VAI

Wat gaan we doen?


Theorie
ter voorbereiding op je VAI 
eindopdracht
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen?


Theorie
ter voorbereiding op je VAI 
eindopdracht

Slide 1 - Slide

Voorlichting en communicatie 

Docent: Wies Welhuis

Slide 2 - Slide

Doelen
Aan het einde van deze les: 
 • kun je op de juiste wijze voorlichting, advies en instructie  geven.

 • kun je benoemen uit welke stappen het geven van voorlichting bestaat.

Slide 3 - Slide

Als jij naar een demonstratie kijkt, wat vind jij dan belangrijk?

Slide 4 - Open question

VAI

VAI staat voor:
Voorlichting
Advies 
Instructie
Met voorlichting advies en instructie wil je het gedrag van de zorgvrager beïnvloeden. 

Slide 5 - Slide

Wat is voorlichting?

Slide 6 - Slide

Voorlichting
Voorlichting is weloverwogen informatie geven.
Je wil de kennis van de zorgvrager vergroten.
Voorlichting is vrijblijvend, niemand hoeft er iets mee te doen.
bv over gezond voeding, zoutarm eten i.v.m hoge bloeddruk

Slide 7 - Slide

Voorlichting bestaat uit
Informeren = uitleg geven
Adviseren = aanraden
Communiceren = van gedachten wisselen
Instrueren = gedragslijn voorschrijven

Slide 8 - Slide

Wat is advies?

Slide 9 - Slide

Advies

Bij advies doe je een voorstel aan de zorgvrager om iets te doen of te laten om zijn gezondheid te bevorderen.
Vaak wat meer sturend dan voorlichting.
Ook advies is vrijblijvend.

vb. hielprik pasgeboren baby

Slide 10 - Slide

Kenmerken goed advies
 • uitvoerbaar
 • eenduidig geformuleerd, en begrijpelijk
 • door de zorgvrager te begrijpen
 • afgestemd op de omstandigheden van de zorgvrager 
 • in belang van de zorgvrager
 • op deskundigheid gebaseerd

Slide 11 - Slide

Wat is instructie?

Slide 12 - Slide

Instructie
Instructie hoort bij een handeling.
Instructie is gericht op informatie over hoe, wanneer of op welke manier iets moet gebeuren of gebruikt moet worden.

vb. instructie inhaleren longmedicatie

Slide 13 - Slide

5 stappen Instructie
 1. bepalen van onderwerp van de instructie
 2. geïnstrueerde vertellen dat hij instructie krijgt en waarom
 3. demonstreren van de instructie
 4. oefenen onder begeleiding
 5. zelfstandig laten doen

Slide 14 - Slide

Belang VAI
VAI is gericht op kennisvermeerdering en bewustwording van de zorgvrager.

bv bij gezonde leefstijl hoop je dat door bewustwording zorgvrager zich gezonder gaat gedragen.


Slide 15 - Slide

Belangrijk om te weten bij VAI
Mensen hebben verschillende manieren van leren
over het algemeen onthouden mensen:
10 % van wat ze lezen
20% van wat ze horen
30 % van wat ze zien
50 % van wat ze tegelijk horen en zien
70% van wat ze met anderen bespreken
80 % van wat ze doen en of ervaren
90 % van wat ze anderen uitleggen

Slide 16 - Slide

Voorlichting & Tips
Het geven van informatie, advies, en instructies is een belangrijk deel van je professioneel handelen!
 • Maatwerk-> geen overbodige informatie
 • Goed luisteren -> welke informatie is nodig
 • Doseren van informatie
 • Vraag de cliënt of de voorlichting duidelijk is, snapt de client het?
 • Achterhalen of de cliënt iets gaat doen met jou informatie
 • Maak gebruik van goed voorlichtingsmateriaal
 • Na een demonstratie, ook zelf laten doen.

Slide 17 - Slide

Gedragsverandering zorgvrager
zes fases:
 • zorgvrager moet open staan voor info
 • zorgvrager moet het kunnen begrijpen
 • zorgvrager moet het willen
 • zorgvrager moet het kunnen
 • zorgvrager moet het doen
 • zorgvrager moet het BLIJVEN doen

Slide 18 - Slide

VRAGEN

Slide 19 - Slide