Les 12 - samenvatten en schematiseren

Les 12 - samenvatten en schematiseren
1 / 17
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Les 12 - samenvatten en schematiseren

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Hoe studeer je
grote hoeveelheden leerstof?

Slide 3 - Mind map

zelftest 
pg.116
timer
5:00

Slide 4 - Slide

timer
10:00
pg.117

Slide 5 - Slide

stappenplan schematiseren
Stap 1: voorbereiden 
1. Voorkennis activeren: wat weet je al over het onderwerp van de tekst?

2. Leesdoel bepalen: wat wil je bereiken en welke informatie heb je nodig?
 • Gerichte antwoorden op vragen vinden?
 • Hoofdgedachte bepalen?
 • Belangrijkste info bepalen voor een samenvatting?

TW 
pg.90

Slide 6 - Slide

stappenplan schematiseren
Stap 2: oriënteren
3. De tekst globaal lezen om een beeld te vormen:
 • Eventuele inhoudstafel lezen
 • titels en tussentitels bekijken

 • Kijk naar de lay-out: witregels, indeling in alinea’s, gemarkeerde woorden om inzicht te krijgen in de tekst. 


TW 
pg.90
het centrale thema bepalen

Slide 7 - Slide

stappenplan schematiseren
Stap 2: oriënteren
3. De tekst globaal lezen om een beeld te vormen:

TW 
pg.56
Vaste tekststructuur
 • probleemstructuur
 • maatregelstructuur
 • evaluatiestructuur
 • handelingsstructuur
 • onderzoekstructuur
 • chronologische structuur

Slide 8 - Slide

stappenplan schematiseren
Stap 3: intensief lezen
4. Lees de tekst een eerste keer en duid belangrijke informatie aan 

TW 
pg.90

Slide 9 - Slide

gezamenlijke tekst
klasgesprek voeren:
 • gezamenlijk thema
Voorkennis activeren:
 • prikkelende vragen over thema van de tekst
 • filmpje, afbeelding, instructie 
Leesstrategieën
 • Wat is het doel van deze tekst? Naar welke informatie gaan we op zoek? Wat weet je al? Wat kan je voorspellen? 
 • Herstelstrategie: woordverklaringen uit de context halen. 
 • leesdoel opstellen
 

Slide 10 - Slide

Leesproces
inzoomen tijdens lezen:
 • interpretatievragen over bepaalde delen
 • beantwoordt de tekst aan de verwachtingen
 • bevat het moeilijke woorden die we kunnen achterhalen met context 

reflectie:
 • is je kijk op het thema veranderd?
 • wat doe je met deze informatie?
 • heb je nog vragen? ontbrak er nog informatie? 

Slide 11 - Slide

Inhoud visueel voorstellen
schematiseren
samenvatten 

Slide 12 - Slide

feedback 
stappen die gezet zijn naar het leesdoel

Slide 13 - Slide

thema's 
 • groepsdruk

Slide 14 - Slide

eigen tekst
inspraak:
keuze van tekst / thema
onderzoeksvragen formuleren
vb. wat maakt een vrouw succesvol? een carrière of gezin? zoek info op over een historisch personage naar keuze om deze vraag te beantwoorden
ondersteuning:
fouten maken = fundamenteel
tekst meermaals lezen om hoofdgedachte te begrijpen 

Slide 15 - Slide

ondersteuning 

fouten maken = fundamenteel
tekst meermaals lezen om hoofdgedachte te begrijpen 

Slide 16 - Slide


koppelen aan mini-GIP
 

Slide 17 - Slide