Dementie

Inloggen bij student.lessonup.io
Ga naar Lessonup en registreer.
Geef je eigen naam en wachtwoord op.

Voer daarna de code van de les in.
1 / 40
next
Slide 1: Slide
PathologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Inloggen bij student.lessonup.io
Ga naar Lessonup en registreer.
Geef je eigen naam en wachtwoord op.

Voer daarna de code van de les in.

Slide 1 - Slide

Ervaringen met nu
alleen online studeren?

Slide 2 - Mind map

Vandaag
 • Korte evaluatie toets
 • programma tot en met 16 juni
 • Onderwerp vandaag Dementie

Slide 3 - Slide

Ervaring met
de toets?

Slide 4 - Mind map

Onderwerpen tot 16 juni
 • 26 mei    CVA
 • 2 juni    Ademhaling / longen
 • 9 juni    Urinestelsel en nieren
 • 16 juni    online toetsvragen over deze onderwerpen. Ook weer via Lessonup

Slide 5 - Slide

Ervaringen van jullie op stage
met Dementie?

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Wanneer dementie nog maar net is ontstaan, valt vooral het verlies van ..... op.
A
Uitvoerend vermogen
B
Geheugen
C
Communicerend vermogen
D
Bewegingen

Slide 9 - Quiz

Dementie is een verzamelnaam voor een combinatie van ziekteverschijnselen. Het meest bekende symptoom van dementie is een achteruitgang van het geheugen.

Welk symptoom treedt daarnaast vaak op bij dementie?
A
Problemen met het gedrag
B
Waanbeelden
C
Incontinentieproblemen
D
Motorische tics

Slide 10 - Quiz

Stelling:
Een van de eerste verschijnselen van een dementie is de aantasting van het .....
A
Kortetermijngeheugen
B
Langetermijngeheugen
C
Oriëntatievermogen
D
Spraakvermogen

Slide 11 - Quiz

Slide 12 - Video

Stelling:
Bij een dementieel beeld treden meestal de problemen met taal .....op.
A
Vroeg
B
Laat
C
Niet

Slide 13 - Quiz

Theorie:
Bij dementie kunnen bij sommige zorgvragers ook hallucinaties en problemen met het bewegen optreden.

Vraag:
Waar hangt het vanaf of hallucinaties of motorische problemen optreden bij een zorgvrager?
A
De ziekteduur
B
Het type dementie
C
De leefomgeving van de zorgvrager
D
Het gebruik van andere medicijnen

Slide 14 - Quiz

Er zijn verschillende soorten taalstoornissen. Bij een van deze stoornissen begrijpt de zorgvrager woorden niet goed, en kan hij gedachten niet goed onder woorden brengen.

Stelling: Deze taalstoornis wordt ook wel ..... genoemd.
A
Agnosie
B
Apraxie
C
Afasie

Slide 15 - Quiz

Komen taalstoornissen
bij jullie op stage voor?

Slide 16 - Mind map

Hoe wordt het genoemd als iemand zich niet meer netjes gedraagt en zijn manieren verliest door dementie?
A
Manierenverlies
B
Decorumverlies
C
Waardenverlies
D
Formatieverlies

Slide 17 - Quiz

Bij dementie kunnen verschillende stoornissen in het gedrag optreden.

Een voorbeeld van zo’n gedragsstoornis is het optreden van .....
A
Angst
B
Stotteren
C
Verbale tics
D
Liegen

Slide 18 - Quiz

Angst ontstaat vaak bij dementerende zorgvragers doordat een bepaald vermogen van deze zorgvragers achteruitgaat.

Welk vermogen is dit?
A
Vermogen tot complexe handelingen
B
Emotieregulerend vermogen
C
Oriënterend vermogen
D
Vermogen tot opslaan van herinneringen

Slide 19 - Quiz

Een symptoom van dementie is apathie.

Wat wordt bedoeld met apathie?
A
Onvermogen personen te herkennen
B
Initiatiefarm gedrag
C
Verminderd spraakvermogen
D
Risicovermijdend gedrag

Slide 20 - Quiz

Depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Eén van beide of beide symptomen dienen ten minste voor een bepaalde periode aanwezig te zijn om de diagnose te stellen.

Hoe lang dienen de symptomen minimaal aanwezig te zijn om de diagnose te kunnen stellen?
A
Eén week
B
Twee weken
C
Vier weken
D
Zes weken

Slide 21 - Quiz

Wat is doorgaans een symptoom van een depressie?
A
Apraxie
B
Sombere stemming
C
Motorische tics
D
Agnosie

Slide 22 - Quiz

Bij dementie kunnen wanen optreden als symptoom.

Wat wordt bedoeld met een waan?
A
Een fantasie die als werkelijkheid ervaren wordt
B
Een waarneming die in feite niet aanwezig is
C
Een herinnering anders dan de werkelijkheid
D
Een waan komt niet voor bij Dementie

Slide 23 - Quiz

Dementie kan hallucinaties of wanen veroorzaken. Er zijn echter nog meer dingen die hallucinaties of wanen kunnen uitlokken bij zorgvragers.

Wat is een andere veroorzaker van hallucinaties of wanen bij zorgvragers?
A
Slechte voeding
B
Erg goed gehoor
C
Koorts
D
Paracetamol

Slide 24 - Quiz

Wat is jullie ervaring met ontremmingen bij bewoners?

Slide 25 - Open question

De meest voorkomende vorm van dementie is .....
A
De ziekte van Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Lewy body dementie
D
Frontotemporale dementie

Slide 26 - Quiz

Zorgvragers met dementie kunnen last krijgen van ontremming.

..... is een symptoom van ontremming.
A
Rustig in een hoekje zitten
B
Lachen om een grap
C
Huilen bij het overlijden van een vriend
D
Schelden

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Video

Slide 29 - Slide

De zorgvrager met Lewy Body dementie krijgt met name last van geheugenstoornissen, slaapstoornissen, problemen met de aandacht en de concentratie, hallucinaties, wanen en onrust. Daarnaast hebben zij symptomen die vergelijkbaar zijn met een andere ziekte.

Met welke ziekte zijn de andere symptomen van Lewy Body dementie vergelijkbaar?
A
Multipele Sclerose
B
Ziekte van Parkinson
C
Diabetische Neuropathie
D
Cerebrovasculair Accident, CVA

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Video

Bij frontotemporale dementie leiden problemen in de voorhoofdkwab (frontaalkwab) tot veranderingen in gedrag, persoonlijkheid en contact met anderen. Bij deze ziekte is daarnaast de temporale kwab aangedaan.

Wat wordt aangetast door schade aan de temporale kwab?
A
Motorische bewegingen
B
Oriëntatie in tijd en plaats
C
Taal en spraak
D
Geheugen

Slide 32 - Quiz

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Dementie, wat vinden
jullie belangrijk nu?

Slide 35 - Open question

Wat vonden jullie
van deze les?

Slide 36 - Mind map

Afsluiting

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Tot volgende week

Slide 39 - Slide

Opdracht uit de studiewijzer: 
 • - Frontotemporale dementie 
 • m. Alzheimer 
 • Vasculaire dementie 
 • Lewy Body Dementie 

Slide 40 - Slide