Oefenbrief 2

Welcome
Go to LessonUp.app

Today:
- Rubric
- Common mistakes
- Oefenbrief 2
1 / 12
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welcome
Go to LessonUp.app

Today:
- Rubric
- Common mistakes
- Oefenbrief 2

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Link

Correct the mistake(s):
I just lost my job, cuz I couldn't work for it any more.

Slide 3 - Open question

Correct the mistake(s):
How are you? and your family?

Slide 4 - Open question

Correct the mistake (s):
I saw an ad on google for a summer job in Limburg for at least 6 weeks

Slide 5 - Open question

Correct the mistake(s):
I lost my job. Because I spend too much time on my phone.

Slide 6 - Open question

Volgorde formele brief
Dear Sir/Madam,
Yours faithfully, 
Jouw adres en het adres waar je naar toe schrijft

Inhoud formele brief
datum

Slide 7 - Drag question

Zet de elementen in de goede volgorde.
Je voor- en achternaam
Openingszin
Jouw adres
de aanhef
de inhoud van je brief
de datum
Afsluiting
slotzin

Slide 8 - Drag question

Hoofdletters!
- Namen
- Dagen
- Maanden
- i als in 'ik' 
- Begin van de zin!

Slide 9 - Slide

Alinea's
Zolang iets bij dezelfde alinea hoort plak je alles direct achter elkaar. 
Pas bij een nieuwe zin begin je een nieuwe alinea (dmv een witregel). 

Dat ziet er zo uit:
I am 14 years old and I live in the Netherlands. I have an older brother and a younger sister. My brother is 18 years old and my sister is 10 years old

Niet zo:
I am 14 years old and I live in the Netherlands.
I have an older brother and a younger sister.
My brother is 18 years old and my sister is 10 years old.

Slide 10 - Slide

Oefenbrief 2
Where? Hand-out
What? Write a letter
How? Individually (but you may discuss with your neighbour)
Help? Ask the teacher
Finished? 
- Mediadossier
- Stepping Stones c Reading exercise 5, 6 & 7 (HW fri)
- Work on another subject
- Watch something with English subtitles

timer
15:00

Slide 11 - Slide

End of the lesson
- Any questions? 

Enjoy your spring break & werkweek!  

Slide 12 - Slide