4KDZ - Grammar 2 - Questions & Negative Questions

Today:
1. Grammar 2
- Making (negative) questions

2. Vocabulary

3. Homework time!


TO DO:

-Homework for next lesson:

Ex. 25 (page 22)


Test:

5 October

Goal: Aan het eind van de les kun je Engelse vraagzinnen en ontkennende vraagzinnen maken en toepassen.
1 / 40
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Today:
1. Grammar 2
- Making (negative) questions

2. Vocabulary

3. Homework time!


TO DO:

-Homework for next lesson:

Ex. 25 (page 22)


Test:

5 October

Goal: Aan het eind van de les kun je Engelse vraagzinnen en ontkennende vraagzinnen maken en toepassen.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide


Wat is een ontkennende vraag?

Slide 3 - Slide

Ontkennende vragen

Slide 4 - Slide

Wat is een ontkennende vraag?


Je gebruikt ontkennende vragen vaak om te vragen om bevestiging of om ergernis of ongeloof uit te drukken.


Voorbeeld: Isn't he the most annoying person you've ever met?

Slide 5 - Slide

Stappenplan
Hoe maak je een vraag?

Hoe maak je een ontkenning?

Hoe maak je een ontkennende vraag?

Slide 6 - Slide

Maak vragend:
My parents are the best.
A
My parents are the best?
B
Are my parents the best?
C
Do my parents are the best?
D
Does my parents are the best?

Slide 7 - Quiz

Maak vragend:
He has a new pair of shoes.
A
Has he a new pair of shoes?
B
Has he got a new pair of shoes?
C
Does he have a new pair of shoes?
D
Do he has a new pair of shoes?

Slide 8 - Quiz

Maak vragend:
I have ten pairs of socks
A
Have I ten pairs of socks?
B
Do I have ten pairs of socks?
C
Does I have ten pairs of socks?
D
Have I got ten pairs of socks?

Slide 9 - Quiz

Maak vragend:
He supports Ajax.
A
Do he support Ajax?
B
Does he support Ajax?
C
Do he supports Ajax?
D
Does he supports Ajax?

Slide 10 - Quiz

Maak vragend:
Jeremy plays football after school.
A
Do Jeremy plays football after school?
B
Does Jeremy plays football after school?
C
Do Jeremy play football after school?
D
Does Jeremy play football after school??

Slide 11 - Quiz

Maak vragend:
I like trains.
A
Do I like trains?
B
Does I like trains?
C
Like I trains?
D
Do I likes trains?

Slide 12 - Quiz

Maak vragend:
They do their homework on Tuesday.
A
Do they do their homework on Tuesday?
B
Does they do their homework on Tuesday?
C
Do they does their homework on Tuesday?
D
Does they do their homework on Tuesday?

Slide 13 - Quiz

Questions & negative questions
- Je kunt vraagzinnen maken met:
     *  Vorm van to be ( am/is/are/was/were )
     *  Vorm van to have got
     *   Een hulpwerkwoord (can /could /will/ should /may /might /must)

- Bij andere werkwoorden gebruik je Do / Does / Did
-  Let op: na een vorm van to do, komt altijd het hele werkwoord!
    Dus een -s of -ed valt altijd weg. 

Slide 14 - Slide

Voorbeeld

Slide 15 - Slide

Voorbeeld 2

Slide 16 - Slide

Maak vragend:
The teachers talk a lot.

Slide 17 - Open question

Ontkenningen
-> I, you, we, they - je gebruikt do + not = don't
-> SHIT regel (she, he, it) - je gebruikt does + not = doesn't
-> Did is voor de verleden tijd en wordt did +not = didn't

-> Bij de vormen van to be / to have got / hulp werkwoord
      zet je not hierachter.

Slide 18 - Slide

Negations (ontkenningen)

They go to the cinema once a week.
They don't go to the cinema once a week.
She drives the car to work.
She doesn't drive her car to work.Slide 19 - Slide

Maak ontkennend:
The boy eats pizza every day
A
The boy don't eats pizza every day.
B
The boy doesn't eat pizza every day.
C
The boy don't eat pizza every day.
D
The boy doesn't eats pizza every day.

