2V LA - 09-03 - oefenen is,ea,id en hic,haec.hoc, bespreken 8A

Goedemiddag!
Plan vandaag:
  • Oefenen hic, haec, hoc en is, ea, id
  • Verder met 8A
1 / 27
next
Slide 1: Slide
LatijnMiddelbare schoolmavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Goedemiddag!
Plan vandaag:
  • Oefenen hic, haec, hoc en is, ea, id
  • Verder met 8A

Slide 1 - Slide

eius en huius zijn beide...
A
nom.ev.
B
gen.ev.
C
dat.ev.
D
acc.ev.

Slide 2 - Quiz

id is...
A
Mannelijk
B
Vrouwelijk
C
Onzijdig

Slide 3 - Quiz

Huic is...
A
nom.ev.
B
gen.ev.
C
dat.ev.
D
abl.ev.

Slide 4 - Quiz

Eorum en horum zijn...
A
gen.ev.
B
gen.mv.
C
acc.ev.
D
abl.mv.

Slide 5 - Quiz

De vorm eis/iis is in M+V+O hetzelfde
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quiz

De vorm ea kan 3 dingen zijn
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

Welke drie kan ea zijn? Geef naamval, ev/mv, en geslacht

Slide 8 - Open question

His komt in de rijtjes van is/ea/id het minst voor
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

Hoe vaak komt his voor?
2
3
4
5
6
7
8

Slide 10 - Poll

haec verba congrueert...
A
Wel
B
Niet

Slide 11 - Quiz

Tekst 8A
De schoolmeester van Falerii

Slide 12 - Slide

Waar gaat 8A over?

Slide 13 - Mind map

8A: regel 7-11
Magister Camillo dixit: “Falerios Romanis trado,
quia vobis liberos principum do.”
    Dux Romanorum ei respondit: “Ad non scelestum
10    populum et imperatorem cum hoc scelesto munere
    venisti!

Slide 14 - Slide

Welke naamval heeft principum in regel 8?
A
nom.ev.
B
acc.ev.
C
nom.mv.
D
gen.mv.

Slide 15 - Quiz

8A: regel 7-11
Magister Camillo dixit: “Falerios Romanis trado,
quia vobis liberos principum do.”
    Dux Romanorum ei respondit: “Ad non scelestum
10    populum et imperatorem cum hoc scelesto munere
    venisti!

Slide 16 - Slide

Welke tijd is respondit?
A
Praesens
B
Imperfectum
C
Perfectum

Slide 17 - Quiz

8A: regel 7-11
Magister Camillo dixit: “Falerios Romanis trado,
quia vobis liberos principum do.”
    Dux Romanorum ei respondit: “Ad non scelestum
10    populum et imperatorem cum hoc scelesto munere
    venisti!

Slide 18 - Slide

Wat is de juiste vertaling van ei?
A
hij
B
van hem
C
aan haar
D
aan hem

Slide 19 - Quiz

8A: regel 7-11
Magister Camillo dixit: “Falerios Romanis trado,
quia vobis liberos principum do.”
    Dux Romanorum ei respondit: “Ad non scelestum
10    populum et imperatorem cum hoc scelesto munere
    venisti!

Slide 20 - Slide

Wat is het misdadige geschenk (hoc scelero munere)?

Slide 21 - Open question

8A: regel 7-11
Magister Camillo dixit: “Falerios Romanis trado,
quia vobis liberos principum do.”
    Dux Romanorum ei respondit: “Ad non scelestum
10    populum et imperatorem cum hoc scelesto munere
    venisti!

Slide 22 - Slide

Hoe ver zijn jullie nu?
Tussen regel 12-15
Tussen regel 16-20
Tekst 8A al af
Tekst 8A en de vragen tekstbegrip 8A af

Slide 23 - Poll

Afspreken proefvertaling
Donderdag 11-o3 of dinsdag 16-03.
Niet voor een cijfer! Wel feedback: goed, voldoende, etc.

Dadelijk poll om voorkeur aan te geven.
Vragen?

Slide 24 - Slide

Datum proefvertaling
DO 11-03
DI 16-03

Slide 25 - Poll

8A: regel 12-15
Sunt iura belli, sicut pacis. Nos Romani haec solemus
    gerere. Arma habemus non adversus hos liberos, sed
    adversus homines armatos. Tu hos pueros novo scelere
15    vicisti, sed ego Falerios virtute armisque vincam!”

Slide 26 - Slide

8A: regel 16-20
    Deinde manus magistri post tergum illigavit et eum
    pueris tradidit. Virgas quoque eis dedit. Dum his virgis
    pueri proditorem verberant, eum in urbem egerunt.

Slide 27 - Slide