Hoofdstuk 6.2 - Exploitatie begroting

6.2: Exploitatie begroting, liquiditeit, solvabiliteit

B1-K1-W6: Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs 

1 / 35
next
Slide 1: Slide
HorecaMBOStudiejaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

6.2: Exploitatie begroting, liquiditeit, solvabiliteit

B1-K1-W6: Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

 • 10.00 - 10.10     WELKOM, REFLECTIE 
 •  10.10 -  11.15     THEORIE 
 •  11.15 -  11.30     AFSLUITING 
 •  11.30 - 13.00    PAUZE 
 •  13.00 - 13.30   CONSULTS/ZELFWERKTIJD
 •  13.30 - 14.30   ZELFWERKTIJD

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat hebben we de vorige les behandeld?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

 • Je weet wat een liquiditeitsbalans is en kunt de debet en de creditzijde benoemen

 • Je weet hoe je je financieringsbegroting moet opstellen en kunt verschillende financieringsmogelijkheden benoemen

 • Je weet hoe je je investeringsbegroting moet opstellen

 • Je kunt een exploitatiebegroting opstellen

 • Je kunt verschillende financiële kengetallen benoemen en gebruiken

 • Je kent de gouden regel van de balans

 • Je kunt dit allemaal aan mij uitleggen!

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Ik ben bij met hoofdstuk 6 en snap de theorie

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

 • Wat is een financieel plan? 

 • Het financiële plan is een cijfermatige vertaling van jouw idee. Stapsgewijs denk je na over de belangrijke financiële aspecten van je ondernemingsplan.
 • Alle onderdelen hangen hierbij samen, het moet een logisch aaneensluitend verhaal worden voor degene die het leest

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

 1. Investeringsbegroting 
 2. Toelichting op de investeringsbegroting 
 3. Financieringsbegroting  
 4. Toelichting op de financieringsbegroting 
 5. Liquiditeitsbalans 
 6. Exploitatiebegroting (profit and loss account) van jaar 1 / 2 
 7. Rentabiliteit (voor belasting)  
 8. Liquiditeitsbegroting (cashflow overzicht) van jaar 1 / 2 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Hoe ziet een financieel plan er uit?

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

Wat moet je allemaal bezitten/ waarin ga je investeren?

Slide 11 - Link

This item has no instructions

Slide 12 - Slide

Hoe ga je je investeringen financieren/ welke schulden ga je aan?

Slide 13 - Slide

Bezitting en schuld
Wat zijn de gouden regels van een balans?

Slide 14 - Open question

Hij moet zowel liquide als solvabel zijn

- Gouden balansregel: De vaste Activa en de vaste kernen van de vlottende actia moeten gefinancierd zijn met eigen en lang vreemd vermogen.

Slide 15 - Link

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Link

This item has no instructions

Wat is het belangrijkste getal in je exploitatie begroting?

Slide 18 - Slide

Wat is het
Voorbeeld van een
Exploitatie begroting

Omzet - inkoop - (alle) kosten
=
Netto inkomsten

Slide 19 - Slide

Wat is het
https://financieel.infonu.nl/diversen/25114-financiele-kengetallen-ratios.html
Voor meer informatie over de kengetallen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Link

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

 • Rentabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Met andere woorden: het inkomen en het vermogen waarmee dit inkomen is verdiend.

 • Rentabiliteit eigen vermogen (REV) = nettowinst / gemiddeld eigen vermogen x 100%

 • Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) = interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen x 100%

 • Rentabiliteit totale vermogen= winst voor interest en belasting (EBIT of bedrijfsresultaat) / gemiddeld totaal vermogen x 100%

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

In de liquiditeits begroting (het cashflow overzicht) kan je berekenen of je met je de inkomsten van de eerste maand al je kosten voor de eerstvolgende maand kunt betalen. Mocht dit niet zo zijn, dan zul je ergens kosten moeten besparen. 
Alle kosten die je maakt als ondernemer komen hierin terug. 

Hoe ziet zo'n begroting eruit? 

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Link

This item has no instructions

In een liquiditeitsbegroting volg je dus het geld en ben je op de hoogte van je maandelijke inkomsten en uitgaven. Hierbij kun je zien wat je banksaldo is aan het eind van de maand en of je je kosten nog kunt dragen.

Download het voorbeeld op de volgende website. 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Link

This item has no instructions

OPDRACHT:

Pak een pen en papier en 
beantwoord de vraag over 
de terminologie.
Welke weet je en welke niet? 
10 minuten

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Investeringsbegroting, extra uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Cl43qcFSI
Financieringsbegroting, extra uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=wQ4SKDbl6Y0
Exploitatiebegroting, extra uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=KigMHccIZow&t=10s
Kengetallen, extra uitleg (vanaf 6:19 min):
https://www.youtube.com/watch?v=wQ4SKDbl6Y0
Rentabiliteit, extra uitleg:
https://www.youtube.com/watch?v=C7xOM311z1E
Liquiditeitsbegroting (vanaf 7:27)
https://www.youtube.com/watch?v=KigMHccIZow&t=130s

Slide 31 - Slide

This item has no instructions


 • Feedback verwerken
 • Deadline hoofdstuk 5
 • Hoofdstuk 6 verder maken
 • Consults inplannen -> Mailen!

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

 • Je weet wat een liquiditeitsbalans is en kunt de debet en de creditzijde benoemen

 • Je weet hoe je je financieringsbegroting moet opstellen en kunt verschillende financieringsmogelijkheden benoemen

 • Je weet hoe je je investeringsbegroting moet opstellen

 • Je kunt een exploitatiebegroting opstellen

 • Je kunt verschillende financiële kengetallen benoemen en gebruiken

 • Je kent de gouden regel van de balans

 • Je kunt dit allemaal aan mij uitleggen! 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Tips & Tops, wat vond je van deze les?

Slide 34 - Mind map

This item has no instructions

Zijn er nog vragen?

Dank voor jullie aandacht!

 Zijn er nog vragen?

Zo niet, dan is er nu tijd om zelf aan de slag te gaan met Hoofdstuk 6!

Slide 35 - Slide

This item has no instructions