Les 2. Indicatie, herindicatie en gegevens verzamelen

Indicatie en herindicatie
1 / 35
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Indicatie en herindicatie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 2 - Slide
Wat is een indicatie?

Slide 3 - Slide

Wat is langdurige zorg?
Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. 

Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen

Een belangrijke voorwaarde: blijvend 24 uur per dag zorg/ toezicht nodig.

Slide 4 - Slide

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 5 - Slide

Welke zorg valt onder de Wlz?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:
 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 6 - Slide

Wat doet CIZ?
CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen

Het CIZ is niet gebonden aan een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor (onafhankelijk)

Slide 7 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
 1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier


Slide 8 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan


Slide 9 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
2. Contact et het CIZ

 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 10 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 11 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
4. Zorgkantoor kan helpen

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 12 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 13 - Slide

Wie kan de aanvraag doen?
 • Cliënt
 • Familielid van cliënt
 • Zorgprofessional

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Is Wlz- zorg gratis?

Eigen bijdrage            CAK

Slide 16 - Slide

Voorzieningen zorgverzekeraar
 • Lichamelijke verzorging
 • Medische verzorging thuis
 • Intensieve verzorging voor  uw kind

Slide 17 - Slide

Voorzieningen gemeente
 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer
 • Aanpassingen aan de woning
 • Sociaal leven. 
 • Dagbesteding en vervoer
 • Hulp bij verzorging en opvoeding van kind met beperking of aandoening. 

Slide 18 - Slide
WLZ & zorgprofielen

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/zorgprofiel • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
 • Sector GGZ Wonen

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 21 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 22 - Slide


Gegevens verzamelen

Slide 23 - Slide

Lesdoelen
 • Je kent de verschillende soorten gegevens.
 • Je weet op welke manieren je gegevens kunt verzamelen.
 • Je weet wat een anamnese is en welke verschillende soorten anamneses er zijn.

Slide 24 - Slide

1
2
3
4
5
6
Verzamelen van gegevens
Vaststellen van verpleegkundige diagnosen
Vaststellen van zorgdoelen
Plannen van verpleegkundige interventies
Uitvoeren van verpleegkundige interventies
Evalueren van verpleegkundig proces

Slide 25 - Drag question

Wat is een anamnese?

Slide 26 - Mind map

Verschillende soorten informatie
Wanneer we spreken over het verzamelen van gegevens, gaat dit over verschillende soorten gegevens. We maken onderscheid tussen subjectieve en objectieve gegevens


De belangrijkste soorten gegevens zijn:

 • Persoonsgegevens
 • Medische gegevens
 • Het levensverhaalSlide 27 - Slide

AVG

Slide 28 - Mind map

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde wet van kracht wanneer het gaat om gegevens van de zorgvrager: AVG

Dit betekent dat je onder de nieuwe wet nog bewuster met de gegevens van een zorgvrager moet omgaan.   Slide 29 - Slide

  Verschillende bronnen
  Er kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee categorieën:

  • Primaire informatiebronnen: De gegevens komen van de zorgvrager zelf.
  • Secundaire informatiebronnen: De gegevens komen niet van de zorgvrager zelf.


  Je gebruikt altijd de betrouwbaarste bron. Vaak is een primaire informatiebron het betrouwbaarst. 


  Slide 30 - Slide

  Wanneer zou je voor een secundaire informatiebron kiezen?

  Slide 31 - Mind map

  Manieren van gegevens verzamelen
  Om informatie te verzamelen, doe je een verpleegkundige anamnese. Er zijn verschillende soorten anamnese:

  tractusanamnese
  heteroanamnese  Slide 32 - Slide

  Gegevens ordenen
  In Nederland wordt het model van Gordon het meest gebruikt om informatie te ordenen. Het model van Gordon bestaat uit elf gezondheidspatronen :
  1. Gezondheidsbeleving en instandhouding
  2. Voeding/stofwisseling
  3. Uitscheidingspatroon
  4. Activiteitenpatroon
  5. Slaap/ rustpatroon
  6. Cognitiepatroon
  7. Zelfbelevingspatroon
  8. Rollen/ relatiepatroon
  9. Seksualiteit/ voortplantingspatroon
  10. Stressverwerkingspatroon
  11. Waarden/ overtuigingenpatroon

  Slide 33 - Slide

  Opdracht


  Aantal:
  3 studenten (1 verpleegkundige, 1 zorgvrager en 1 observator) 
  Opdracht: Anamnese uitvoeren volgens patronen van Gordon

  Slide 34 - Slide

  Lesdoelen
  • Je kent de verschillende soorten gegevens.
  • Je weet op welke manieren je gegevens kunt verzamelen.
  • Je weet wat een anamnese is en welke verschillende soorten anamneses er zijn.

  Slide 35 - Slide