De 19de eeuw

waar bevinden de volgende kenmerken in het gebouw?
1 / 14
next
Slide 1: Slide
TekenenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

waar bevinden de volgende kenmerken in het gebouw?

Slide 1 - Slide

Welke uitspraken horen bij de Romantiek?
vlucht uit de alledaagse werkelijkheid
rijkdom en macht uistralen
dramatische taferelen, hevig gevoelens
nietigheid in de natuur
perfectie en symetrie

Slide 2 - Drag question

De Salon gaf de voorkeur aan?
A
klassieke thema's
B
fel kleurgebruik
C
dagelijkse onderwerpen
D
academische kunst

Slide 3 - Quiz

wat wordt er verstaan onder academische kunst
A
ideale mens verhoudingen
B
fijne penseelstreken
C
mythologische onderwerpen
D
heldere koele kleuren

Slide 4 - Quiz

Slide 5 - Video

Het realisme =
welke feiten zijn waar?
A
feiten weergeven
B
academische kunst
C
dagelijkse harde leven
D
realistisch geschilderd

Slide 6 - Quiz

Hoe herken je het impressionisme?
A
alle beelden zijn geromantiseerd
B
wazig en snel geschilderd
C
perfectie
D
actie en gevoel is belangrijk

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Video

Het IMPRESSIONISME vond ongeveer plaats rond:
A
1800-1840
B
1245 - 1300
C
1875 - 1910
D
1975 -2010

Slide 9 - Quiz

Monet laat zien dat licht en kleur met elkaar samenhangen. De manier waarop hij dat doet was destijds nieuw.

Leg aan de hand van twee voorbeelden uit hoe Monet in dit opzicht vernieuwend was?

Slide 10 - Open question

Monet behoorde tot de impressionisten, die in 1874 hun eerste groepstentoonstelling zouden houden. De afkeer van toen is later omgeslagen in bewondering. De impressionistische schilderijen zijn tegenwoordig zeer geliefd bij een brede laag van de bevolking.

Geef hiervoor een verklaring. Betrek drie kenmerken van impressionistische
schilderijen in je antwoord.

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

Hoewel een kubistisch werk er op het eerste gezicht abstract en geometrisch uitziet, verbeeldt zo'n schilderij toch bestaande voorwerpen. Maar de kubist laat verschillende kanten van één en hetzelfde ding tegelijkertijd zien. 

Slide 13 - Slide

de kenmerken van het kubisme zijn
A
los laten van de werkelijkheid
B
vereenvoudiging van vorm en kleur
C
met gevoel schilderen
D
dramatische taferelen

Slide 14 - Quiz