Powercollege 14_De KeerzijdeWelke invloed hebben mensen op het milieu? 
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lessonWelke invloed hebben mensen op het milieu? 

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kan uitleggen wat natuurlijk evenwicht is.
 • Je kan drie soorten milieuproblemen noemen.
 • Je kan drie soorten vervuiling noemen en de oorzaken daarvan aangeven. 
 • Je kan uitleggen hoe vervuiling zich verplaatst.
 • Je kan uitleggen wat uitputting is en hier voorbeelden van noemen. 

Slide 2 - Slide

Mileuproblemen in soorten en maten.
 • In leefomgeving bestaan kringlopen waarin stoffen steeds weer op dezelfde plaats terugkomen. 
 • Natuurlijk evenwicht = de toestand waarbij de natuur zelf zijn afvalstoffen opruimt en tekorten aanvult. 
 • Als dit evenwicht verstoord is, ontstaan milieuproblemen: 
    - vervuiling
    - aantasting
    - uitputting

De (lange) kringloop van het water.

Slide 3 - Slide

Mileuproblemen in soorten en maten.
 • Milieuproblemen kunnen zich voordoen op verschillende schaalniveaus: lokaal, regionaal, continentaal of wereldwijd. 


 .

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Milieuvervuiling
Vervuiling is een milieuprobleem dat ontstaat als de mens te veel stoffen in het milieu brengt die er niet in thuishoren. 
We kennen: 
 • bodemvervuiling
 • watervervuiling 
 • luchtvervuiling
Het oppervlaktewater (water in sloten en meren)  raakt vervuild. 
Uitputting = als van een grondstof te veel uit de natuur wordt gehaald, raakt deze op.
fossiele brandstoffen uit de bodem
vis uit de zee
bomen uit het regenwoud waardoor ook soorten planten en dieren verdwijnen.

Quotum = afgesproken hoeveelheid die mag worden geproduceerd. Bijvoorbeeld: hoeveelheid te vangen vis.

Bodemerosie = Het verdwijnen van vruchtbare grond door regen of wind. Bijvoorbeeld door het kappen van regenwoud.

 

Slide 6 - Slide

Aantasting 
Naast milieuvervuiling kennen we ook aantasting van het milieu. Bij aantasting wordt het milieu niet vervuild maar wel verstoord door bijvoorbeeld geluidsoverlast, verlichting van steden en wegen of thermische vervuiling

Versnippering houdt in dat  het leefgebied van dieren  in stukken wordt gedeeld door de aanleg van huizen, wegen en industrie.
 
Door aantasting neemt de biodiversiteit  (het aantal verschillende soorten planten en dieren) in een gebied af.  (stikstofcrisis)
 
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 7 - Slide

Uitputting 
Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die zijn ontstaan uit afgestorven planten en dieren zoals steenkool, aardolie en aardgas.
Doordat er te veel grondstoffen uit de natuur worden gehaald, raken deze op: 
 • fossiele brandstoffen uit de bodem 
 • vis uit de zee 
 • bomen uit het regenwoud waardoor de biodiversiteit verstoord raakt en bodemerosie ontstaat.  Erosie houdt in dat vruchtbare grond wegspoelt of waait.

Quotum = afgesproken hoeveelheid die mag worden geproduceerd of gevangen. 
 

Slide 8 - Slide

Hier zie je een voorbeeld van...
A
Vervuiling
B
Uitputting
C
Aantasting

Slide 9 - Quiz


A
Vervuiling
B
Aantasting
C
Uitputting

Slide 10 - Quiz

Het kappen van het tropisch regenwoud is een vorm van...
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 11 - Quiz

Door de economische groei van China en India zullen de aardolie reserves snel opraken
A
milieuaantasting
B
milieu-uitputting
C
milieuvervuiling

Slide 12 - Quiz

Jaarlijks worden 90.000 ton aan tropisch hout gekapt om wegwerp eetstokje voor Japan te maken:
A
Milieuaantasting
B
Milieu-uitputting
C
Milieuvervuiling

Slide 13 - Quiz

Slide 14 - Video

Milieuschade
 • alle negatieve gevolgen van ons gedrag op het milieu
 • voorbeelden:
 • vervuiling lucht, water en bodem
 • energieverbruik
 • verbruik van grondstoffen
 • afval

Slide 15 - Slide

Duurzaam produceren
Rekening houden met mens en milieu bij produceren noem je duurzaam produceren

Slide 16 - Slide

Recycling
van afval nieuw materiaal maken

voordelen:
-minder grondstoffen uit de natuur nodig
-minder afval verbranden/weggooien

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Maatschappelijke kosten
De samenleving betaalt mee aan de kosten van de milieuschade

Slide 19 - Slide

Leerdoelen
 • Je kan uitleggen wat natuurlijk evenwicht is.
 • Je kan drie soorten milieuproblemen noemen.
 • Je kan drie soorten vervuiling noemen en de oorzaken daarvan aangeven. 
 • Je kan uitleggen hoe vervuiling zich verplaatst.
 • Je kan uitleggen wat uitputting is en hier voorbeelden van noemen. 

Slide 20 - Slide