hst 8 paragraaf 3 "afvalverwerking"

afvalverwerking
1 / 33
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

afvalverwerking

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt afval scheiden in verschillende soorten afval.
  • Je kunt een aantal manieren beschrijven van afvalverwerking. 
  • Je kunt drie manieren beschrijven om milieuproblemen met afval te verminderen.

Slide 2 - Slide

noem 3 soorten afval

Slide 3 - Open question

Wat is gft - afval?
A
groenafval en etensresten
B
chemisch afval
C
plastic afval
D
restafval

Slide 4 - Quiz


Wat voor soort afval is dit?
A
GFT
B
PMD
C
KCA
D
Rest

Slide 5 - Quiz

Blik is afval. Bij welk soort afval hoort blik?
A
GFT
B
KCA
C
restafval
D
CDA

Slide 6 - Quiz

Batterijen moeten worden ingeleverd als kca. Dit afval wordt apart van het overige afval verwerkt. Wat betekent de afkorting kca?
A
kapot chemisch afval
B
klein chemisch afval
C
klein compost afval
D
kunstmatig chemisch afval

Slide 7 - Quiz

tot welke groep afval wordt een batterij gerekend?
A
KCA
B
GFT
C
Overig/rest
D
PMD

Slide 8 - Quiz

Waar hoort dit afval:
chipszakken

A
GFT
B
restafval
C
PMD
D
Kca

Slide 9 - Quiz

Niet-biologisch afbreekbaar afval is......
timer
1:00
A
Kaas die over de datum is.
B
Het overgebleven vlees.
C
Plastic flesjes
D
De kruimels brood op de grond.

Slide 10 - Quiz

Bij recycling wordt het afval hergebruikt
A
Waar
B
Niet Waar

Slide 11 - Quiz

Wijnflessen zijn biologisch afbreekbaar afval.

A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quiz

Welk soort afval is de spaarlamp (gebruik je Binas)
A
GFT
B
Glas
C
Blik
D
KCA

Slide 13 - Quiz

Wat moet je nooit bij het overige afval gooien?
A
Batterijen
B
Bestrijdingsmiddelen
C
Medicijnen
D
Al deze stoffen

Slide 14 - Quiz

welk afval MOET je bij de milieustraat inleveren.
A
klein chemisch afval
B
groente en fruit
C
oud papier
D
plastic flessen

Slide 15 - Quiz

Vandaag
Filmpje
open vraag
verschillende soorten afval met daarbij filmpjes.
aan de slag

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Afbreekbaar
  • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
  • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels
Biologisch afbreekbaar
afval dat door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 20 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.
Niet biologisch afbreekbaar
afval dat NIET door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 21 - Slide

Welke soorten afval
kun je scheiden?

Slide 22 - Mind map

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Al je etensresten mogen in het GFT, ook als het geen groente of fruit is.
Grote takken, hondenharen of zand horen niet in de GFT-bak.
Botjes, eierschalen, mosselschelpen en visgraten mogen ook in de GFT-bak.
GFT

Slide 25 - Slide

Papier en karton

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Slide

Milieustraat

Slide 29 - Slide

recyclen
afvalproduct als grondstof gebruiken! 

Slide 30 - Slide

Verwerken van afval
  • verbranden in verbrandingsovens
  • storten op vuilnisbelt
  • recyclen ( grondstof voor nieuwe producten)
  • hergebruiken ( statiegeldflessen)
  • composteren ( mest met voedingsstoffen voor planten)

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Lezen en maken
Lezen en maken hst 8 paragraaf 3

Slide 33 - Slide