SE Voorbereiding Hst.2 Par. 7 t/m 12

1 / 31
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

SE Voorbereiding Hst.2 Par. 7 - 8
 • De vegetatiepatroon uit het verleden reconstrueren.
 • Wat is de verklaring van Paleoceen-Eoceen Thermisch maximum?
 • De rol van de schelpdieren in moderne levensomstandigheden op aarde?
 • Hoe landgebruik naast broeikaasgassen kan klimaatverandering beïnvloeden?
 • Waarom het verwijderen van vegetatie leidt tot een regionale afname van neerslag.
 • Vegetatie-Albedo terugkoppelingsmechanisme beschrijven en ontstaan van ijstijden daarmee verklaren.  Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Waarom vermoeden wetenschappers dat de aarde 600 miljoen jaar geleden vrijwel volledig vergletsjerd was?
A
Het landgebruik was toen heel anders, omdat er nog geen landplanten waren.
B
Klimaatmodellen simuleren een grote klimaatverandering in die tijd.
C
Op veel plaatsen worden landijsafzettingen uit die tijd gevonden.

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Slide

Met welke bron van informatie kun je vegetatiepatronen uit het verleden reconstrueren?
A
jaarringen in bomen
B
luchtbelletjes in ijskernen
C
schelpjes in diepzeesedimenten
D
stuifmeelkorrels

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Waarom hebben wij ons leven te danken aan schelpdieren?
A
De afbraak van kalksteen zorgt voor het P E T M.
B
De opbouw van kalksteen reguleert de temperatuur op aarde.
C
Ze bevatten cruciale informatie over het klimaat van het verleden.
D
Ze stabiliseren de thermohaliene circulatie.

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Wat is de meest geaccepteerde verklaring voor het Paleoceen-Eoceen Thermisch Maximum?
A
De concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer was toen erg hoog.
B
De thermohaliene circulatie werd bijzonder sterk.
C
Er was sprake van een negatief terugkoppelingsmechanisme.
D
Het werd veroorzaakt door de Milanković-variabelen.

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Het klimaat verandert niet alleen door broeikasgassen, maar ook door veranderingen in landgebruik.

Welke van de onderstaande effecten is niet of nauwelijks het gevolg van veranderingen in landgebruik?
A
een toename van de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer
B
een toename van de concentratie waterdamp in de atmosfeer
C
een toename van de hoeveelheid aerosolen in de atmosfeer
D
een toename van de terugkaatsing van zonlicht

Slide 16 - Quiz

Inzicht: Leg uit hoe het verwijderen van vegetatie leidt tot een regionale afname van neerslag.

Slide 17 - Open question

Huiswerk:
Par. 7 en 8 bestuderen + samenvatten + Opdr. (online of werkboek)

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

SE Voorbereiding Par 2.9 Hedendaagse klimaatverandering: oorzaken
Leerdoelen:
 • Oorzaken van huidige klimaatverandering met betrekking tot broeikasgassen en landgebruik kennen.

 • Het mondiale klimaatvraagstuk, eventueel met behulp van bronnen en de atlas analyseren en nadenken over de waarden die ten grondslag liggen aan de veroorzaking van het klimaatvraagstuk.


Slide 20 - Slide

Schrijf een oorzaak op van hedendaagse klimaatverandering

Slide 21 - Mind map

Oorzaken klimaatverandering
1. Broeikasgassen


 • CO2: verbranding fossiele brandstoffen 
 • Methaan: koeien + in permafrost
 • Waterdamp: meer verdamping

De mate waarin een bepaalde hoeveelheid broeikasgas kan bijdragen aan het broeikaseffect wordt het aardopwarmingsvermogen genoemd.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

De ontdooiing van permafrost is een voorbeeld van:
A
een negatief terugkoppelingsmechanisme
B
een voorbeeld van externe variabiliteit
C
een voorbeeld van interne variabiliteit
D
een positief terugkoppelingsmechanisme

Slide 24 - Quiz

Wolken
 Meer verdamping -> meer wolken

Wolken weerkaatsen en absorberen zonlicht aan boven en onderkant. 
Gevolg lijkt te zijn dat de verwarming van de atmosfeer vermindert.

Slide 25 - Slide

Oorzaken klimaatverandering
2. Veranderend landgebruik
 • Verbranden regenwoud: bron CO2 uitstoot
 • Toename akkers en weilanden:    weerkaatsen zonlicht -> afkoeling houden minder vocht vast -> verdroging -> Toename aerosolen
 • Aerosolen : Losliggende zeer kleine druppels  bodemdeeltjes die op waaien (stof)

Slide 26 - Slide

Waarom is het verbranden van het regenwoud een bron van CO2 uitstoot?
A
Rook zorgt voor meer wolken en dus meer absorptie van warmte
B
Het verbranden zorgt voor hitte die bijdraagt aan het broeikaseffect
C
Bij het verbranden van bos komt CO2 vrij
D
De opname van CO2 stopt door de verbranding

Slide 27 - Quiz

Aerosolen
 • Losliggende bodemdeeltjes waaien op (stof) + fijnstof uit (lucht)verkeer en industrie. Aerosolen beïnvloeden het gedrag en de vorming van wolken.
 • Weerkaatsen zonlicht + absorberen warmte > Condensatie water + verkleining druppels (vallen niet)

 • Conclusie: opwarming of afkoeling, verdroging of vernatting -> Afhankelijk van omstandigheden -> mondiaal gezien afkoeling

Slide 28 - Slide

3. Andere oorzaken
Beïnvloeding tussen oceaan en atmosfeer:
a. interne variabiliteit - bijv. El Niño
b. externe variabiliteit - bijv. vulkaanuitbarstingen of zonnevlekken

Slide 29 - Slide

Huiswerk:
Par. 9 en 10 bestuderen + samenvatten + Opdr. (online of werkboek)

Slide 30 - Slide

Tips voor SE
 • Neem leerdoelen (tekstboek) door voor doelmatig leerwerk.
 • Maak korte samenvattingen van belangrijke items en begrippen (mind map, spinnenweb, tabel met pijltjes of teksten).
 • Neem gemaakte opdrachten door (maak foutenanalyse).
 • Analyseer de relaties tussen bronnen en leerboek theorieën.
 • Gebruik PowerPoint (zie ELO) + media films voor extra uitleg.

Slide 31 - Slide