2.3 De stad verandert

Leerdoelen 2.3
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.
1 / 27
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Leerdoelen 2.3
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 1 - Slide

Welkom bij paragraaf 2.3

Slide 2 - Slide

De grens tussen stad en platteland vervaagt
 • De grens tussen stad en platteland is tegenwoordig minder scherp  dan vroeger.
 • Vanaf 1960 gingen stedelingen in ruim opgezette voorsteden wonen. Dit proces heet
  suburbanisatie
 • Nieuw is het ontstaan van steden langs kruispunten van wegen: de Randstad

Slide 3 - Slide

Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
randstad

Slide 4 - Slide

Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.
Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.

Waarom vestigen migranten zich liever in de randzone?
 • je woont er goedkoper
 • er is meer ruimte
 • je kunt er nog voedsel verbouwen
 • de stad is dichtbij

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Slide 7 - Slide

Europese stad

Slide 8 - Drag question

Waarom?

Slide 9 - Open question

De westerse stad verandert
 • Vanuit de suburbs: Hier wonen mensen met een hoger inkomen.
 • Via woonwijken met een hoge dichtheid en lage inkomensgroepen (soms getto's)
 • Naar de binnenstad met het CBD

Slide 10 - Slide

De westerse stad verandert
Stel, je rijdt van buiten de Amerikaanse stad naar het centrum dan passeer je in deze volgorde de volgende wijken: 

1 Vanuit de suburbs: hier wonen de rijke mensen. 
2 via woonwijken met een hoge dichtheid en een laag inkomen
(soms ghetto's) 
3  naar de binnenstad met het CBD

Slide 11 - Slide

De Europese stad 
Heeft een historisch centrum. 

Amerikaanse steden hebben dat niet. 

Denk aan kastelen, oude gebouwen, grachten, pakhuizen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Map

Slide 14 - Map

Slide 15 - Map

Slide 16 - Map

Slide 17 - Map

Einde theorie deel 1 
1 Maak de opdrachten bij deze paragraaf
2 Werk verder aan je werkstuk 

Slide 18 - Slide

Gentrification
Oude delen van steden worden opgeknapt. Pakhuizen en leegstaande fabriekspanden worden omgebouwd tot woningen.

Dit proces heet GentrificationSlide 19 - Slide

Slide 20 - Map

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link

Opbouw van de niet-westerse stad
1 Één of meer zakencentra (CBD)
2 Verspreid liggende industrieterreinen
3 Woonwijken voor de rijken, achter hoge hekken
4 Krottenwijken. Vaak op gevaarlijke plekken. (langs spoorlijn, vuilnisbelt, steile helling, fabriek. 

Slide 23 - Slide

In niet-westerse landen zijn steden snel gegroeid.
 
Wat is het gevolg? 
 • Krottenwijken en verdere verdichting van de stad

Steden gaan steeds meer op westerse steden lijken. Hoe noem je het deel met hoogbouw?
 •  CBD


Slide 24 - Slide

Arm en rijk
Welke terreinen zijn nog in de buurt van het centrum te vinden in niet-westerse steden?
 • industrieterreinen 


Sommige woonwijken zijn door hoge hekken omringt. Wie wonen hier?

Slide 25 - Slide

Transnationale gemeenschappen
- etnische minderheden die vaak nog op tal van manieren verbonden zijn met het land van herkomst. 
Bv via Social Media, internet

Slide 26 - Slide

Leerdoelen check
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 27 - Slide