observeren: verschillende methoden

Inhoud
Observeren:
- Wat is het?
- Waarom doe je het?
- Verschillende methoden
- Hoe doe je het?

basisboek hfst. 41 / 18
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Inhoud
Observeren:
- Wat is het?
- Waarom doe je het?
- Verschillende methoden
- Hoe doe je het?

basisboek hfst. 4Slide 1 - Slide

Schooldoelen
Je legt uit welke bronnen verzameld kunnen worden om een begeleidingsplan op te stellen. Je legt ook uit wat de functies van observeren zijn en wat de valkuilen daarbij zijn. 

Je werkt twee verslagen uit van momenten waarin je leerlingen tijdens een leeractiviteit hebt geobserveerd. Dit doe je uitgebreid, feitelijk en objectief.
Dit doel werkt iedereen uit het leerteam uit!

Je legt daarbij uit welke observatiemethode je hebt toegepast. In de verslagen is terug te lezen: de algemene gegevens, de aanleiding, het observatiedoel en vraagstelling, het concrete gedrag, de observatie categorieën, de observatiemethode en de plaats en de tijd. Slide 2 - Slide

Wat is observeren?

- Vorm van waarnemen
- Kijken naar gedrag van een kind
- Observeren doe je objectief (zonder oordeel)
- Je trekt nog geen conclusies

Slide 3 - Slide

Waarnemen of observeren?
Waarnemen = onbewust         Observeren= bewust
Waarnemen= zonder doel            Observeren= doelgericht
                                                                Observeren=systematisch
                                                             Observeren= objectief


bron: basisboek hfst. 4

Slide 4 - Slide

Opdracht 4.03
Basisboek blz. 89

Beantwoord eerst voor jezelf de vragen bij A

Ga daarna verder met opdracht B.

Slide 5 - Slide

Waarom observeren?
- Ontwikkeling van een kind volgen
- Zowel in het onderwijs als in de kinderopvang
- Je leert een kind nog beter kennen
- Weten waarom een kind zich op een bepaalde manier gedraagt.
- Informatie verzamelen om een kind goed te kunnen begeleidenSlide 6 - Slide

Observatieoefening

Wat is er veranderd?

Slide 7 - Slide

Soorten observatie
Open observatie : doel en situatie bekend, al het gedrag opschrijven wat je ziet.

Gesloten observatie : bekend welk gedrag  je gaat observeren bijvoorbeeld dmv turflijst

Wanneer zet je welke observatie in?

Slide 8 - Slide

Observatiemethoden 
participerende observatie: zelf onderdeel van observatie
niet-participerende observatie: je bent toeschouwer

ongestructureerde observatie: geen regels over observatie en manier van opschrijven, geen plan of schema's .
gestructureerde observatie: vooraf opgestelde regels, schema's, lijsten, manier van opschrijven bekend.

Slide 9 - Slide

Hoe observeer je?
1. Wat is de reden van de observatie?
- Kind beter leren kennen/begrijpen
- Probleem onderzoeken
- Goed beeld krijgen van een situatie
2. Gegevens van een kind 
3. Doel: Met welk doel wil je observeren? Eén doel of vraag per observatie.

Slide 10 - Slide

Hoe observeer je?
4. Hoe ga je observeren: Welke methode? Welke middelen heb je nodig?
5. Observatiesituaties: situatie, tijd, plaats, datum
6. Resultaten: Met wie bespreek je de resultaten? Op welke manier? Wat ga je met de resultaten doen?


Slide 11 - Slide

Opdracht
Bekijk het filmpje.
Observeer het gedrag van het meisje. Doe dit dmv een open ongestructureerde observatie. Beschrijf het gedrag objectief.

Na afloop:
Wat heb je opgeschreven?

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Opdracht
Bekijk het filmpje.
Observeer het gedrag van Alfie (jongen met blond haar en blauw shirt). Doe dit dmv een open ongestructureerde observatie. Beschrijf het gedrag objectief.

Na afloop:
Wat heb je opgeschreven?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Opdracht:
Bekijk het filmpje.
Observeer de leidster dmv een gesloten, gestructureerde observatie.
Observatievraag: Op welke manier reageert de leidster verbaal en non-verbaal? Schrijf dit objectief op.

Wat heb je opgeschreven?

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Wat neem je van deze les mee naar stage?

Slide 18 - Slide