DID-T LE05 LW4 H7.1-7.2

DID-T
De sportleider als lesgever
H7.1 (didactische werkvormen en plaats in het didactisch model)
H7.2 (indeling en keuze van didactische werkvormen)
1 / 13
next
Slide 1: Slide
DidactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

DID-T
De sportleider als lesgever
H7.1 (didactische werkvormen en plaats in het didactisch model)
H7.2 (indeling en keuze van didactische werkvormen)

Slide 1 - Slide

Vrij werken

Slide 2 - Mind map

Klassikaal werken

Slide 3 - Mind map

Werken in stroomvorm

Slide 4 - Mind map

Voorbeelden van activiteiten van de lesgever
Voorbeelden van activiteiten van de SB deelnemers
Voorbeelden van didactische werkvormen
Informatie geven
opdrachten geven
Uitleggen
Verbeteren
Beurten geven
Antwoord geven
Opzoeken
Luisteren
Nadoen
Oefenen
Instructievorm
Vraagvorm (onderwijsleergesprek)
Coachvorm

Slide 5 - Drag question

Onder welke pijler valt; didactische werkvormen
A
Beginsituatie
B
Doelstelling
C
Les/Training
D
Evaluatie

Slide 6 - Quiz

Er bestaan heel veel verschillende didactische werkvormen. Daarom is het handig om tot een indeling van deze werkvormen te komen. Dit kan op drie manieren: - Organisatorisch - Wijze van aanbieden - Ruimte die de lesgever biedt.
Organisatorisch
Wijze van aanbieden
Ruimte die de lesgever biedt
Vrij werken
Werken in groepen
Werken in  vaste volgorde
Klassikaal werken
Stellen van vragen
Geven van opdr.
Geven van instructie
Gesloten situatie
Opensituatie

Slide 7 - Drag question

Wat is een didactische werkvorm?
Let op! Meerdere antwoorden zijn juist.
A
de volgorde waarin de lesgever bepaalde bewegingsvormen aanbiedt
B
een werkwijze die de lesgever en de SB-deelnemers samen bewandelen om doelen te bereiken
C
een manier om het leren in een SB-situatie zo te organiseren, dat SB-deelnemers optimaal leren
D
een vorm van differentiëren die de lesgever hanteert

Slide 8 - Quiz

Welke stellingen met betrekking tot didactische werkvormen zijn juist?
Stelling I Een didactische werkvorm is een activiteit van de SB-deelnemer gevolgd door een
activiteit van de lesgever.
Stelling II De coachvorm en het vrij werken zijn voorbeelden van didactische werkvormen.
A
Alleen stelling I is juist.
B
Alleen stelling II is juist.
C
Stelling I en II zijn beide juist.
D
Stelling I en II zijn beide onjuist.

Slide 9 - Quiz

Didactische werkvormen kun je op verschillende manieren indelen.
Op welke manieren kan dat?
Let op! Meerdere antwoorden zijn juist.
A
op de bewegingsvaardigheden die je gebruikt als lesgever
B
op de doelstellingen die je gebruikt als lesgever
C
op de wijze van aanbieden die je gebruikt als lesgever
D
op de organisatie die je gebruikt als lesgever

Slide 10 - Quiz

Didactische werkvormen kun je op verschillende manieren indelen.
Bij welke manier van indelen hoort 'het werken in groepen'?
A
organisatorisch
B
ruimte die de lesgever biedt
C
wijze van aanbieden
D
open en gesloten

Slide 11 - Quiz

De keuze van didactische werkvormen wordt door verschillende factoren bepaald.
Lena zegt: 'Intelligente SB-deelnemers halen goede leerresultaten bij open didactische
werkvormen.'
Van welke factor zijn Lena's didactische werkvormen afhankelijk?
A
de randvoorwaarden
B
de beginsituatie
C
de doelstellingen
D
de bewegingsvormen

Slide 12 - Quiz

Je kunt op verschillende manieren instructie geven.
Bij welke instructiewijze hoort het demonstreren van een voorbeeld?

A
auditieve instructie
B
visuele instructie
C
verbale instructie
D
tactiele instructie

Slide 13 - Quiz