מבנה האטום

מבנה האטום
1 / 42
next
Slide 1: Slide
ScienceMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

מבנה האטום

Slide 1 - Slide

אטום
האטום הוא החלקיק הקטן ביותר של יסוד כימי שבו נשמרות תכונות היסוד

Slide 2 - Slide

מה אתם.ן יודעים.ות על
מבנה האטום

Slide 3 - Mind map

מבנה האטום
לאטום שני חלקים
גרעין
ענן אלקטרונים

Slide 4 - Slide

מבנה האטום
באטום יש שלושה חלקיקים
אלקטרונים
פרוטונים
נויטרונים

Slide 5 - Slide

גרעין האטום
הגרעין מורכב מפרוטונים ונויטרונים

Slide 6 - Slide

אלקטרונים
נעים במהירות גבוהה מאד מסביב לגרעין

Slide 7 - Slide

גרעין
אלקטרונים
פרוטונים
נויטרונים

Slide 8 - Drag question

Slide 9 - Slide

מה הגודל של אטום
עשירית המיליארדית המטר
כדי לקבל מטר מאטומים - צריך לסדר עשרה מיליארד אטומים בשורה

כלומר - קטן. ממש ממש ממש ממש ממש ממש קטן

Slide 10 - Slide

4

Slide 11 - Video

00:22
מה מכיל הגרעין
A
פרוטונים ונויטרונים
B
אלקטרונים
C
אלקטרונים פרוטונים ונויטרונים
D
כל התשובות נכונות

Slide 12 - Quiz

02:32
הגרעין תופס נפח זעיר מאוד באטום
כמו גולה במגרש כדורגל
A
נכון
B
לא נכון

Slide 13 - Quiz

03:13
?בתוך מה נעים האלקטרונים
A
אוויר
B
גרעין
C
ריק
D
אף תשובה לא נכונה

Slide 14 - Quiz

03:35
?היכן מרוכזת המסה של האטום
A
באלקטרונים
B
בריק
C
בגרעין
D
כל התשובות נכונות

Slide 15 - Quiz

 ההבדלים בין היסודות
יסודות שונים בנויים מאטומים שונים

זהב בנוי מאטומים של זהב
ומימן בנוי מאטומים של מימן - השונים מאלו של הזהב

Slide 16 - Slide

?במה שונה אטום זהב מאטום מימן

Slide 17 - Open question

!במספר הפרוטונים

מספר הפרוטונים בגרעין קובע את סוג האטום ואת מספרו האטומי


מספר אטומי- מספר הפרוטונים בגרעין


Slide 18 - Slide

?אז כמה אלקטרונים יש

באטום נייטרלי יש מספר שווה של פרוטונים ואלקטרוניםSlide 19 - Slide

?מה המספר האטומי של פחמן
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 20 - Quiz

?כמה פרוטונים יש לפחמן
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 21 - Quiz

?כמה פרוטונים יש לחמצן
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 22 - Quiz

?מה המספר האטומי של פלואור
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 23 - Quiz

?כמה אלקטרונים יש לפלואור
A
6
B
7
C
8
D
9

Slide 24 - Quiz

להליום יש שני נויטרונים. ציירו מודל של אטום הליום

Slide 25 - Open question

הכוחות החשמליים והמסה באטום

Slide 26 - Slide

כוחות חשמליים

קיימים שני סוגי מטענים
חיוביים ושליליים

Slide 27 - Slide

כוחות חשמליים
מטענים חשמליים דומים דוחים זה את זה
מטענים חשמליים שונים מושכים זה את זה

(כמו במגנט)

Slide 28 - Slide

אלקטרונים
נעים מסביב לגרעין
בעלי מטען חשמלי שלילי

Slide 29 - Slide

פרוטונים
נמצאים בגרעין האטום
בעלי מטען חשמלי חיובי

Slide 30 - Slide

נויטרונים
נמצאים בגרעין האטום
חסרי מטען חשמלי (נייטרלים)

לכן לא מפעילים כוחות חשמליים - לא דחיה ולא משיכה


Slide 31 - Slide

?מה מטען הגרעין
A
שלילי כי יש בו אלקטרונים
B
חיובי כי יש בו פרוטונים ונויטרונים
C
נייטרלי כי יש בו נויטרונים ופרוטונים

Slide 32 - Quiz

מטען הגרעין
בגרעין האטום פרוטונים (בעלי מטען חיובי) ונויטרונים (חסרי מטען)
  לכן מטען הגרעין  חיובי

Slide 33 - Slide

משיכה
משיכה
דחיה

דחיה

אין

אין

אין

אין

אין

Slide 34 - Drag question

מסת האטום

מסת הפרוטון גדולה פי 2000 ממסת האלקטרון
מסת הפרוטון שווה למסת הנויטרון

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

מה תהיה המסה של אטום בעל שישה פרוטונים, שישה נויטרונים ושישה אלקטרונים
A
18
B
12
C
6
D
לא ניתן לדעת

Slide 37 - Quiz

המסה של האטום = למסה של הפרוטונים ועוד המסה של הנויטרוניםמסת האלקטרון קטנה מאוד- זניחה
מספר מסה- מסת הפרוטונים והניטרונים

Slide 38 - Slide

מה המסה של אטום מימן
אם ידוע שאין לו נויטרונים
A
1
B
2
C
זניחה
D
0

Slide 39 - Quiz

מה המסה של אטום מימן
אם ידוע שיש לו נויטרון אחד
A
1
B
2
C
זניחה
D
0

Slide 40 - Quiz

מה המסה של אטום חמצן
אם ידוע שמספר הנויטרונים
שווה למספר הפרוטונים
A
9
B
8
C
24
D
16

Slide 41 - Quiz

הנפח של האטום
הוא הנפח של ענן האלקטרונים הנע מסביב לגרעין

Slide 42 - Slide