Chapitre 3, Bron H (vouloir, pouvoir)

V3, Chapitre 3, Bron H
1 / 18
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

V3, Chapitre 3, Bron H

Slide 1 - Slide

Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Aan het eind van deze les... 
 • ... kan ik de werkwoorden vouloir en pouvoir gebruiken. 
 • ... kan ik een uitnodiging schrijven en beantwoorden.
 • ... weet ik waar ik op moet letten als ik een korte tekst ga schrijven.

Slide 2 - Slide

Activités en cours
 • Uitleg grammaire 
 • Exercice 31: pouvoir / vouloir
 • Exercice 32: jeu
 • Exercice 33: écrire
 • Exercice 34: écrire

Slide 3 - Slide

                      Vouloir
Je veux                         ik wil
Tu veux                         jij wilt
Il/elle veut                   hij/zij wil
On veut                         men wil/
                                         we willen
Nous voulons            wij willen
Vous voulez    jullie willen/u wilt
Ils/Elles veulent       zij willen

                       Pouvoir
Je peux                     ik kan/ik mag
Tu peux                     etc. 
Il/elle peut
On peut

Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/Elles peuvent

Slide 4 - Slide

Traduis N-F:
ik wil
A
je veux
B
tu veux
C
je peux
D
tu peux

Slide 5 - Quiz

Traduis N-F:
wij willen
A
vous voulez
B
nous voulons
C
on veut
D
ils veulent

Slide 6 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Elle ...
A
veux
B
veut
C
veulent
D
voulont

Slide 7 - Quiz

Vul de juiste vorm in (vouloir):
Tu ...

Slide 8 - Open question

Vul de juiste vorm in (vouloir):
Les enfants ...

Slide 9 - Open question

Traduis N-F:
Mag ik ...?
A
Je peux...?
B
Tu peux...?
C
On peut...?
D
Il peut...?

Slide 10 - Quiz

Traduis N-F:
u kunt
A
nous pouvons
B
elle peut
C
vous pouvez
D
elles peuvent

Slide 11 - Quiz

Vul de juiste vorm in:
Nous ...
A
pouvont
B
peuvent
C
pouvez
D
pouvons

Slide 12 - Quiz

Vul de juiste vorm in (pouvoir):
Ils ...

Slide 13 - Open question

Hulpww en woordvolgorde
Vouloir en pouvoir zijn vaak hulpwerkwoorden. Er hoort dus vaak nog een ander werkwoord bij. 
Ik wil een ijsje kopen.                - Je veux acheter une glace. 
Mag ik deze jurk passen?    - Je peux essayer cette robe? 

Let op! In het Frans staan alle WW bij elkaar, ook in de vraagzin.

Slide 14 - Slide

Zet in de juiste volgorde:
aller -aux toilettes - peux - je - ?

Slide 15 - Open question

Zet in de juiste volgorde:
une pizza - nous - manger - voulons - .

Slide 16 - Open question

Activités en cours
 • Exercice 31: pouvoir / vouloir
 • Exercice 32: jeu
 • Exercice 33: écrire
 • Exercice 34: écrire

Slide 17 - Slide

Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Aan het eind van deze les... 
 • ... kan ik de werkwoorden vouloir en pouvoir gebruiken. 
 • ... kan ik een uitnodiging schrijven en beantwoorden.
 • ... weet ik waar ik op moet letten als ik een korte tekst ga schrijven.

Slide 18 - Slide