EHBO: Reanimatie en het gebruiken van een AED

Reanimeren
Basiszorg
woensdag 27 maart 2024
61655LO-24VPVZ
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Reanimeren
Basiszorg
woensdag 27 maart 2024
61655LO-24VPVZ

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat was de betekenis van EHBO?
A
Eerste hulp bij ongevallen
B
Eerste hulp bij oudere

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het belangrijkste bij EHBO?
A
geduld
B
eigen veiligheid
C
samenwerking
D
hygiëne

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen basisregel bij EHBO
A
Zorg voor veiligheid
B
Beoordeel de toestand van het slachtoffer
C
Verplaats het slachtoffer
D
Alarmeer de hulpdiensten

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer verplaats je het slachtoffer?
A
Bij gevaar
B
Altijd
C
Nooit

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer pas je de Rautek toe?
A
Bij verslikking
B
Als iemand op een onveilige plek ligt
C
Altijd als iemand stabiel is.

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Inhoud
Lesdoelen
Reanimatie
Gasping

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

lesdoelen
  • Na deze les 
  • heb je kennis van circulatiestilstand
  • ben je op de hoogte van de regels rondom reanimatie.
  • herken je gasping en weet je hoe hier op te handelen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Reanimatie/AED

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Oorzaken van een circulatiestilstand
Lees paragraaf 3.2 van module 9 deel 3

Wat is een hartstilstand?
Beschrijf wat een hartinfarct inhoud.
Beschrijf wat een hartstilstand is 
Waarom staat een ongeval met elektriciteit bij circulatiestilstand?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat ís reanimatie?
Reanimatie is het geheel van handelingen voor het herstel van spontane circulatie en ademhaling


(Bron: reanimatieraad.nl)

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Stappen bij het aantreffen van een slachtoffer
1. Zorg voor veiligheid: van jezelf én het slachtoffer
2. Ga na wat er aan de hand is (bij bewusteloosheid: meteen 112!)
3. Stel het slachtoffer gerust (benaderen aan de kant van het gezicht)
4. Zorg voor deskundige hulp (bel 112 of laat dit doen)
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij zit of ligt

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Circulatiestilstand
Toestand waarbij het hart geen bloed meer rondpompt.

Hoe stel je dit vast?

- Het slachtoffer reageert niet (bewustzijnsverlies)
- Het slachtoffer ademt niet (normaal) 
Twijfel aan ademhaling? Start reanimatie!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Circulatiestilstand
- Geen bloedcirculatie = geen zuurstof en voedingsstoffen naar organen
- Binnen drie tot vier minuten: onherstelbare schade!
- Snel handelen is van levensbelang
- Oorzaak: hartstilstand, hartinfarct, ongeval (bijv. met electriciteit)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Keten van overleving

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Tijdens reanimatie maak je de luchtweg vrij door
A
stabiele zijligging
B
chin lift
C
Heimlich
D
beademing

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn oorzaken van een reanimatie?
A
Verslikking/verstikking
B
Hartinfarct
C
Hartritmestoornis
D
Alle antwoorden

Slide 18 - Quiz

Andere oorzaken: lage bloeddruk, onderkoeling, klaplong, longembolie.
Wat is gasping (gaspen), een agonale ademhaling
A
normale ademhaling
B
iemand met een vergiftiging
C
ademhalingspoging van het lichaam bij een hartstilstand
D
laatste ademhaling van een stervend iemand

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Welke stappen 
1. Zorg voor veiligheid
2. Controleer bewustzijn
3. Alarmeren
4. Open luchtweg
5. Controleer ademhaling
Bij geen ademhaling of twijfel start reanimatie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Belangrijk:
30 x borstcompressie wissel je af met 2 x beademen
Geef borstcompressie 100-120 x per minuut
Beadem kort 2x, onderbreek borstcompressie nooit langer dan 10 seconde!


Slide 23 - Slide

This item has no instructions

AED
Automatische Externe Defibrillator
Maakt reanimatie veel succevoller!
Alleen effectief bij fibrillatie
Volg altijd de instructies

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Wanneer stop je de reanimatie?

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

- Als je een niet-reanimeren penning vindt
- Als het slachtoffer bij bewustzijn komt
- Als een arts of ambulancedienst aangeeft dat je mag stoppen
- Als je uitgeput bent

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Reanimatie in de instelling
Kijk eens op je stage naar beleid rondom reanimeren

- Wie bepaald dit beleid per zorgvrager?
- Hoe wordt dit geborgd?
- Wat vind je van dit beleid?
Beschrijf dit en lever dit in via teams

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Maak in de licentie van module 9, deel 3 
de rest van de verwerkingsopdrachten. 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Vragen?

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

lesdoelen
  • Na deze les 
  • heb je kennis van circulatiestilstand
  • ben je op de hoogte van de regels rondom reanimatie.
  • herken je gasping en weet je hoe hier op te handelen

Slide 31 - Slide

This item has no instructions