (waarom, wanneer, waar)

Slide 5 - Slide


Hoe verloopt 

een rechtszaak?

Slide 6 - Slide

Wie is wie?

 1. Verdachte
 2. Rechter
 3. Advocaat
 4. Getuige(n)
 5. Pers
 6. Publiek
 7. Officier van Justitie
 8. Griffier
Officier van Justitie
Getuige(n)
Verdachte
Advocaat
Griffier
Rechter
Pers
Publiek

Slide 7 - Slide


1. 
De openingControleren van jouw gegevens

Slide 8 - Slide


2. 
De aanklacht


De officier van justitie leest de aanklacht (=tenlastelegging) voor

Slide 9 - Slide


3. 
Het verhoor van de verdachte


Eerst zelf vertellen wat er is gebeurd. Dan ondervragen de rechters, de officier van justitie en je eigen advocaat jou.

Slide 10 - Slide


4. 

Het getuigenverhoorMensen die iets gehoord of gezien hebben dat met de zaak te 

maken kan hebben. Getuigen mogen niet liegen.

Slide 11 - Slide


5. 

Officier van justitie.De officier van justitie zet na de ondervragingen alles nog even op een rijtje en komt met de strafeis

Slide 12 - Slide


6. 
Het pleidooiJouw advocaat gaat jou verdedigen en vraagt om vrijspraak of een lichte straf. Soms doet de verdachte zelf zijn verdediging

Slide 13 - Slide


7. 
Het laatste woordAls verdachte heb je altijd het laatste woord. Je kunt ook nog iets zeggen over de strafeis van de officier

Slide 14 - Slide


8. 

De uitspraakDe rechter vertelt of je schuldig of onschuldig bent en welke straf hij wil geven. Meestal is de uitspraak of het vonnis pas later

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Wanneer ben je schuldig?
- Gaat het om een strafbaar feit?
- Heeft de verdachte het gedaan?
- Is de verdachte strafbaar? 
         - Ontoerekeningsvatbaar > TBS kliniek

Slide 17 - Slide

TBS
Wanneer een persoon een geestelijke afwijking of stoornis heeft, dan kan de rechter besluiten deze persoon op te laten sluiten in een TBS-kliniek. Hier krijgt diegene hulp en ondersteuning om om te gaan met de stoornis. Iemand met TBS komt vaak pas na vele jaren vrij, wanneer hij helemaal genezen is. Deze straf komt vaak voor bij aggressieve daders en (kinder)verkrachters. In een gevangenis is er meestal geen hulp, daarmee verschilt TBS van een gewone gevangenis.

Slide 18 - Slide

Begeleidt ex-gevangenen om de kans op recidive te voorkomen.
A
deurwaarder
B
reclassering
C
Halt
D
advocaat

Slide 19 - Quiz

Hoe noem je de uitspraak van een rechter?
A
oordeel
B
uitslag
C
vonnis
D
conclusie

Slide 20 - Quiz

Samenvatting (sleep naar de juiste plek)
Een rechtszaak begint met een                            van de gegevens. Als alles klopt, leest de officier van justitie de                              voor. Hierin staat waar de verdachte van beschuldigd wordt. Daarna worden vragen gesteld. Eerst aan de verdachte en daarna aan de                           . Na de ondervragen eist de officier een                     . De advocaat, die de verdachte                           , probeert de rechter ervan te overtuigen een lagere straf de geven. De rechter bepaalt uiteindelijk de straf, dit is het                           .

aanklacht
controle
getuige
straf
verdedigt
vonnis
helpt
uitspraak

Slide 21 - Drag question

Terugkoppeling
- Wie zijn de belangrijkste personen bij een rechtszaak?
- Hoe verloopt een rechtszaak?
- Wanneer ben je schuldig?

Slide 22 - Slide

Huiswerk voor de volgende les:
Maken paragraaf 5!
Leren blz.138-139. Bestudeer de powerpoint in de studiewijzer

Slide 23 - Slide

Filmpjes om thuis te kijken.

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video