Passive - deel 2

1 / 21
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2,3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

What is the passive? 
Why do we use it?

How do we make it?

Slide 2 - Slide

Zin van actief naar passief...
Angry penguins | attackmy sister.
Onderwerp (S)                       lijdend voorwerp (O)
1. Lijdend voorwerp (object) komt vooraan in de zin te staan. 
2. Kijk in welke tijd de zin staat voor het hulpwerkwoord. 
tegenwoordige tijd? Gebruik: am / is / are | verleden tijd? Gebruik: was / were
3. Gebruik het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord

My sister is attacked (by angry penguins // by zombies).

Slide 3 - Slide

1. Pupils throw paper balls at me.
--> Pupils are active: they throw the ball.
--> throw = tegenwoordige tijd!

Passive: Paper balls are thrown at me (by pupils)

2. Pupils threw paper balls at me, but I kicked them out.
--> threw = verleden tijd!

Passive: Paper balls were thrown at me.

In beide gevallen het voltooid deelwoord thrown

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Slide 6 - Link

Slide 7 - Link

Slide 8 - Slide

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody steals my chocolate.

Slide 9 - Open question

Rewrite the sentence using a passive voice.

Somebody kicks my cat.

Slide 10 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody stole my wallet.

Slide 11 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Somebody killed my neighbour.

Slide 12 - Open question

Rewrite the sentence using the passive voice.

Penguins are attacking my sister.

Slide 13 - Open question

Challenging! Rewrite the sentence using the passive voice.
Da Vinci was painting the Mona Lisa.

Slide 14 - Open question

The mechanic has not repaired the DVD recorder.

Slide 15 - Open question

I will not write the essay.

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Slide 19 - Link

What have you learned today?

Slide 20 - Open question

Ask a question you still have

Slide 21 - Open question