§1.1 De indeling van stoffen

Wat weet je nog uit de 3e klas
Uitleg paragraaf 1.1
Even checken 
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 26
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wat weet je nog uit de 3e klas
Uitleg paragraaf 1.1
Even checken 
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

Na deze les over § 1.1 kun je:

  • het verschil beschrijven tussen mengsels en zuivere stoffen op het niveau van moleculen en atomen.
  • zuivere stoffen herkennen aan hun specifieke stofeigenschappen.
  • de toestandsaanduiding van een stof noteren.
  • het verschil benoemen tussen ontleedbare stoffen en niet-ontleedbare stoffen.
  • het verschil uitleggen tussen scheiden en ontleden van een stof.
  Wat weet je na deze les

  Slide 2 - Slide

  Zuivere stof en mengsel
  Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes.
  (moleculen)

  Slide 3 - Slide

  Slide 4 - Slide

  Soorten mengsels

  Slide 5 - Slide

  Soorten mengsels

  Slide 6 - Slide

  elke stof is een zuivere stof
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 7 - Quiz

  ontleedbare stoffen bestaan uit 2 of meer atoomsoorten
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 8 - Quiz

  Stofeigenschap: een eigenschap waar je een stof aan kunt herkennen. 

  geur, kleur, ( smaak!!!!)
  elektrische geleiding, oplosbaarheid,
  fase bij kamertemperatuur, reageren met zoutzuur....

  NIET: temperatuur, vorm, massa, fase (zonder een temperatuur)
  Stofeigenschap

  Slide 9 - Slide

  Slide 10 - Video

  De fase of toestand van een stof bij een bepaalde temperatuur.
  vast (s), vloeibaar (l), gas (g)
  aggregatietoestand = fase

  Slide 11 - Slide

  Een mengsel heeft een
  A
  kookpunt
  B
  Kooktraject

  Slide 12 - Quiz

  Slide 13 - Slide

  Gewicht van een stof per volume

  inhoud = volume = 56 cm3
  massa = 51 gram
  Bereken de dichtheid van deze stof in gram per cm3
  Dichtheid

  Slide 14 - Slide

  Een zuivere stof heeft een smeltpunt en een kookpunt.
  Een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject. 
  Hoe herken je een mengsel
  Bij een mengsel loopt de temperatuur gedurende het smelten of koken langzaam op. 
  Dit noemen we een respectievelijk een smelttraject en kooktraject.

  Slide 15 - Slide

  Kookpunt
  Punten en trajecten
  Kooktraject
  smelttraject
  smeltpunt

  Slide 16 - Slide

  Wat is de definitie van een mengsel? Een mengsel...
  A
  bestaat uit een soort moleculen.
  B
  bestaat uit meerdere soorten moleculen.
  C
  bestaat uit meerdere moleculen.
  D
  bestaat uit meerdere soorten atomen

  Slide 17 - Quiz

  Hiernaast zie je een mengsel.
  Wat is dit voor een
  soort mengsel?
  A
  Zuivere stof
  B
  Oplossing
  C
  Mengsel
  D
  Suspensie

  Slide 18 - Quiz

  Hiernaast zie je een mengsel.
  Wat is dit voor een
  soort mengsel?
  A
  Zuivere stof
  B
  Oplossing
  C
  Mengsel
  D
  Suspensie

  Slide 19 - Quiz


  Welke diagram laat een kooktraject zien?
  A
  1
  B
  2
  C
  3
  D
  4

  Slide 20 - Quiz

  Het temperatuurgebied waarin een mengsel stolt, heet het ...
  A
  stoltraject
  B
  kooktraject

  Slide 21 - Quiz

  bij welke kookpunten begint en eindigt het kooktraject?
  A
  20 C en 100 C
  B
  55 C en 95C
  C
  20 C en 65 C
  D
  55 C en 65 C

  Slide 22 - Quiz

  Wat voor mengsel
  is dit?
  A
  Oplossing
  B
  Suspensie
  C
  Emulsie
  D
  Anders

  Slide 23 - Quiz

  Macro
  Micro

  Slide 24 - Slide

  Huiswerk
  Leerdoel
  Opgave
  Je kunt het verschil beschrijven tussen mengsels en zuivere stoffen op het niveau van moleculen en atomen.
  1, 2, 11, 12
  Je kunt zuivere stoffen herkennen aan hun specifieke stofeigenschappen.
  3, 4, 14, 21, 22
  Je kunt de toestandsaanduiding van een stof noteren.
  5, 16, 17, 18
  Je kunt het verschil benoemen tussen ontleedbare stoffen en niet-ontleedbare stoffen.
  6, 7, 8, 9, 10, 13
  Je kunt het verschil uitleggen tussen scheiden en ontleden van een stof.
  19,
  Extra uitdagende opgaves als je de stof goed begrijpt
  20, 23
  Maak de opgaves per leerdoel tot je de stof beheerst. 
  Als je merkt dat je de stof beheerst kun je naar de volgende leerdoelen gaan. Anders....blijven oefenen!

  Slide 25 - Slide

  Slide 26 - Slide