1hv - de ontkenning

De ontkenning - La négation
Le 31 mars 2022
H1A
1 / 20
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De ontkenning - La négation
Le 31 mars 2022
H1A

Slide 1 - Slide

Planning du jour 
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan korte Franse zinnen ontkennend maken.
Activités
- Voorkennis activeren                  5 min.
- Texte: Je m'appelle Jessica      10 min.
- Théorie: De ontkenning             15 min.
- Faire des exercices                      10 min.
- Exit ticket                                          5 min.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

La négation - De ontkenning
Hoe maak ik een Franse zin ontkennend?​

De ontkenning in het Frans bestaat uit twee delen: ne + pas. 

Om zinnen ontkennend te maken, zet je het eerste deel 
van de ontkenning (ne) vóór de persoonsvorm en het 
tweede deel (pas) direct achter de persoonsvorm.

Ik ga niet naar huis. – Je ne vais pas à la maison.

Slide 7 - Slide

La négation - De ontkenning
Attention!
Als de persoonsvorm begint met een klinker of een stomme h dan verandert ne in n’.​

Zij heeft niet gepraat. – Elle n’a pas parlé.


Slide 8 - Slide

Stappenplan
1: Bepaal wat de persoonsvorm in de zin is.

2: Plaats ne of n' voor de persoonsvorm.

3: Plaats pas achter de persoonsvorm.

Slide 9 - Slide

Le hamburger 

Slide 10 - Slide

Les lunettes

Slide 11 - Slide

La negation - De ontkenning
Quoi?             Zoek eerst de persoonsvorm. 
                         Maak daarna Franse zinnen  ontkennend.
Comment?  Individuellement.
Résultat?     On corrige les phrases directement en classe.
Temps?         5 minutes maximum.

Slide 12 - Slide

Wat is de persoonsvorm in de volgende zin?
Nous parlons français.

Slide 13 - Mind map


Maak de zin ontkennend:
Nous parlons français.

Slide 14 - Open question

Wat is de persoonsvorm in de volgende zin?
Elle chante dans la cuisine.

Slide 15 - Mind map


Maak de zin ontkennend:
Elle chante dans la cuisine.

Slide 16 - Open question


Maak de zin ontkennend:
Il a 13 ans.

Slide 17 - Open question

Au travail / Devoirs
Quoi?            Fais exercice 16B + 16C.1 et 16C.2 (iPad paragraaf 4.5) 
Comment? Individuellement
Résultat?    Kijk je werk direct na in de online methode.
Temps?       10 minutes.
Prêt?             Apprends les mots de Apprendre 1 et 2 + le verbe aller. 
                        Utilise Quizlet par exemple. 

timer
10:00

Slide 18 - Slide

Exit ticket
Objectifs
- Ik kan een Franse zin ontkennend maken met behulp van een stappenplan.
- Ik kan Franse zinnen met het werkwoord 'aller' ontkennend maken.

Avant de partir --> vul voor het verlaten van de les de exit ticket in!

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide