Plaatsbepaling op aarde

Plaatsbepaling op aarde
1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Plaatsbepaling op aarde

Slide 1 - Slide

Welkom bij AK!

Doe je telefoon in de telefoon tas, ga op je eigen plek zitten en pak je spullen. Als de timer afloopt ben je stil

Vandaag heb je nodig:
- je laptop dicht op tafel

timer
2:00

Slide 2 - Slide

LessonUp inloggen
Ga naar lessonup.app op je laptop
Vul onderstaande code in 
Geef je eigen naam (geen nickname, andere namen of emojis)
timer
2:00

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
  • Ik weet hoe de lengtecirkels en breedtecirkels  over de aarde lopen;
  • Ik kan m.b.v. een atlaskaart de ligging van een plaats     bepalen;

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Lengtecirkels of meridianen
• Lijnen die van de noordpool naar de zuidpool gaan heten lengtecirkels of meridianen.
• De nulmeridiaan loopt precies over het plaatsje Greenwich bij Londen.
• Het halfrond ten westen van de nulmeridiaan noemen we westelijk halfrond.
• Het halfrond ten oosten van de nulmeridiaan noemen we oostelijk halfrond.

Slide 6 - Slide

Greenwich
0-meridiaan
Lengtecirkel of Meridiaan

Slide 7 - Slide

Evenaar
De lijn die precies in het midden tussen de noordpool en zuidpool loopt heet de evenaar.
• Deze lijn verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond.
• Het noordelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de noordpool.
• Het zuidelijk halfrond = Het gebied tussen de evenaar en de zuidpool.

Slide 8 - Slide

Noordpool
Zuidpool
Evenaar

Slide 9 - Drag question

Slide 10 - Slide

Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond

Slide 11 - Drag question

Plaatsen die op het zuidelijk halfrond liggen liggen tussen de evenaar en de zuidpool.
A
goed
B
fout

Slide 12 - Quiz

Breedtecirkels of paralellen
• Lijnen die evenwijdig lopen aan de evenaar heten breedtecirkels of parallellen.
• De evenaar is de breedtecirkel van .
• De noordpool ligt op 90° NB.
• De afstand van een plaats tot de evenaar noem je de geografische breedte.

Slide 13 - Slide

10 graden Zuiderbreedte
10 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte
40 graden Noorderbreedte

Slide 14 - Slide

Luanda ligt op
A
10° NB
B
10° ZB

Slide 15 - Quiz

Welke plaats ligt op 30° NB?
A
Caïro
B
Mekka
C
Madrid
D
Durban

Slide 16 - Quiz

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?

Slide 17 - Slide

Welke plaats ligt op 20° ZB en 40 °WL?
A
1
B
2
C
4
D
B

Slide 18 - Quiz

Klassikaal
Ruim je laptop op en pak per tweetal een atlas. Zoek de plaats 'Manaus' op in het register van topografische namen en ga naar de atlaskaart waarnaar verwezen wordt. Bekijk de kaart goed en bepaal de ligging van de plaats (afgerond op hele graden). Denk aan de juiste notering:

...° NB of ZB ,  .... °OL of WL


Slide 19 - Slide

GB 228
C2 

Slide 20 - Slide

Aan de slag - deel 1 
Noteer in tweetallen zo nauwkeurig mogelijk (afgerond op hele graden) de geografische coordinaten van de plaatsen:
1.  Alice Springs
2. Moskou
Gebruik de atlaskaart waarnaar verwezen wordt in het register van topografische namen. Denk aan de juiste notering:
...° NB of ZB , .... °OL of WL
timer
10:00

Slide 21 - Slide

Aan de slag - deel 2
Ga naar de kaart - 244 De Aarde Klimaatgebieden / Zeestromen en beantwoord de volgende vragen: 
1. Welk klimaat hebben de plaatsen Manaus, Alice Springs en Moskou. 
2. Welke klimaten kom je vooral tegen op lage breedte?
3. Welke klimaten kom je vooral tegen op hoge breedte?
(tip: gebruik de begrippenlijst voor de betekenis van de schuingedrukte woorden)
timer
10:00

Slide 22 - Slide

Afsluiting
Wat heb je geleerd vandaag?

Slide 23 - Slide