Thema 6 - Ecologie

Ecologie
Thema 6
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ecologie
Thema 6

Slide 1 - Slide

Basisstof 1
Biotische en abiotische factoren
Populatie, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem

Slide 2 - Slide

Biotisch en abiotisch
 • Biotisch: levende natuur
 • Abiotisch: niet levende natuur
 • Beide hebben invloed op organisme

Slide 3 - Slide

Niveaus van ecologie

Slide 4 - Slide

Basisstof 2 (L: en 9)
Voedselketen
Voedselweb
Producenten, consumenten, reducenten
Autotroof, heterotroof

Slide 5 - Slide

Voedselketen
Voedselweb

Slide 6 - Slide

 • Producenten, consumenten, reducenten
 • Herbivoor, omnivoor, carnivoor
 • Autotroof en heterotroof
 • Trofische niveaus

Slide 7 - Slide

Basisstof 3
Kringloop van water
Kringloop van koolstof
Kringloop van stikstof
(alleen V)

Slide 8 - Slide

Waterkringloop
 • Verdamping
 • Condensatie
 • Neerslag

Slide 9 - Slide

Koolstofkringloop
 • Fotosynthese
 • Verbranding
 • Consumptie

Slide 10 - Slide

Stikstofkringloop (V)
 • Stikstofzouten
 • Eiwitten

Slide 11 - Slide

Basisstof 4
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 12 - Slide

Piramide van aantallen

Slide 13 - Slide

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 14 - Slide

Basisstof 5 (L: 10)
Energiestroom

Slide 15 - Slide

Energiestroom

Slide 16 - Slide

Basisstof 6 (L: 5)
Optimale omstandigheden
Populatiegrootte
Biologisch evenwicht

Slide 17 - Slide

Optimum
 • Optimale omstandigheden
 • Optimumkromme
 • Optimumwaarde

Slide 18 - Slide

Populatiegrootte
 • Predator-prooi cyclus
 • Biologisch evenwicht

Slide 19 - Slide

Basisstof 7 (L: 6)
Successie
Pionierecosysteem
en climaxecosysteem 

Slide 20 - Slide

Successie
 • Pionierecosysteem
 • Humus
 • Climaxecosysteem

Slide 21 - Slide

Basisstof 8 (L: 7)
Stroomlijn
Zoolgangers, teengangers, topgangers
Poten en snavels van vogels

Slide 22 - Slide

Aanpassingen
Stroomlijn

Slide 23 - Slide

Poten landzoogdieren
Poten en snavels vogels

Slide 24 - Slide

Basisstof 9 (L: 8)
Zonplanten en schaduwplanten
Aanpassing aan droogte en water

Slide 25 - Slide

Licht
 • Zonplant: kleine, dikke bladeren
 • Schaduwplant: grote, dunne, donkergroene bladeren

Slide 26 - Slide

Water
 • Veel of weinig water heeft invloed op bladeren en wortels
 • Waterplanten drijven en hebben luchtkanalen van oppervlakte naar wortels

Slide 27 - Slide

Basisstof 10
Concurrentie en samenwerking
Symbiose

Slide 28 - Slide

Relaties binnen populatie
 • Concurrentie
 • Samenwerking
 • Rangorde
 • Territorium
 • Paarvorming

Slide 29 - Slide

Relaties tussen soorten
 • Niche
 • Symbiose
  - mutualisme +/+
  - commensalisme +/0
  - parasitisme +/-

Slide 30 - Slide

Basisstof 11
Bodemdeeltjes
Humus

Slide 31 - Slide

Bodem
 • Zand grotere bodemdeeltjes dan klei
 • Klei houdt beter water en voedingsstoffen vast, maar wortels kunnen minder goed doordringen
 • Humus verbetert vasthouden water en doordringen wortels

Slide 32 - Slide

 • Biotische en abiotische factoren, levensgemeenschap, biotoop, ecosysteem
 • Planteneters (herbivoren), alleseters (omnivoren), vleeseters (carnivoren)
 • Voedselketen en voedselweb, trofische niveaus, energiestroom
 • Producenten, consumenten, reducenten, autotroof en heterotroof
 • Kringloop van water, stikstof (V) en koolstof
 • Piramide van aantallen en biomassa
 • Populatiegrootte, biologisch evenwicht, optimale omstandigheden, optimumkromme
 • Successie: pionierecosysteem tot climaxecosysteem
 • Aanpassingen dieren: gestroomlijnd, poten landzoogdieren en vogels, snavels vogels
 • Aanpassingen planten: zonplanten en schaduwplanten, waterplanten
 • Symbiose (V)
 • Bodem (V)

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Slide 35 - Link