OP8 Blok 1 Werkgroep verpleegkunde 1_2_3 Hybride

1 / 43
next
Slide 1: Slide
VerpleegkundeHBOStudiejaar 2

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Zie ook alle info uit de DIK (op Teams)

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Slide

tijdsplanning is een indicatie

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

Geriatrische Trias: drieheid, drie-eenheid, drieling: drie bijeen horende zaken: functiestoornissen op het gebied van somatisch, psychisch en sociaal
BoKS: body of knowledge and skills: kennis en vaardigheden van de kernbegrippen (uit BN2020)
60 MC vragen
Week 1, 2, 3 en 4 zie CH
Blok 1: Signaleren en diagnosticeren van kwetsbaarheid bij ouderen
Blok 2: E-Health als interventie bij het verhogen van het zelfmanagement, zodat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.
Blok 3: De kwetsbare oudere opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of andersoortige instelling.
Blok 4: De kwetsbare oudere met onbegrepen gedrag, waarbij tevens sprake is van culturele diversiteit

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

In de werkgroep gaan we deze modellen en meetinstrumenten gebruiken om de kwetsbare ouderen beter in kaart te brengen en te vergelijken met de “gezonde” ouderen. Deze werkvorm geeft je een goed beeld of je geneeskunde en verpleegkunde kunt samenvoegen en integreren.

Slide 8 - Slide

Zo ja: stel deze graag en vervolgens hebben wij een vraag aan jullie

Wat is het belang van voorbereiding en actieve deelname aan de werkgroep?

Antwoord: Kennis = macht

Sleepvraag uit HS 4 (Bakker, 2019)
Ouderen die kwetsbaar zijn, doen dikwijls een groter beroep op zorgvoorzieningen. Het op tijd opsporen van kwetsbare ouderen is dan ook belangrijk. 
Dat gebeurt vaak d.m.v. screening, gevolgd door een comprehensive geriatric asssesment (CGA) 

Zet het hele proces van screening, CGA en verder, in de juiste volgorde

Slide 9 - Slide

Deze vraag via LessonUp doen
Antwoord te vinden op blz. 45 figuur 4.1 en tekst HS 4.2

timer
1:00
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Selecteren oudere met verhoogd risico op functieverlies of sterfte met screeningsinstrument
Screenend geriatrisch assessment (GA)
Prioriteren en doelen stellen
diagnostisch GA
Zorgbehandelplan

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

Signaleren en diagnosticeren wat is het belang daarvan?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

Zie info uit de DIK

Wat weet jij ervan?
Mantelzorgers onder druk i.r.t
DSA en meetinstrumenten
(HS 24, Bakker, 2019)

Slide 16 - Mind map

Antwoord staat beschreven in HS 24.5
Het belang van sceenen ook bij mantelzorgers
Quizvraag uit HS 5 (Bakker, 2019):

Binnen de dynamische systeemanalyse (DSA) worden functiekenmerken geordend in verschillende dimensies.
Wat wordt er bedoeld met: "de stemming van de client, hoe hij zich voelt en hoe hij in zijn vel zit"
timer
1:00
A
Cognitieve functiekenmerken
B
Sociale omgevingskenmerken
C
Belevingsfunctie-kenmerken
D
Somatische functiekenmerken

Slide 17 - Quiz

Het goede antwoord is C
Het is interessant om met de studenten de kijken naar figuur 2 (Schematische indeling van het boek) uit Bakker, T. et al., (2019). Klinisch redeneren bij ouderen. Functiebehoud in levensloopperspectief.
BLZ. XII uit de LEESWIJZER (begin van het boek)

Slide 18 - Slide

Adviseer de studenten om bij elke opdracht na te denken:
Wat weet ik er al van?
Welke theorie/ literatuur/ modellen heb ik over dit thema gehoord, gezien, gelezen, gebruikt in het eerste jaar

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

Een videobeeld van Kwetsbare ouderen: Youtube (4 minuten), mogelijk herhaling uit jaar 1 (altijd ontroerend om te zien)

Slide 28 - Slide

Het bespreken van de opdrachten komt aan de orde in de subgroepen
Onderwerpen
Analyseren en het diagnostisch denkproces
Instrumenten kiezen, toepassen en leren hanteren (modellen, methodieken, classificaties, score-instrumenten)
Met als einddoel van signaleren en diagnosticeren: de verpleegkundige diagnose(s) bij kwetsbaren ouderen vaststellen
Wat is normaal en wat zijn de risicofactoren?
Hoe herken je signalen in je casus en hoe pas je kennis en evidence toe in je redeneerproces.
Gekoppeld aan de volgende patiëntproblemen: verminderde mobiliteit, risico op vallen, vermoeidheid, eenzaamheid, ondervoeding, vochttekort, nierafwijkingen, gynaecologische afwijkingen

Wat zijn indicatoren van zorgresultaten?
A
Meer concrete toestanden, gedragingen of percepties van een individu
B
ze dienen als aanwijzing voor het meten van een zorgresultaat
C
van toepassing op gezinnen of gemeenschappen
D
alle de antwoorden zijn juist

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Wat is een actuele verleegkundige diagnose?
A
menselijke reacties op gezondheidscondities die aanwezig zijn bij een individu
B
menselijke reacties op gezondheidscondities die zich zeer waarschijnlijk kunnen ontwikkelen bij een individu
C
het zegt iets over de motivatie en de wens van een individu om welzijn te vergroten
D
beschrijving van een klinisch oordeel dat een specifiek cluster van verpleegkundige diagnoses beschrijft

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

Kwetsbaarheid is een dynamische toestand waarin een individu verkeert die tekorten heeft in één of meerdere domeinen van het menselijk functioneren (lichamelijk, psychisch, sociaal), die onder invloed van een diversiteit aan variabelen wordt veroorzaakt en die de kans op het optreden van ongewenste uitkomsten vergroot (Gobbens et al., JAMDA, 2010).
Opeenstapelingsproces van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in functioneren met als gevolg vergrote kans op negatieve gezondheid, bestaande uit functiebeperkingen, opname, overlijden (Bron: Kwetsbare ouderen 2011; Sociaal en Cultureel Planbureau)

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

Enable Sharing toets over KR en OMAHA (OMAHA = nog geen toetsstof; wel van belang voor de praktijk in de thuiszorg
SOC-40082051
SOC-53158285 KopQ Nederlandse versie Dikkers 2016 of de FORMS delen met studenten
Deze laatste staat ook op CL

Slide 42 - Slide

Het is zeer interessant om na te gaan welke uitkomsten er uitkomen 

Slide 43 - Slide

This item has no instructions