Levenslang ontwikkelen

1 / 28
next
Slide 1: Slide
gedragswetenschappenSecundair onderwijs

This lesson contains 28 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vragen
Hoe groet een baby?
Hoe groet een peuter/kleuter
Hoe groet jij?
Verschilt de manier van groeten van die van mensen van een oudere generatie?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

1. Ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

1. Ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie.

Slide 4 - Slide

ont-wikkelen
van een wikkel ontdoen
ontvouwen en ontplooien
om van de ene fase over te gaan in de andere
1. Ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie.
Groei en rijping (passief)
 Leren (actief)                       

Slide 5 - Slide

levenslang proces
Ontwikkeling is het gevolg van groei, rijpings en leerprocessen.
1. Ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie.

Slide 6 - Slide

Kan positief en negatief zijn (vooruitgang en achteruitgan)
1. Ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie.

Slide 7 - Slide

nooit verbaasd over... zie foto'.s
Bovenstaande zaken en andere onderdelen van de ontwikkeling worden besproken door de ontwikkelingspsychologie. Is de tak van de psycholgie die de ontwikkeling bestudeerd die de mens doormaakt van oudere tot kind.
1. Ontwikkeling en ontwikkelingspsychologie.
"Ontwikkeling verandert elke reis in een reeks kleine stappen die je één voor één neemt om een bepaald doel te bereiken. Ontwikkeling ontstijgt aan de tijd, leert je geduld, rust op een betrouwbare basis van zorgvuldige voorbereiding en drukt vertrouwen uit in onze ontluikende mogelijkheden. We bereiken grote hoogte over een bochtige trap."

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

2. Groeien, rijpen en leren
--> ontwikkelingsvormen.
Ze zijn niet los van elkaar te zien.

Een ontwikkelingsvorm is een manier waarop een mens tot ontwikkeling kan komen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

2.1. Groeien
Groeien is de toename van lichamelijke afmetingen en fysieke functies.

Slide 10 - Slide

Groeien heeft een invloed op de psychische ontwikkeling en op de mate dat een persoon nieuwe dingen kan doen. Meer spierweefsel --> lopen--> meer ontdekken.
GROEIEN IS KWANTITATIEVE TOENAME
2.2. Rijpen
Rijping of maturatie.
Klaarmaken van de organen vooraleer die werkelijk kunnen functioneren.

Slide 11 - Slide

Opdat een appel met smaak gegeten kan worden moet hij voldoende rijp zijn. Dit kan door zon en voedingsstoffen maar daarom is hij nog niet rijp.
RIJPEN IS KWALITATIEVE TOENAME
Opdracht
Opdracht 1 p 88

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

2.2. Rijpen

Slide 13 - Slide

Rijping gebeurt onder andere door het vormen van myeline rond ze zenuwvezels zodat prikkels goed geleid kunnen worden. Genen , onbewust. BV nodig om onze spieren te kunnen bewegen.
2.2. Rijpen
!!!   Omgevingsfactoren hebben ook een invloed op ons lichamelijke en geestelijke rijpingsprocessen.


Rijpen en groeien hangen samen. Voor je organen kunnen rijpen moeten ze eerst voldoende gegroeid zijn.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Opracht 2
Opdracht 2 p 89 (samen)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

2.2. Rijpen
Rijpen is het ontwikkelingsproces van reeds aanwezige functies die gestuurd wordt door genen en omgevingsfactoren.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

2.3. Leren

Mensen ontwikkelen zich niet alleen door groeien en rijpen maar ook door te leren. Ze doen kennis en vaardigheden op, dit kan op heel wat manieren.

KAARTJES per 2

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Opdracht 3 p 90

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

2.3. Leren
Leren is het verwerven van nieuwe gedragsmogelijkheden.

Dit kan ook betekenen dat je oude gedragingen afleert.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Opdracht 4 p 90
Opdracht 5 p 91

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

3. Ontwikkelingsfasen
Verschillende indelingen...

5 FASEN
15 PERIODEN

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Opdracht 6 p 92
(laatste 2 kolommen niet)
(bespreking opdracht tegen 11/02)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

3.3. Ontwikkelingsfasen
De leeftijden die de ontwikkelingsfasen begrenzen noemen we ontwikkelingsgrenzen.

Fase-indeling is relatief.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

4. Ontwikkelingstaken
Opdracht 7

Foto's
bespreken opdracht tegen 11/02

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

4. Ontwikkelingstaken
Opvoedkundige Robert Havighurst
Elke levensfase: nieuwe opdrachten/nieuwe uitdagingen

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

4. Ontwikkelingstaken
Een ontwikkelingstaak is een taak waarvan men in een bepaalde maatschappij en cultuur verwacht dat personen van opeenvolgende leeftijden ze uitvoeren.

Slide 26 - Slide

Je sociale omgeving speelt een belangrijke rol. Als je niet slaagt in het vervullen van bepaalde ontwikkelingstaken krijg je negatieve reacties wat je zelfbeeld en je zelfwaardering ongunstig kunnen beïnvloeden.  Ook het omgekeerde kan natuurlijk.
Opdracht
Opdracht 8 p 95
(samen bespreken uit te voeren tegen 11/02)

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Opdracht 9 p 96
(samen)

Slide 28 - Slide

This item has no instructions