Dagbesteding- Hoofdstuk 1.1 (les 3)

Dagbesteding les 3
1 / 17
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Dagbesteding les 3

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesagenda
10 min: terugblik vorige week
20 min: Instructie H1.1 deel 3
40 min: Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
 • Aan het einde van de les kan de student de 5 lagen van de piramide van Maslow uitleggen.
 • Aan het einde van de les kan de student de Wmo uitleggen. 
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen hoe het zit met de financiering en dagbesteding. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Piramide van Maslow

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Susan traint 3 keer in de week voor hockey. Dit doet ze met veel plezier en merkt dat ze elke training wat beter wordt en de techniek meer beherst. 
Voor je oma boodschappen doen, omdat ze in de risicogroep valt omtrent COVID-19. 
Je bent pizza's aan het bakken voor het avondeten. 
Je koopt een porsche (dit is een dure auto). 
Na weken sollicteren heb je een baan gevonden. Hierdoor heb je meer zekerheid over je financiele situatie. 
Zelfrealisatie
Fysiologische behoeften
Waardering
Veiligheid en zekerheid
Sociale acceptatie

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Dagbesteding in het verleden
 1. Arbeidstherapie
 2. Bezigheidstherapie
 3. Activiteitenbegeleiding
 4. Sociale werkvoorziening
 5. Individualisering

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

De client uit de geestelijke gezondheidszorg neemt deel aan verschillende werkzaamheden. 
De aandacht van de cliënt af leiden van zijn beperkingen en hem een aangenaam tijdverdrijf te bieden. 
Het aanbieden en begeleiden van activiteiten.
(voorheen) Door de overheid mogelijk gemaakte werkplek voor cliënten met een arbeidshandicap --> passende, beschutten werkplek vanuit de overheid. 
Maatwerk bij ondersteuning en vraaggericht werken. 
Sociale werkvoorziening 
Individualisering
Activiteitenbegeleiding
Bezigheidstherapie
Arbeidstherapie 

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

timer
1:00
Wie is volgens jou verantwoordelijk voor de financiering van zorg en welzijn?

Slide 8 - Mind map

Kent iemand de wet Wmo? --> wat houd deze wet volgens jou in?

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Financiering en verantwoordelijkheid 
Vooral de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van zorg en welzijn.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): regelt voorzieningen voor cliënten met een beperking, zorgt voor huishoudelijke hulp, ondersteunt de mantelzorg, stimuleert wijkbetrokkenheid en geeft opvoedingsondersteuning.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

De gemeente
Kunnen de ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichter bij de burger organiseren.

Als beroepskracht MZ werk je vanuit het motto 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'. 

De gemeente besteed het begeleiden van dagbesteding uit aan organisaties en ondernemers die van hulpverlenen hun beroep hebben gemaakt. 

Overheidsbeleid: zorg dichtbij ==> gemeenten moeten maatwerk bieden en inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden die voor zorg en welzijn beschikbaar zijn. 

Slide 11 - Slide

Wat maakt dat de zorgtaak is verschoven naar de gemeente? Wat is het voordeel hiervan volgens jou?
Als beroepskracht MZ werk je vanuit het motto 'niet zorgen voor, maar zorgen dat'.
Wat betekent dit volgens jou?
timer
1:30

Slide 12 - Open question

Je neemt geen taak over van je cliënt, benadert hem niet als een klein kind dat niets kan. Je ziet hem als gelijkwaardig, iemand waarmee je overlegt en samenwerkt. Als je cliënt iets niet kan, richt je je eerst op alternatieve aanpassingen waardoor hij wel zelfstandig kan doen wat hij moet doen. 
Zorgverzekeraars
Extramurale persoonlijke verzorging is ondergebracht bij zorgverzekeraars.

Er is geen onderscheid tussen dagbesteding van intramuraal verblijvende cliënten en extramurale cliënten in de dagelijkse praktijk bij dagbesteding. 
Het verschil tussen de kosten en diverse cliënten voor dagbesteding wordt uitgedrukt in zogenaamde zorgprofielen.

De volgende 'spelers' bepalen hoe dagbesteding wordt geïndiceerd en betaald:
 • Aanvragers van zorg (clienten/hun vertegenwoordigers)
 • Aanbieders van zorg (instellingen, zelfstandige zorgondernemers)
 • Financierders van zorg (gemeenten, verzekeraars)

Slide 13 - Slide

Wat valt er volgens jou onder persoonlijke verzorging?: ADL.
timer
1:00
Zijn er nog vragen?

Slide 14 - Mind map

This item has no instructions

Wie zijn er momenteel vooral verantwoordelijk voor de financiering van zorg en welzijn?
timer
0:30
A
De burgers zelf
B
De gemeente
C
De regering
D
De zorgverzekeraars

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Extramurale persoonlijke verzorging is de zorg voor mensen die zelfstandig of bij hun ouders thuis wonen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk
 • Digitale leeromgeving 1.1: alle opdrachten af niveau 3 & 4 en niveau 4.

 • Tijdslijn: presenteren op 30 november. Ook al is je groep niet compleet, je presenteert dan met wie er zijn. 

Slide 17 - Slide

Hoe presenteren toelichten