Slide 20 - Quiz

Maak ontkennend:
My sisters always run on the field
A
My sisters don't always runs on the field.
B
My sisters don't always run on the field.
C
My sisters doesn't always runs on the field.
D
My sisters don't always run on the field.

Slide 21 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
You are very kind to me
A
You aren't very kind to me
B
You am not very kind to me
C
You is not very kind to me
D
You're not very kind to me

Slide 22 - Quiz

Maak ontkennend:
We are the champions.
A
We are not the champions
B
We're not the champions
C
We aren't the champions
D
We do not are the champions.

Slide 23 - Quiz

Maak ontkennend:
We have got a red dog.
A
We haven't got a red dog.
B
We don't have a red dog.
C
We doesn't have a red dog.
D
We don't have got a red dog.

Slide 24 - Quiz

Maak ontkennend:
She has a nice dress.
A
She hasn't a nice dress.
B
She hasn't got a nice dress.
C
She don't have a nice dress.
D
She doesn't have a nice dress.

Slide 25 - Quiz

Negative Questions
- Vorm je op dezelfde manier: 
            - He isn't very nice.             > Isn't he very nice? 
            - I wasn't happy.                   > Wasn't I happy? 
            - She can't sing.                   > Can't she sing? 

            - I don't like rain.                  > Don't I like rain? 
            - He doesn't play guitar.   > Doesn't he play guitar? 

Slide 26 - Slide

Maak vragend:
My sister plays football.

Slide 27 - Open question

Maak ontkennend:
Our parents go to school.

Slide 28 - Open question

Maak ontkennend:
We are going to Paris.

Slide 29 - Open question

Maak vragend:
He wrote this song for his girlfriend.

Slide 30 - Open question

Maak een ontkennende vraag:
The dog leaped over the fence.

Slide 31 - Open question

Maak een ontkennende vraag:
She is shopping.

Slide 32 - Open question

Maak ontkennende vraag:
You are class 3.

Slide 33 - Open question

Maak een ontkennende vraag:
They found English very hard.

Slide 34 - Open question

Maak een ontkennende vraag:
They find English very hard.

Slide 35 - Open question

Grammar 2: Negations
- Negations = ontkenningen (dus iets wat niet zo is)
- Vorm je door not of n't toe te voegen: 
               I haven't eaten yet              I wasn't hungry
               He shouldn't do that         I will not call you

- Dit gebeurt bij alle vormen van to be (am/is/are/was/were), 
   to have (has/have/had), en hulpwerkwoorden (can/could/may/ might/must/ought to/will/should)

Slide 36 - Slide

Geen to be / to have / hulpwerkwoord?
- Dan krijg je een vorm van to do (don't/doesn't/didn't) voor het 
   werkwoord dat al in de zin staat:
                  - I eat breakfast                 > I don't eat breakfast
                  - He cycles to school      > He doesn't cycle to school 
                  - We walked to class       > We didn't walk to class
- Let op: na een vorm van to do, komt altijd het hele werkwoord!
   Dus een -s of -ed valt altijd weg. 

Slide 37 - Slide

Grammar 3: Questions
- Bij vraagzinnen werk je ook met de vorm van to be / to have / 
   het hulpwerkwoord dat al in de zin staat. 
- Deze haal je naar voren:
         - She was cycling to school.     > Was she cycling to school? 
         - I have (got) a new bike.             > Have you (got) a new bike?
         - He will call you tonight.            > Will he call you tonight?

Slide 38 - Slide

Geen to be / to have / hulpwerkwoord?
- Ook dan gebruik je weer een vorm van to do (do/does/did):
           - I play piano every day.            > Do I play piano every day? 
           - She goes to school at 8.        > Does she go to school at 8?
           - He walked home.                      > Did he walk home? 

- Let op: ook hier krijg je na de vorm van to do weer het hele
   werkwoord. Dus een -s of -ed valt weg. 


Slide 39 - Slide

Negative Questions
- Vorm je op dezelfde manier: 
            - He isn't very nice.             > Isn't he very nice? 
            - I wasn't happy.                   > Wasn't I happy? 
            - She can't sing.                   > Can't she sing? 

            - I don't like rain.                  > Don't I like rain? 
            - He doesn't play guitar.   > Doesn't he play guitar? 

Slide 40 - Slide